Informe: «OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016»

OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat una versió renovada de l’informe «OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016». L’objectiu d’aquest estudi biennal és informar els polítics i analistes dels canvis en els patrons globals de la ciència, la tecnologia i la innovació, així com de les implicacions potencials en les polítiques nacionals i internacionals. L’informe abasta els països de l’OECD, entre d’altres,  i les grans economies emergents (Brasil, la Xina, l’Índia, Indonèsia, Rússia i Sud-àfrica), amb 49 perfils nacionals individualitzats.

Aquesta onzena edició de l’informe es fonamenta en les dades més recents recopilades a partir de qüestionaris nacionals, que permeten construir un marc estadístic amb uns 300 indicadors. La finalitat a llarg termini de l’OECD consisteix en bastir un sistema de mètriques per comparar, a escala internacional, noves polítiques i instruments d’R+D+I que impulsin el creixement i afrontin els reptes globals.

El capítol 1 tracta les grans tendències socioeconòmiques, ambientals, tecnològiques i polítiques que afectaran, en el futur, la direcció i el ritme del canvi tecnològic i dels descobriments científics, i que influiran en les activitats i les polítiques científiques i tecnològiques. Tot seguit, el capítol 2 afronta les tendències tecnològiques clau que emergeixen en 4 grans àmbits: TIC;  Biotecnologia; Energia i medi ambient; i, per últim, Materials avançats.

Les tendències futures en política científica són el nucli central del capítol 3. En aquest sentit, la ciència pública té una funció central en el sistema, i la ciència oberta (programes, publicacions i dades) representa la següent frontera per a desenvolupar.

En el capítol  4 s’analitzen les tendències recents en polítiques nacionals d’R+D+I. Així, la crisi financera recent ha afectat fortament les activitats científiques i tecnològiques, i la recuperació posterior és feble encara. Les condicions financeres per a la innovació i l’emprenedoria també són difícils, especialment per a les pimes. No obstant això, el panorama difereix d’un país a un altre, i les diferències s’estan ampliant.

Finalment, l’OECD constata que els governs busquen millorar l’eficiència i l’impacte de les seves polítiques, prestant més atenció a l’avaluació de les actuacions públiques i a les noves infraestructures de dades, per tal de millorar la base factual d’aquestes polítiques. A més, els principis de la Recerca i Innovació Responsables (Responsible Research and Innovation, RRI) han passat a formar part de les agendes polítiques, programes de finançament i mecanismes de governança.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l’informe «OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016».

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter