Observatori de la Recerca (OR-IEC)

Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (REDCYT)

La Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (REDCYT) és una xarxa acadèmica que contempla un ampli ventall de disciplines i s’adreça a estudiants, professionals i públic en general. Alguns dels objectius principals de la REDCYT són difondre l’activitat científica i tecnològica de la regió i promoure trobades acadèmiques (cursos, conferències, reunions, etc.), tant presencials com virtuals.

Per una altra part, el lloc web de la REDCYT facilita la interacció entre els membres de la comunitat, mitjançant grups de discussió, butlletins i xarxes socials per tal de compartir informació. També proporciona accés a diversos recursos d’informació vinculats a la ciència i la tecnologia, com ara dipòsits digitals, blogs, revistes electròniques, associacions professionals i d’altres relacionats amb les diferents àrees temàtiques.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la REDCYT.

II Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2013)

Xarxa CRUSCATLes II Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” se celebraran els pròxims dies 11 i 12 de desembre a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’organització de les jornades és a càrrec de la Xarxa CRUSCAT, que aplega diversos centres i grups de recerca per a l’estudi de la situació i l’evolució del català i de la comunitat lingüística catalana.

Amb aquesta segona trobada científica, la Xarxa CRUSCAT consolida una activitat que té per objectiu visualitzar en el seu conjunt la recerca sociolingüística en curs o acabada de realitzar. D’aquesta forma es podrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

La inscripció es realitza per mitjà de correu electrònic. Per a més informació, consulteu la pàgina web de les jornades.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

EntitatsDocuments

– AGAUR. Memòria 2012.

– Fundació La Marató de TV3. Memòria d’activitats 2012.

– IEC. Síntesi memòria 2012-2013.

Context

– Cambra de Comerç de Barcelona. Memòria econòmica de Catalunya 2012.

– European Commission. The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

– OECD. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013.

Recursos econòmics

– CDTI. Participación española en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea: resultados provisionales (2007-2013).

Més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Revista «Catalan Social Sciences Review»: Nou número

Catalan Social Sciences ReviewLa revista «Catalan Social Sciences Review» ha publicat el número 3 (2013) en format d’accés obert. Es tracta d’una publicació anual de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). L’objectiu de la revista és publicar articles en anglès que originalment foren escrits en català i que tracten de diversos temes de ciències socials dins l’àmbit de la recerca catalana.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SFCS, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.

10è aniversari del Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS)

GICSEl Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS), que pertany al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), compleix 10 anys d’activitat. Per aquest motiu, el 25 de novembre de 9:30 a 14:00 hores, es realitzarà una jornada commemorativa de celebració a la Sala d’Actes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El GICS és un grup de treball que es va crear l’any 2003 per promoure l’intercanvi d’experiències i la capacitació per als professionals de biblioteques i centres de documentació biomèdics (universitats, hospitals, laboratoris i qualsevol tipus d’institució sanitària publica o privada), així com també per als professionals sanitaris i investigadors que treballen dins l’àmbit de les Ciències de la Salut. El balanç d’aquests 10 anys inclou l’organització de cursos, taules rodones, jornades, tallers, sessions, xerrades, seminaris i publicacions.

Per a més informació, podeu consultar el programa de la jornada commemorativa. L’aforament és limitat i la inscripció es realitza mitjançant un formulari web.

Convocatòria: Subvencions destinades a inversions en tecnologies de la informació i comunicacions (2013)

L’Institut de Cultura (ICUB) de l’Ajuntament de Barcelona ha obert una nova línia de Subvencions en inversions en tecnologies de la informació i comunicacions, per a entitats que tinguin com a activitat principal la innovació cultural o social amb seu a Barcelona o que desenvolupin aquesta activitat a la mateixa ciutat. Aquestes inversions han de correspondre a projectes ja iniciats l’any 2013 o previstos per al 2014. La quantia total és de 300.000 euros.

Des de l’any 1996, l’ICUB fomenta i difon la cultura i la ciutadania a la ciutat de Barcelona. La finalitat d’aquesta convocatòria és ampliar les capacitats innovadores i creatives d’entitats culturals, per tal de millorar i actualitzar les seves infraestructures i equipaments TIC.

El calendari preveu que la convocatòria estigui oberta del 15 al 29 de novembre. Les bases es poden consultar al lloc web de l’ICUB.

Convocatòria: IMI 10th Call (2013)

En el marc del 7th Framework Programme (FP7), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria IMI 10th Call (2013) amb un pressupost de 6,1 milions d’euros. La convocatòria s’inclou dins el programa específic de Cooperació i forma part de les Joint Technology Initiatives (JTIs). El seu objectiu és donar suport a projectes de recerca col·laborativa, tot construint a Europa xarxes d’experts que realitzin innovacions en els camps de la medicina i la farmacologia.

La temàtica que han de tenir les propostes d’aquesta convocatòria gira en torn als aspectes immunològics de les vacunes per a la grip. Les fases del procés de la convocatòria, la documentació i els criteris de selecció es poden consultar al portal web de la Innovative Medicines Initiative (IMI).

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 de gener de 2014, i s’ha de realitzar a través de la Submission of Information Application (SOFIA).

Per a més informació, podeu consultar el portal web de la IMI, així com d’altres entrades sobre el tema publicades a aquest Blog.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

–  FCRI. Memòria d’activitats 2012.

–  APTE. Memoria 2012.

–  European Commission. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2012.

Context

– EUROSTAT. Eurostat regional yearbook 2013.

– European Commission. European Research Area: Facts and Figures 2013.

Recursos humans

– European Commission. Researchers’ Report 2013: Final Report.

Recursos materials

– REBIUN. Memoria anual de actividades 2012.

Publicacions

–  URV. Producció científica de la Universitat Rovira i Virgili, any 2012.

Patents

– OEPM. Estadísticas de propiedad industrial 2012: Tomo I.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Sessions informatives «TECNIO, el teu partner tecnològic»

Del 28 d’octubre al 26 de novembre es durà a terme un cicle de jornades territorials promogut per ACCIÓ, l’Agència per a la Competivitat de l’empresa adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és donar a conèixer a través de casos pràctics les capacitats i serveis dels centres TECNIO i el nou programa d’innovació empresarial. Les sessions informatives tindran lloc a Lleida, Tarragona, Tortosa, Girona, Mataró i Manresa.

TECNIO promou la investigació industrial i la transferència tecnològica a Catalunya, mitjançant l’aglutinament dels millors centres tecnològics i de recerca. Constitueix una xarxa que dóna resposta a les necessitats tecnològiques de les empreses i l’accés a nous socis i proveïdors tecnològics, facilitant-ne la seva projecció internacional. En aquest context, s’han organitzat unes sessions informatives que tenen com a punt clau donar suport en l’elecció dels partners adients a cada projecte d’R+D o d’innovació.

Les inscripcions i el calendari de les sessions informatives de cada localitat es poden consultar al lloc web de TECNIO.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter