Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC)

El principal objectiu de les Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC) és presentar i posar en contacte diverses iniciatives dedicades a l’accés i el processament de la informació científica i a les eines tecnològiques, com també debatre alguns dels aspectes més rellevants d’aquest àmbit. Es tracta de generar una visió integral i cooperativa de l’àmbit, més enllà de les àrees més consolidades, i que lògicament són objecte d’un tractament freqüent.

Aquestes Jornades s’adrecen als responsables, gestors i documentalistes dels sistemes d’informació de les universitats i dels centres de recerca, i també als investigadors especialitzats. Les JGIC s’estructuren en conferències i taules rodones, que reuneixen responsables i experts de diverses institucions: la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, les universitats, les associacions professionals, els consorcis de biblioteques, les empreses, les fundacions i les xarxes universitàries.

Per a qualsevol pregunta o comentari, podeu enviar un correu electrònic a l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).

Primeres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2012)
Segones Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013)
Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2014)
Quartes Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2015)

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter