Primeres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2012)JGIC-2012

12 i 13 d’abril de 2012
Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme 47, 08001 Barcelona

Organització: Joandomènec Ros i Ricard Guerrero

Coordinació: Llorenç Arguimbau

PROGRAMA
Dijous, 12 d’abril de 2012
09.30−09.45 Presentació de les JGIC-2012
Salvador Giner, Institut d’Estudis Catalans
09.45−10.30 Conferència inaugural: Política científica del Govern de la Generalitat: L’economia basada en el coneixement
Josep M. Martorell, Direcció General de Recerca
Presentació Enregistrament vídeo
10.30−11.00 Pausa
Primera sessió: ACCÉS a la informació científica
11.00−12.30 Primera taula rodona: Consorcis i xarxes
Enregistrament vídeo
Moderadora: Eulàlia Fuentes, Universitat Autònoma de Barcelona
Lluís Anglada, Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Ximo Górriz, Xarxa Vives d’Universitats Presentació
Ferran Mateo, Fundación Dialnet
12.30−14.00 Segona taula rodona: Open Access i Open Data
Enregistrament vídeo
Moderadora: Cristina Ribas, Associació Catalana de Comunicació Científica
Fèlix Bosch, Fundació Dr. Antoni Esteve Presentació
Ignasi Labastida, Universitat de Barcelona
Santi Muxach, Institut d’Estudis Catalans
Fernanda Peset, Universitat Politècnica de València Presentació
Segona sessió: TECNOLOGIES de la informació científica
15.30−16.30 Conferència: Informació científica i web semàntica
Lluís Codina, Universitat Pompeu Fabra
Presentació Enregistrament vídeo
16.30−18.00 Tercera taula rodona: Visualització i gestió d’informació
Enregistrament vídeo
Moderador: Josep Blat, Universitat Pompeu Fabra
Juan C. Armesto, ID-EST Consultores Presentació
Juan C. Dürsteler, INDO Lens Group Presentació
Josep L. Larriba, Universitat Politècnica de Catalunya Presentació
Víctor Pascual, Bestiario
18:00−19:00 Conferència: Fonts d’informació científica
Llorenç Arguimbau, Institut d’Estudis Catalans
Presentació Enregistrament vídeo
Divendres, 13 d’abril de 2012
Tercera sessió: PROCESSAMENT de la informació científica
09.00−10.30 Quarta taula rodona: Anàlisi de la informació científica: informetria, cienciometria i bibliometria
Enregistrament vídeo
Moderador: Cristóbal Urbano, Universitat de Barcelona
Esteve Arboix, AQU Catalunya Presentació
Ángel Borrego, Universitat de Barcelona
Raül I. Méndez-Vásquez, Fundació Recerca Presentació
10:30−11.00 Pausa
11.00−12.30 Cinquena taula rodona: Gestió de les dades de recerca i integració al sistema Uneix
Enregistrament vídeo
Moderador:

Joan Bravo, Secretaria d’Universitats i Recerca Presentació
Josep Carbó, Universitat Rovira i Virgili Presentació
Lluís Escribano, Universitat de Barcelona
Ramon Miralles, Universitat Politècnica de Catalunya Presentació
12.30–13.30 Conferència de clausura: La informació científica: Nou concepte en les polítiques de recerca
Lluís Rovira, Institució CERCA
Presentació Enregistrament vídeo
13.30–14.00 Discussió general, conclusions i perspectives
Coordinadors: Joandomènec Ros, vicepresident primer de l’IEC
i Ricard Guerrero, secretari científic de l’IEC
Conclusions

Descarregueu-vos el programa de les JGIC-2012 (PDF).

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter