ACUP

La Fundación CYD analitza la recerca i la transferència de les universitats

Informe CYD 2013La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)». Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials). La Fundación CYD va néixer l’any 2002 com una iniciativa del sector empresarial, amb l’objectiu d’analitzar i promoure la contribució universitària al desenvolupament econòmic i social, impulsar el caràcter emprenedor i ampliar els vincles entre universitats i empreses.

L’any de referència de l’informe és el 2011 i s’han usat múltiples fonts d’informació. En termes generals, les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes obtenen resultats força destacables en les publicacions científiques però han de millorar en les sol·licituds de patents estatals i internacionals.

L’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)» estructura la informació per territoris i universitats en 5 grans apartats: oferta i demanda universitària; anàlisi econòmica del sistema; graduats universitaris i mercat laboral; investigació, cultura emprenedora i empresa; i, per últim, rànquings bibliomètrics.

Continua llegint

L’ACUP alerta de la disminució de finançament que amenaça la recerca universitària catalana

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat l’informe «Indicadors de Recerca i Innovació de les Universitats Públiques Catalanes (2013)». L’informe evidencia la fortalesa del sistema públic universitari català, però també fa palès un possible retrocés si no es varia la disminució de finançament observada en els últims anys. Cal tenir en compte que el sistema universitari públic català concentra més del 60% del total de la recerca del país. A més, l’informe constata l’eficiència de la recerca catalana, que amb recursos baixos aconsegueix un alt impacte en el context internacional.

Segons l’informe, els recursos econòmics per a l’R+D obtinguts per les universitats l’any 2011 respecte al 2010  han disminuït un 20%, ja que han passat de 347 milions d’euros a 277 milions. La disminució afecta tant els recursos competitius de fons nacionals, estatals o internacionals, com els que provenen de fons no competitius. Ara bé, Catalunya segueix sent altament competitiva en la captació de fons europeus per a l’R+D. En el 7th Framework Programme (FP7), 4 universitats catalanes han obtingut el 32% del finançament obtingut pel total de les universitats espanyoles.

La disminució dels recursos econòmics no ha tingut encara un efecte visible en la producció científica, que presenta un lleuger creixement. La mitjana de publicacions per investigador doctor a temps complet de l’any 2011 (1,18 publicacions) és superior a la del 2010 (0,94) situant-se un 96% per sobre de la resta de l’Estat espanyol (0,60). Pel que fa a la qualitat de la producció científica, les universitats públiques catalanes tenen un impacte mitjà un 54% superior a la mitjana mundial, ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat i se situa en la sisena posició dins de la Unió Europea (UE). A més, les tesis doctorals han crescut un 25,2% al llarg dels 5 darrers cursos.

Respecte a la transferència de coneixement i innovació, marcada com el gran repte de futur, l’informe analitza la sol·licitud de patents, la creació d’empreses spin-off i les càtedres universitat-empresa-societat. El nombre de sol·licituds de patents mostra una tendència a la baixa des de 2008 quan es va assolir un màxim de 98 patents en un any. L’any 2011 es van sol·licitar 85 patents. En el mateix període es van crear 24 noves empreses basades en tecnologia universitària, assolint un acumulat de 156 empreses spin-off actives. A més, les universitats catalanes van generar, l’any 2011, el 21% dels ingressos per activitats de transferència del total d’universitats de l’Estat espanyol. L’informe també destaca  que Catalunya compta amb 24 parcs científics i tecnològics que allotgen 2.653 empreses.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’informe.

Repositori TDX: Tesi doctoral 15.000

El divendres 25 d’octubre es du a terme un acte de celebració de la tesi doctoral 15.000 al dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Durant l’acte, el professor Joan Manuel del Pozo, ex-conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, pronunciarà la conferència «Una reflexió sobre la nostra recerca universitària». La sessió tindrà lloc a les 12 hores a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i cal inscripció prèvia.

TDX és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; any de defensa, etc. Els objectius d’aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), són:
Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
Incrementar l’accés i visibilitat del treball dels autors.
Afavorir l’edició digital en accés obert de la producció científica pròpia.

La tesi 15.000 és de l’autora Mònica Ortiz de Pinedo i porta per títol Jaume Cabré: literatura i música. Ha estat dirigida per Montserrat Corretger i presentada en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX així com l’entrada publicada el 31 de gener de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

Seminari Internacional ‘Coneixement i Innovació’

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Obra Social “la Caixa”, en el marc de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (CTI), organitzen el Seminari Internacional ‘Coneixement i Innovació’. Al llarg de la jornada acadèmics, empresaris i representants institucionals debatran sobre les polítiques d’innovació, les regions de referència en desenvolupament i les perspectives de futur de Catalunya. El seminari tindrà lloc demà 1 d’octubre de 2013, de les 8.15 a les 18.30 hores, al Palau Macaya (Pg. Sant Joan, 108, Barcelona).

El xef Ferran Adrià, de la fundació El Bulli, pronunciarà la ponència inaugural. El seminari s’estructura en quatre sessions en què participaran entitats com Siemens d’España; la Universitat Rovira i Virgili (URV); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC);  la Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT); l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER); el Massachusetts Life Sciences Center (MLSC); l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), entre d’altres. En l’acte de cloenda intervindrà el conseller del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell.

Per més informació podeu consultar el programa al lloc web de l’ACUP.

Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (CTI)

La Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (CTI) és un projecte estratègic promogut per les universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i per la patronal Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) per enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. L’objectiu és promoure la interacció i la cooperació estable entre les universitats, el món empresarial i les administracions publiques de Catalunya per tal de treballar conjuntament pel progrés social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural.

La Plataforma CTI és una eina de suport al creixement econòmic i el progrés social basat en el coneixement, la tecnologia i el valor afegit. Per a dur a terme aquesta tasca desenvolupa diverses activitats com les Jornades Catalunya futura; produeix informes i estudis; elabora l’Atles de coneixement que recull les millors pràctiques nacionals i internacionals en aquest àmbit; i fomenta la producció de projectes estratègics. Així mateix, elabora i facilita documentació sobre temes concrets emmarcats en les necessitats detectades de la iniciativa.

El projecte també compta amb el suport de l’Obra Social ‘la Caixa’, la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i diverses empreses. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Plataforma CTI.

Informe: «Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2012»

ACUP InformeL’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha publicat l’informe «Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2012». Aquest document analitza els principals paràmetres per avaluar la situació de l’R+D+i al sistema universitari català: el finançament econòmic, la producció científica i la generació d’innovació via les patents, així com la creació empreses tecnològiques i estructures de transferència.

El contingut de l’informe revela que el 64% dels fons aconseguits per les universitats l’any 2010 provenen de convocatòries competitives i un 22 % d’aquest és d’origen europeu. L’any 2012 el total de recursos aconseguits representa el 20% del pressupost conjunt de les universitats, un total de 346 milions d’euros.

Pel que fa a la producció científica, els investigadors catalans són un 80% més productius que la mitjana estatal i la qualitat de la seva producció científica se situa a l’alçada de països que aconsegueixen un alt impacte. La xifra de patents sol·licitades entre el 2007 i 2011 suposa un 14 % de les patents generades per les universitats espanyoles, però el 34 % pel que fa a les sol·licituds amb extensió europea (EPO), i el 16 % amb extensió mundial (PCT).

L’informe conclou que el sistema de recerca català és sòlid, capdavanter a nivell espanyol i equiparable, en quant a resultats, als sistemes universitaris dels països més avançats de la UE. Tot i així, posa en evidència el retrocés al qual s’exposa degut a l’actual situació de crisi i marca com a principals reptes mantenir i millorar els resultats, a més d’ impulsar la innovació i la cultura emprenedora.

Podeu consultar l’informe complet al lloc web de l’ACUP.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter