Highly Cited Researchers (2016): Quins són els científics més influents?

Highly Cited Researchers 2016L’empresa Clarivate Analytics, la nova marca de l’anterior divisió de propietat intel·lectual i ciència de Thomson Reuters, ha presentat la versió 2016 del lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat i comparar-los amb la informació dels anys 2001, 2014 i 2015.

La informació bibliomètrica s’ha extret de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). Així, l’Estat espanyol compta amb 53 investigadors (un 1,62 % del total mundial), dels quals només 6 són dones (cap d’elles forma part dels territoris de llengua i cultura catalanes). Per comunitats autònomes, Catalunya té 15 investigadors i ha recuperat la primera posició estatal perduda l’any 2015.

L’edició 2016 presenta els 3.265 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquells que ocupen l’1 % més elevat de citacions per camp científic i any. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu nombre d’identificació ResearcherID.

En l’edició actual s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades Web of Science (WoS) en el període 2004-2014. A més, enlloc d’usar les citacions totals com a mesura de la influència o impacte científic, només s’han tingut en compte els articles més citats. Les dades s’han organitzat en 21 camps científics i, de manera excepcional, per a les revistes multidisciplinàries com Nature o Science, cada article s’ha reassignat a un camp específic. A cada camp, els investigadors s’ordenen segons el nombre d’articles altament citats. D’altra banda, el nombre d’investigadors de cada camp està basat en el seu pes relatiu respecte a la població global d’investigadors a la base de dades ESI.

L’Estat espanyol compta amb 53 investigadors, un 1,62 % del total mundial. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició (15 investigadors), seguida per Madrid (13), el País Valencià (8), Andalusia (5), Aragó (5), Galícia (3), les Illes Balears (2), Cantàbria (1) i el País Basc (1).

Per sectors institucionals (cal tenir en compte que hi pot constar més d’una afiliació), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ocupa la primera posició estatal de forma destacada, amb 18 dels 53 científics. Pel que fa a Catalunya, 11 investigadors provenen dels centres CERCA; 6 d’universitats; 2 de centres catalans del CSIC; 1 de centres sanitaris; i, per últim, 1 de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). D’altra banda, les categories més representades són Clinical Medicine (5); Psychiatry/Psychology (2); i Physics (2).

Pel que fa al País Valencià, 5 dels 8 científics procedeixen d’universitats i 3 de centres mixtos del CSIC amb la Universitat Politècnica de València (UPV). A més, el camp científic predominant és Chemistry, amb 4 representants. Les Illes Balears compten amb 2 investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que se centren en el camp Plant & Animal Science.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Highly Cited Researchers, així com altres entrades sobre bibliometria publicades al Blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter