administrador

Convocatòria: European Design Innovation Platform (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria European Design Innovation Platform per a l’any 2013. L’objectiu és accelerar el dissseny en polítiques d’innovació a nivell europeu, nacional i regional, així com potenciar un major ús del disseny en la indústria europea i en el sector públic per tal de promoure la creació de valor, la competitivitat i l’ús eficient de recursos. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 2.850.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juliol de 2013 i cal fer-la a través del Participant Portal. Per a més informació podeu accedir al lloc web de la CE i al de l’EIP.

GT Coneixement i Recerca: Grup de treball IEC/COBDC de bibliotecaris-documentalistes especialitzats en R+D+I

IECCOBDCEl GT Coneixement i Recerca és una iniciativa impulsada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) des d’una perspectiva cooperativa i oberta a la participació de tots els professionals especialitzats en el camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

Els objectius fonamentals del GT Coneixement i Recerca són:

1. Donar visibilitat a la tasca dels bibliotecaris-documentalistes en el camp de la R+D+I, tant des del punt de vista de la investigació documental com des del suport a les activitats científiques mitjançant biblioteques i centres de documentació. Es pretén generar i difondre un document per posar en valor els bibliotecaris-documentalistes dins dels equips de recerca.

2. Compartir tècniques, procediments i casos pràctics relacionats amb la gestió de la informació i documentació científica des d’una perspectiva global del cicle d’R+D+I. Es podrien tractar, entre d’altres, els temes següents:
2.1. Detecció i difusió d’estàndards internacionals en sistemes d’informació especialitzada en R+D+I (per exemple, CERIF).
2.2. Interoperabilitat i homogeneïtzació dels sistemes d’informació.
2.3. Moviments oberts aplicats a la literatura científica i a les dades generades en el procés de recerca (per exemple, Open Access i Open Data).
2.4. Solucions als problemes de qualitat de la informació (per exemple, normalització dels noms d’autors o de les classificacions).

En darrer terme, la feina del GT Coneixement i Recerca ha de servir per a la millora professional dels bibliotecaris-documentalistes, a partir de l’atenció de les seves capacitats i de la generació de materials i línies de formació que els capacitin per a les activitats relacionades amb la R+D+I.

La primera reunió del GT Coneixement i Recerca serà el dia 15 de maig, a les 19.00 hores, a la seu del COBDC (Ribera, 8, principal, de Barcelona).

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic al COBDC o a l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC).

Conferència: ‘Simuladors quàntics amb àtoms, ions i fotons’, de Juan Ignacio Cirac

Juan Ignacio Cirac, director de la Divisió de Teoria de l’Institut Max-Planck d’Òptica Quàntica, pronunciarà la conferència ‘Simuladors quàntics amb àtoms, ions i fotons‘ avui dimecres 24 d’abril de 2013 a les 19.00 h, a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La sessió l’organitza la Societat Catalana de Física (SCF), filial de l’IEC, i forma part del Cicle de conferències Física Oberta de la SCF.

La conferència tractarà la dificultat de descriure sistemes quàntics de partícules a baixes temperatures, com ara els superconductors, alguns materials magnètics, o els que apareixen en la física d’altes energies. Així mateix, s’explicaran els simuladors quàntics com una alternativa als mètodes tradicionals per a estudiar aquest tipus de sistemes.

Per a informar-vos sobre la conferència i la trajectòria del conferenciant podeu consultar el lloc web de la SCF.

ScienceWatch identifica les línies de recerca d’avantguarda

Research Fronts 2013ScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe Research Fronts 2013. Aquest estudi és el primer d’una sèrie dedicada a les línies actuals de recerca d’avantguarda per a ciències i ciències socials. Així, l’informe descriu els 100 fronts científics més actius a partir del major nombre de citacions obtingudes pels treballs més importants de cada línia de recerca.

La informació de partida s’extreu de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). A partir d’aquí, Thomson Reuters busca patrons i agrupacions en els documents citats, en particular, grups d’articles que són citats conjuntament de forma freqüent. Quan una agrupació d’aquest tipus assoleix un cert nivell d’activitat i coherència, detectada a través d’anàlisis quantitatives, es forma un front de recerca, en el qual els articles cocitats serveixen com a nucli fundacional (core papers). Cal tenir en compte que l’informe Research Fronts 2013 recull les línies de recerca més actives actualment entre les de majors dimensions, és a dir, n’hi pot haver de més actives però que encara siguin massa petites en termes de nombre d’articles principals i de citacions rebudes.

El centenar d’especialitats de primera fila s’organitzen en 10 grans àrees. Cada àrea presenta 10 fronts de recerca, ordenats segons la data mitjana d’aparició. Cada front compta amb el nombre de core papers, les citacions obtingudes i l’any promig de publicació, a més d’un breu panorama nacional i institucional.

L’informe Research Fronts 2013 és interessant per als investigadors però també per als responsables polítics i gestors científics, ja que s’hi detecten àrees de difícil identificació, fins i tot per a les institucions implicades.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ScienceWatch.

Convocatòries: Towards World-Class Clusters i Erasmus for Young Entrepreneurs (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Comissió Europea (CE) ha obert les convocatòries següents:

Towards World-Class Clusters – Promoting Cluster Excellence
Programa: EIP
Termini de presentació: 18 de juny de 2013
Pressupost: 1.377.000 €

Erasmus for Young Entrepreneurs
Programa: EIP
Termini de presentació: 9 de juliol de 2013
Pressupost: 4.650.000 €

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com al lloc web de l’EIP.

Lliurament dels Premis Sant Jordi 2013 a l’IEC

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) lliurarà avui dilluns 22 d’abril a les 18 h els Premis Sant Jordi 2013, corresponents al LXXXII Cartell de premis i de borses d’estudi. L’acte de lliurament l’obrirà Salvador Giner, president de l’IEC, i Giuseppe Grilli, Premi Internacional Catalònia 2013, parlarà en nom dels premiats. Aixi mateix, hi intervindrà Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’esdeveniment tindrà lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, i mitja hora abans de l’inici, a les 17.30 h, es farà una fotografia amb tots els premiats al pati de la Casa de Convalescència de l’Institut.

D’entre els premiats, destaca Santi Torras Tilló, doctor en història de l’art per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Premi Prat de la Riba 2013, per l’obra Pintura catalana del Barroc. L’auge col·leccionista i l’ofici de pintor al segle xvii. D’altra banda, Jordi Catalan Aguilà, doctor en biologia i professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que ha estat reconegut amb el Premi de Medi Ambient 2013. Finalment, destaca Giuseppe Grilli, catedràtic de literatura espanyola a la Universitat de Roma Tre, amb el Premi Internacional Catalònia 2013. Grilli, ha estat reconegut per la seva notable aportació als estudis sobre literatura i llengua catalanes de les diverses èpoques i per la difusió de la cultura catalana a Itàlia.

En aquesta 82a edició es lliuraran un total de 18 premis i 19 borses d’estudi, que sumen un import de prop de 150.000 euros. Els Premis els atorguen l’Institut, les cinc seccions, les societats filials i les fundacions de l’IEC, en alguns casos conjuntament amb altres institucions.

Per informar-vos en detall del LXXXII Cartell podeu consultar el lloc web de l’IEC.

Convocatòria: Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica – Programas bilaterales (2013)

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert diverses convocatòries bilaterals d’iniciatives d’R+D+I liderades per empreses en el marc dels Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica. La finalitat és impulsar el valor afegit de la innovació realitzada en clau internacional, reforçar les capacitats tecnològiques de les empreses i, per últim, ampliar l’impacte en els mercats globals.

La modalitat dels Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica és un ajut parcialment reemborsable, amb una cobertura financera de, com a màxim, el 75 % del pressupost total aprovat (excepcionalment pot arribar al 85 %), amb un tram reemborsable i un altre no reemborsable.

Els programes multilaterals gestionats pel CDTI són EUREKA, EUROSTARS i IBEROEKA. Pel que fa als programes bilaterals, s’han signat acords amb el Canadà, Sudàfrica, el Japó, la Xina, l’Índia i Corea del Sud.

Les convocatòries bilaterals que actualment estan obertes són les següents:
– Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica: Convocatoria 2013
– Programa Bilateral España-Corea de Cooperación Tecnológica: Convocatoria 2013
– Programa Bilateral Hispano-Indio de Cooperación Tecnológica: 2ª Convocatoria España-India en Biotecnología (2013)
– Programa Bilateral Hispano-Indio de Cooperación Tecnológica: 2ª Convocatoria España-India en Energías Renovables (2013)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.

Les empreses catalanes executen un 25% dels projectes d’R+D+I finançats pel CDTI

CDTILa captació d’ajuts i subvencions del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de les convocatòries 2010 i 2011 (les dades es poden consultar en format de taula o de mapa). Cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, sobretot pel que fa al nombre d’activitats finançades (un 25,4 % estatal).

El CDTI és una entitat que depèn del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant les sol·licituds de finançament i suport a projectes empresarials d’R+D+I en els àmbits estatal i internacional. Amb aquest objectiu, el CDTI finança projectes empresarials d’R+D individuals o consorciats i facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC). També s’encarrega del finançament d’accions mitjançant la Línia Bancària de Finançament a la Innovació Tecnològica (LBC) i, en el període 2006-2010, atorgà subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT).

Mapa activitats CDTIDes de l’any 2000 fins el 2011, el CDTI ha finançat 12.265 projectes empresarials d’R+DI amb un crèdit global de 7.180,4 milions d’euros (M€). El cost total dels projectes és de 12.431,6 M€, amb una mitjana situada al voltant del milió d’euros per activitat, si bé es detecta una tendència a la baixa (l’any 2011, aquest indicador s’ha situat als 776.120 euros per projecte). Per contra, el percentatge de finançament públic del CDTI respecte al cost total del projecte d’R+D+I ha anat en augment, passant d’un 43,1 % (any 2000) a un 72,2 % (any 2011).

Mapa crèdits CDTIPer comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició de l’Estat espanyol en el període 2000-2011, amb una lleugera tendència a la baixa. Així, les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 3.120 projectes (un 25,4 % estatal), amb uns crèdits totals de 1.703,5 M€ (23,7 %). La segona i tercera posició corresponen, respectivament, a Madrid (un 13,3% dels projectes i un 17,1% dels crèdits, amb una tendència a l’alça del finançament) i al País Basc (11,9% i 11,7%). En el mateix període, el País Valencià ha executat 1.221 activitats (10%), amb 644,9 M€ en crèdits (9 %), i les Illes Balears, 40 activitats (0,3%), amb 18,8 M€ (0,3 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, l’apartat de Recursos Econòmics del portal MERIDIÀ i les entrades sobre el CDTI publicades a aquest blog.

Convocatòria: Building and Implementing Strategic Roadmaps of Demand-side Policy Measures to boost Demand for Industrial Innovations (2013)

La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Building and Implementing Strategic Roadmaps of Demand-side Policy Measures to boost Demand for Industrial Innovations per a l’any 2013. L’objectiu és desenvolupar i implementar plans de treball estratègics per tal d’estimular la penetració d’innovacions en el mercat. La iniciativa s’emmarca dins el programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), i el pressupost total és de 950.000 euros.

El termini de presentacions de sol·licituds finalitza el 9 de juliol de 2013. Per a informar-vos sobre el contingut de la convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com al lloc web de l’EIP.

Jornada sobre gestió de dades de recerca a la Big Data Week

Big Data Week és una plataforma mundial centrada en l’impacte social, polític, tecnològic i comercial de les dades, que reuneix comunitats d’especialistes tals com científics; tecnòlegs; visualitzadors; acadèmics; periodistes; comunicadors; i empreses de dades. L’esdeveniment, organitzat per media140, tindrà lloc del 22 al 28 d’abril en diverses ciutats del món, i es duran a terme debats i xerrades sobre les dades i l’impacte que tenen en l’àmbit social, polític, tecnològic i comercial.

En el marc de la Big Data Week també es realitzaran diverses activitats a Barcelona. La Generalitat de Catalunya, a través del grup Catalunya Dades, participarà en l’activitat Com s’obren les dades des de l’Administració, en què diversos ens públics mostraran el seu catàleg de dades i les seves aplicacions. També participarà en el Catalunya Dades Weekend, en què es tractaran sis grans temes: Mitjans de comunicació i entreteniment; Salut i ciència; Comerç i consum no durador; Esfera social i personal; Sector públic i govern; i Sector financer.

A més, el dimecres 24 d’abril, es celebrarà una jornada en què es donarà a conèixer la situació del tractament, gestió, emmagatzematge, reutilització i obertura de les dades de recerca. Ignasi Labastida, de l’Oficina de Difusió del Coneixement de la Universitat de Barcelona (UB) i responsable de Creative Commons Espanya, moderarà aquest acte en què diversos investigadors exposaran les seves experiències en la gestió de dades. Hi participaran les entitats següents:
Agència de Salut Pública de Barcelona
Centres Científics i Tecnològics (CCiT) de la UB
CESCA
Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI) de la UPC
Grup d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Grup de Recerca de Meteorologia de la UB
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

L’acte, que és gratuït i obert al públic, tindrà lloc de les 16 a les 20 hores, al Palau de la Virreina. La inscripció a la jornada és indispensable.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de la Big Data Week i el Catalunya Dades Weekend.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter