Producció científica

Des de l’any 2003, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha estudiat l’estat i l’evolució de la ciència catalana mitjançant informes, articles de revista, comunicacions, capítols de llibre, tesis doctorals i altres documents.

1. Informes

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1996-2002). Reports de la recerca a Catalunya (1990-1995). Barcelona: IEC.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2005). Reports de la recerca de Catalunya (1996-2002). Barcelona: IEC. 2 volums (1.602 p.). ISBN: 84-7283-810-2.

2. Articles de revista

ARGUIMBAU, Llorenç (2004). “El procesamiento documental de la información sobre Investigación en Cataluña” [en línea]. Hipertext.net, Núm. 2. [http://www.hipertext.net/web/pag219.htm]. [Consulta: 20/02/2011]. ISSN: 1695-5498.

ARGUIMBAU, Llorenç (2008). “Global trends in research resources and scientific output in microbiology in Spain (1998–2007)”. International Microbiology, Vol. 11, p. 213-220. ISSN: 1139-6709. DOI: 10.2436/20.1501.01.63.

ARGUIMBAU, Llorenç (2013). “Les dades de recerca: una oportunitat professional per als gestors d’informació”. Item: Revista de biblioteconomia i Documentació, Vol. 57, p. 37-56. ISSN: 0214-0349.

ARGUIMBAU, Llorenç; ALEGRET, Salvador (2010). “Chemical research in the Catalan Countries: a brief quantitative assessment of the agents, resources, and results”. Contributions to Science, Vol. 6, Núm. 2, p. 215-232. ISSN: 1386-6710. DOI: 10.2436/20.7010.01.98.

ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara; LATORRE, Robert; MARTÍ, Mercè (2009). “MERIDIÀ: un portal para la difusión de la ciencia desde una perspectiva integral y cooperativa”. El Profesional de la Información, Vol. 18, Núm. 5, p. 540-544. ISSN: 1386-6710.

ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara; LATORRE, Robert; MARTÍ, Mercè (2010). “The MERIDIÀ web portal: the study and dissemination of Catalan science”. Contributions to Science, Vol. 6, Núm. 1, p. 75-79. ISSN: 1386-6710. DOI: 10.2436/20.7010.01.85.

ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara; LATORRE, Robert; MARTÍ, Mercè; GUERRERO, Ricard (2008). “El portal MERIDIÀ de l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans: anàlisi, promoció i difusió del coneixement científic català”. Coneixement i Societat, Núm. 15, p. 78-103. ISSN: 1696-7380.

ARGUIMBAU, Llorenç; FUENTES, Eulàlia (2009). “Tesis doctorales en España: análisis de la bibliografía específica y su accesibilidad”. Ibersid: revista de sistemas de información y documentación, p. 95-104. ISSN: 1888-0967.

ARGUIMBAU-VIVÓ, Llorenç; FUENTES-PUJOL, Eulàlia; GALLIFA-CALATAYUD, Mònica (2013). “Una década de investigación documental sobre cienciometría en España: análisis de los artículos de la base de datos ISOC (2000-2009)”. Revista española de Documentación Científica, Vol. 36, Núm. 2, en007. ISSN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2013.2.907.

ARGUIMBAU-VIVÓ, Llorenç; RUIZ-ABELLA, Cristina; RODRÍGUEZ-PALMERO, Maria; RIVERO-URGELL, Montserrat (2011). “La recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009): una aproximació a partir de fonts d’informació públiques”. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, Vol. 13, Núm. 2, p. 25-41. ISSN: 1137-7976. DOI: 10.2436/20.2005.01.56.

FUENTES, Eulàlia; ARGUIMBAU, Llorenç (2008). “I+D+I: una perspectiva documental”. Anales de Documentación, Vol 11, p. 43-56. ISSN: 1575-2437.

FUENTES, Eulàlia; ARGUIMBAU, Llorenç (2010). “Las tesis doctorales en España (1997-2008): análisis, estadísticas y repositorios cooperativos”. Revista Española de Documentación Científica, Vol. 33, Núm. 1. ISSN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2010.1.711.

GUERRERO, Ricard; ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara (2007). “La ciència a Catalunya, País Valencià i Illes Balears”. L’Espill, Núm. 26, p. 61-70. ISSN: 0210-587X.

3. Comunicacions

ARDANUY, Jordi; ARGUIMBAU, Llorenç (2009). “L’R+D en investigació literària”. Dins: IV Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori.

ARGUIMBAU, Llorenç (2004). L’Observatori de la Recerca a Catalunya [Material gràfic]. Dins: 9es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació.

ARGUIMBAU, Llorenç (2010). “Presència internacional de les revistes científiques catalanes”. Dins: Terceres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (3JCRC).

ARGUIMBAU, Llorenç (2010). “La producció i avaluació científica en Biblioteconomia i Documentació a Catalunya”. Dins: Taller AQU 2010: L’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials.

ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara (2008). “El portal MERIDIÀ de l’Observatori de la Recerca Catalana”. Dins: Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (1JCRC).

ARGUIMBAU, Llorenç; CERVERA, Aldara; LATORRE, Robert; MARTÍ, Mercè; GUERRERO, Ricard (2009). “El portal MERIDIÀ del Observatori de la Recerca (OR-IEC): análisis, promoción y difusión del conocimiento científico”. Dins: VI Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación: Vigo, 8-11 de Septiembre de 2009.

4. Capítols de llibres

ARDANUY, Jordi; ARGUIMBAU, Llorenç (2011). “La R+D en investigació literària”. En: Literatura, territori i identitat: la gestió del patrimoni a debat. Girona: Curbet Edicions, p. 219-236. ISBN: 978-84-939504-3-9.

ARGUIMBAU, Llorenç (2011). “L’Institut d’Estudis Catalans com a acadèmia de les ciències i les humanitats dels Països Catalans. Les revistes científiques a Catalunya”. En: Piqueras, Mercè; Ribas, Cristina (ed.) Pensament i ciència als Països Catalans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa. ISBN: 978-84-92745-25-8.

GONZÁLEZ-SASTRE, Francesc; ARGUIMBAU, Llorenç (2005). “Introducció: els reports de la recerca i el sistema català de ciència y tecnologia”. En: IEC. Els Reports de la recerca de Catalunya (1996-2002). Barcelona: IEC, p. 7-60. ISBN: 84-7283-810-2.

GUERRERO, Ricard; ARGUIMBAU, Llorenç (2007). “Wissenschaft und Forschung in Katalonien = La ciència a Catalunya”. En: Eßer, Torsten; Stegmann, Tilbert D. (ed.) Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006 = Catalunya torna a Europa 1976-2006. Berlin: LIT-Verlag, p. 143-156. ISBN: 978-3-8258-0283-7.

5. Tesis doctoral

ARGUIMBAU, Llorenç (2010). La informació científica i tecnològica: una perspectiva documental per observar, descriure, analitzar i difondre l’R+D+I. Directora: Dra. M. Eulàlia Fuentes Pujol. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 198 p. ISBN: 978-84-693-7340-8.

6. Altres documents

CASTELLET, Manuel; HERNÁNDEZ, Luis Javier; PORTÍ, Joan (coord.) (2004). Libro blanco de la topología en España. Bellaterra: Red Española de Topología.

FUENTES, Eulàlia; ARGUIMBAU, Llorenç (2008). “Fuentes de información científica y tecnológica en Cataluña y España” [en línia]. Lecciones Portal de la Comunicación INCOM,Núm. 41. [http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/41_esp.pdf]. [Consulta: 01/09/2011].

LLEBOT, Josep Enric (ed.) (2010). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Institut d’Estudis Catalans. 1152 p. ISBN (Generalitat): 978-84-393-8615-5; ISBN (IEC): 978-84-9965-027-2.

MOLAS, Joaquim (dir.) (2010). Any Rodoreda (1908-2008): memòria. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda. ISBN: 978-84-92321186.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter