Tesis doctorals

Convocatòria: Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2017)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2017). L’objectiu és atorgar ajuts per a tesis doctorals en català, que s’hagin defensat durant l’any 2016, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 80.000 euros (500 per ajut).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de juliol de 2017. La documentació s’ha d’omplir a través de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Addicionalment, cal que les tesis doctorals s’hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR, així com altres entrades relacionades amb tesis doctorals, publicades en aquest Blog.

 

La formació de nous investigadors: Informes estadístics sobre tesis doctorals (2000-2014)

MECDQuina capacitat té el nostre sistema científic per formar nous investigadors? Les dades estadístiques sobre tesis doctorals constitueixen un indicador fonamental per un sistema científic avançat.

En aquesta línia, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha publicat tres informes estadístics sobre les tesis doctorals de les universitats dels territoris de llengua i cultura catalana en relació a l’Estat espanyol i a la Unió Europea (UE). D’aquesta manera es pot fer una anàlisi de l’evolució per territoris, universitats i àmbits científics del període 2000-2014. En termes absoluts, s’ha incrementat el nombre de tesis de forma considerable a tots els territoris, on l’àmbit de Ciències i Informàtica és capdavanter. A escala continental, Catalunya supera clarament la mitjana de tesis doctorals per milió d’habitants. En els pròxims anys, caldrà analitzar l’impacte del canvi de normativa dels cursos de doctorat (Real Decret 99/2011), que limità a 5 anys el termini per presentar les tesis als alumnes amb estudis iniciats per legislacions anteriors.

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2016)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2016). L’objectiu és atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant l’any 2015, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 80.000 euros (500 per ajut).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de juliol de 2016. La documentació s’ha d’omplir a través de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR, així com altres entrades relacionades amb tesis doctorals, publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2015)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2015). L’objectiu és atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2014, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 80.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 22 de juny de 2015. La documentació s’ha d’omplir a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació podeu consultar altres entrades relacionades amb tesis doctorals, publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Beques de ”la Caixa” per a estudis de doctorat en universitats espanyoles (2015)

Obra Social "La Caixa"L’Obra Social ”la Caixa” ha obert la convocatòria de Beques de ”la Caixa” per a estudis de doctorat en universitats espanyoles. Aquesta iniciativa finança  25 beques per a realitzar estudis oficials de doctorat que culminin amb la lectura d’una tesi doctoral en una universitat de l’Estat espanyol. L’objectiu és contribuir en el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat.

El finançament total és de 113.500 euros per 4 anys de durada màxima. Les beques tenen una durada inicial d’1 any i els becaris s’han d’incorporar a les universitats de destinació el curs 2015-2016. La convocatòria abasta totes les àrees del coneixement i els programes de doctorat elegibles han d’estar adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Així mateix, el programa de doctorat proposat ha de constar al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) en la data de tancament de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és el 23 de febrer de 2015 a través de l’apartat de beques.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Obra Social ”la Caixa”.

Convocatòria: Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2014)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2014). L’objectiu és atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2013, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 80.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 17 de juny de 2014. La documentació s’ha d’omplir a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació podeu consultar altres entrades relacionades amb tesis doctorals, publicades al Blog de l’OR-IEC.

Repositori TDX: Tesi doctoral 15.000

El divendres 25 d’octubre es du a terme un acte de celebració de la tesi doctoral 15.000 al dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Durant l’acte, el professor Joan Manuel del Pozo, ex-conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, pronunciarà la conferència «Una reflexió sobre la nostra recerca universitària». La sessió tindrà lloc a les 12 hores a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i cal inscripció prèvia.

TDX és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; any de defensa, etc. Els objectius d’aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), són:
Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
Incrementar l’accés i visibilitat del treball dels autors.
Afavorir l’edició digital en accés obert de la producció científica pròpia.

La tesi 15.000 és de l’autora Mònica Ortiz de Pinedo i porta per títol Jaume Cabré: literatura i música. Ha estat dirigida per Montserrat Corretger i presentada en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX així com l’entrada publicada el 31 de gener de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

Open Access Theses and Dissertations (OATD): Més d’un milió i mig de tesis doctorals en accés obert

OATDOpen Access Theses and Dissertations (OATD) és un nou recol·lector internacional de tesis doctorals, tesines i treballs de graduació en accés obert. En funcionament des de l’abril de 2013, OATD facilita l’accés a més d’1,6 milions de documents, inclosos els de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), el dipòsit cooperatiu gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).

Les dades d’OATD provenen de més de 800 universitats i institucions científiques. Per a la recol·lecció de registres de dades, s’utilitza l’Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), un protocol incorporat a la majoria de plataformes de dipòsits digitals (per exemple, DSpace, ePrints o Digital Commons). Un cop que el protocol està habilitat, els registres de metadades poden ser recollits per als sistemes de recol·lecció, tot mantenint els objectes digitals emmagatzemats en els seus dipòsits. Per tant, el protocol facilita la creació d’interfícies de consulta integrades.

El sistema disposa de diverses opcions de cerca per camps (títol, autor, resum, universitat/editor i matèries/paraules clau), a més de filtres per llengua (només n’hi ha 8, no inclou el català), data i disponibilitat de llicència de Creative Commons.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’OATD.

La formació de nous investigadors: Dades INE sobre tesis doctorals des del curs 1999-2000

INEEn els darrers dies, la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 2013 d’Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR). A més, s’espera l’anunci de la convocatòria estatal del Subprograma de Formación de Personal Investigador (FPI) per part del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Per tant, cal analitzar de forma quantitativa la capacitat del nostre sistema científic per formar nous investigadors. En aquest sentit, les dades sobre tesis doctorals constitueixen un indicador fonamental de qualsevol sistema desenvolupat.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Tesis doctorals, per àrees científiques i estudis amb les dades del curs 2010-2011 sobre les tesis aprovades a les universitats d’Espanya, de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià. S’hi pot consultar el nombre de tesis i el percentatge respecte al total espanyol per universitats, grans àrees científiques i estudis (corresponen als estudis superiors cursats pel doctorand). La informació s’ha extret de l’Estadística de enseñanza universitaria que elabora anualment l’Instituto Nacional de Estadística (INE), mitjançant les dades que li proporcionen les universitats. Per ara, la informació disponible no permet constatar cap impacte de la crisi econòmica actual.

En els darrers 12 cursos acadèmics comptabilitzats (del 1999-2000 al 2010-2011), a Catalunya s’han llegit 16.473 tesis doctorals (un 18,4% estatal), al País Valencià, 9.104 (un 10,2%) i a les Illes Balears, 509 (un 0,6%). Per tant, als territoris de llengua i cultura catalanes s’hi han format 26.086 investigadors des del curs 1999-2000.

A continuació, s’analitzen els resultats obtinguts per territoris i grans àrees científiques des del curs 1999-2000. En general, les Ciències experimentals i de la Salut ocupen el primer lloc però, en termes relatius, perden terreny degut a l’ascens de l’Enginyeria i la Tecnologia. També en percentatges, les Ciències Socials i Jurídiques i les Humanitats es mantenen estables en línies generals.

Continua llegint

La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter