Convocatòria: Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (2017)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2017 de les Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

L’import global estimat és de 24,106 milions d’euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del 2017 de la Generalitat Valenciana.

A continuació es detallen les 15 convocatòries que estaran obertes fins a 20 dies naturals a partir del dia 31 de gener de l’any 2017.

Contractació de personal

a) Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral (ACIF)

b) Subvencions del programa Santiago Grisolía (GRISOLIA)

c) Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD)

d) Subvencions per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del subprograma nacional Ramón y Cajal per part de centres d’investigaciÓ (ACOND)

e) Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI)

Estades de personal

f) Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació de fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

g) Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)

h) Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes i grups d’investigació

i) Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents (GV)

l) Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE)

j) Subvencions per a grups d’investigació consolidables (AICO)

k) Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEO)

m) Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors (SEJI)

Altres subvencions

n) Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG)

o) Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. També podeu consultar altres entrades sobre la Generalitat Valenciana publicades en aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter