Tesis doctorals

Quina recerca fan els nostres investigadors novells?

INELa formació acadèmica d’un investigador culmina amb la defensa i aprovació de la tesi per obtenir el grau de doctor. Per tant, les dades sobre tesis doctorals són un indicador fonamental d’un sistema científic, perquè demostra la seva capacitat per a formar nous investigadors i per avançar línies de recerca i publicacions futures.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Tesis doctorals, per àrees científiques i estudis amb les dades del curs 2009-2010 sobre les tesis aprovades a les universitats d’Espanya, de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià. La informació s’ha extret de l’Estadística de enseñanza universitaria que elabora anualment l’Instituto Nacional de Estadística (INE), mitjançant les dades que li proporcionen les universitats. A l‘informe s’hi pot consultar el nombre de tesis i el percentatge respecte al total espanyol per universitats, grans àrees científiques i estudis.

En els darrers 11 cursos acadèmics, el pes relatiu dels territoris de llengua i cultura catalanes respecte al global estatal ha passat d’un 28,1% (curs 2008-2009) fins a un 29,6% (curs 2009-2010). A continuació, s’analitzen els resultats obtinguts per territoris (1), universitats (2), grans àrees científiques (3) i estudis (4).

Continua llegint

TDX, repositori oficial per a les tesis de les universitats catalanes

L’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, aprovat el mes de desembre de 2011, estableix que les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya han de ser introduïdes en un repositori institucional. Aquest dipòsit oficial  d’informació digital de les tesis és el TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Actualment disposa de 11.161 tesis llegides a les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, 710 de la resta d’universitats espanyoles i 32.614 consultables a través del protocol OAI-PMH.

Continua llegint

Catalunya, al capdavant de l’excel·lència en els programes de doctorat

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación ha concedit mencions cap a l’excel·lència a 442 programes de doctorat de les universitats espanyoles. La menció vol expressar la solvència cientificotècnica i formadora dels programes, així com dels departaments i dels grups de recerca implicats. Catalunya es situa al capdavant de l’Estat espanyol amb 106 mencions (24,0% del total), per damunt de Madrid (77 mencions, 17,4%), Andalusia (63 mencions, 14,3%) i el País Valencià (39 mencions, 8,8%). D’altra banda, la Universitat de les Illes Balears n’ha obtingut 6 (1,4%).

Continua llegint

Situació actual de les tesis doctorals

L’informe Tesis doctorals, per àrees científiques i estudis inclòs a l’apartat de Tesis del portal MERIDIÀ, mostra les dades actualitzades del curs 2008-2009 sobre les tesis doctorals aprovades a les universitats d’Espanya, de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià. La producció estatal en aquest curs és de 7.915 tesis, 613 més que el curs anterior. Continua llegint

Dades sobre tesis doctorals a l’INE

INEA l’apartat de Tesis del portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe provinent de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) amb les dades dels cursos 2006-2007 i 2007-2008. L’informe de MERIDIÀ conté el nombre i el percentatge de contribució estatal per cursos acadèmics de les tesis doctorals desagregades per àrees científiques i estudis.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter