Resultats de la cerca per a: acces obert

Guia i bones pràctiques per al compliment dels mandats d’accés obert

...  per facilitar el compliment dels mandats d’accés obert per a publicacions derivats de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la ...  per complir els requisits de difondre en accés obert les publicacions científiques. En concret, es determina quines publicacions poden estar en accés obert i quines accions són recomanables durant el procés de publicació. ...

La UNESCO promou l’Accés Obert a la informació científica

...  Schools, un conjunt de manuals especialitzats en accés obert a la informació científica (articles de revista, ponències, dades ...  for Library Schools 1. Introduction to Open Access 2. Open Access Infrastructure 3. Resource Optimization 4. Interoperability and ...

Recomanacions de la FECYT per a la difusió en accés obert

...  para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación». Aquest ...  aspectes a tenir en compte a l’hora de difondre en obert els resultats de la recerca finançada amb fons públics i acceptats per ...

Finlàndia impulsa l’accés obert a la ciència

...  és esdevenir el país capdavanter de l’accés obert de la ciència i la investigació, i que la societat es pugui beneficiar àmpliament de les oportunitats de la ciència oberta. Aquest programa es duu a terme conjuntament amb els ...  i finalment, eines i serveis de suport de l’accés obert de la ciència. En aquest marc, per tal d’ajudar als investigadors ...

OpenAIRE: Europa aposta per l’accés obert

...  (Open Access Infraestructure for Research in Europe) és un projecte finançat ...  Research Council (ERC) que impulsa l’accés obert de la recerca científica generada a Europa.  La infraestructura ...  més, proporciona una xarxa de repositoris institucionals oberts a diversos camps del coneixement. També inclou un cercador amb el qual ...

Directrius sobre l’accés obert al programa Horizon 2020

...  publicat una primera versió de les «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020». Aquestes ...  del programa Horizon 2020, el qual estableix l’accés obert a les dades de recerca i a les publicacions científiques que se’n ...

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter