La nova Llei de patents estatal entra en vigor

OEPML’1 d’abril de l’any 2017 ha entrat en vigor la nova Llei de patents de l’Estat espanyol. L’objectiu fonamental del nou marc legal és equiparar la normativa a l’àmbit europeu i internacional i enfortir el sistema espanyol de patents. En darrer terme, es pretén fomentar i protegir la innovació a Espanya, oferint una alternativa atractiva per als interessats que optin per la via estatal de protecció d’invencions.

Els canvis que justifiquen l’actualització normativa són diversos: desplaçament dels procediments de concessió nacionals cap als internacionals (actualment més del 90% de les patents amb efectes a l’Estat espanyol són concedides per via internacional); augment continuat de les patents tramitades; paper decisiu de la innovació com a suport del comerç internacional en una economia globalitzada; o, entre d’altres, desplegament de la legislació europea sobre patents.

El nou marc legislatiu estableix que l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) incorpora a les seves finalitats l’impuls de la mediació i el desenvolupament com a institució arbitral per resoldre conflictes relatius a l’adquisició, contractació i defensa de drets de propietat industrial.

Les principals novetats del nou marc legislatiu en vigor són:
a) Canvi del sistema de concessió, establint un únic procediment amb examen substantiu de novetat i activitat inventiva.
b) Concessió ràpida de patents sòlides mitjançant la reducció de càrregues administratives i acceleració dels procediments.
c) En el cas dels models d’utilitat (que afecten invencions menors), s’amplia el seu àmbit de protecció als productes químics no destinats a un ús farmacèutic.
d) Reducció d’un 50% la taxa de sol·licitud, cerca i examen per a determinats emprenedors i pimes, així com bonificacions per a les universitats.
e) Els sol·licitants tindran accés a informació rellevant que els permetrà adoptar decisions sobre la possibilitat de, per exemple, patentar en altres països, permetent així establir una estratègia d’internacionalització.
f) Clarificació del règim de les invencions laborals (les que es produeixen en el context d’una relació de feina o de servei), simplificant el procediment i augmentant la seguretat jurídica.
g) Simplificació de la regulació de les anomenades llicències obligatòries, per evitar que una invenció d’interès públic quedi sense explotar.
h) Incorporació expressa entre els títols de protecció d’invencions industrials dels Certificats Complementaris de Protecció (CCP) de medicaments i de productes fitosanitaris.

Per a més informació, podeu consultar el text oficial de la nova Llei de patents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter