AECC

Convocatòria: Ayudas a Investigación Oncológica (2013)

AECC Ayudas oncologíaL’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha obert la convocatòria Ayudas a investigadores en oncología que té l’objectiu de finançar projectes en centres de recerca de l’estat segons tres modalitats de programes: A, B i C.

En la modalitat A, els ajuts s’adrecen a doctors o post residents per a la realització d’un projecte de recerca en un centre estatal. La durada és de tres anys amb un finançament de 45 mil euros bruts anuals i la possibilitat de pròrroga.

En la modalitat B o Retorno, s’adrecen ajuts a doctors o post residents que hagin desenvolupat la seva recerca post doctoral a l’estranger durant un període mínim de quatre anys i vulguin tornar a Espanya. La durada és de quatre anys amb un finançament de 50 mil euros bruts anuals.

Finalment, la modalitat C o Clínica s’adreça a doctors o post residents per desenvolupar un projecte de recerca clínica que cerqui resposta a una incertesa epidemiològica, un problema diagnòstic o terapèutic, una nova estratègia de prevenció o similar. La durada és de tres anys amb un finançament de 45 mil euros bruts anuals i la possibilitat de pròrroga.

És un requisit en les tres modalitats subscriure un contracte laboral entre el centre i l’investigador. Podeu presentar les vostres sol·licituds fins al 23 de gener de 2013. Per ampliar la informació, consulteu el lloc web de l’AECC.

Convocatòria: Ajuts per a la recerca en oncologia (2012)

La Junta de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a la recerca en oncologia (2012). Els ajuts van destinats al finançament de cinc projectes amb l’esperit de potenciar la recerca oncològica en els equips d’investigació emergents. Es valoraran especialment els treballs de recerca clínica, traslacional i en psicooncologia, així com de previsible repercussió social. Les ajudes seran de 18.000 euros per projecte, pagades en dues anualitats.

El termini de presentació dels projectes és fins el 15 d’octubre de 2012 (el 15 de novembre es donarà a conèixer la resolució). Podeu consultar les bases de la convocatòria i els impresos per a les sol·licituds al lloc web de l’AECC.

Convocatòria: Programas de Ayudas a Investigación (2012)

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha obert noves convocatòries dins els Programas de Ayudas a Investigación (2012):

Ayudas para investigadores en oncologia (AIO 2012):

  • Modalitat A: destinat a doctors o post-residents per a la realització d’un projecte de recerca, en un centre espanyol.
  • Modalidad B: destinat a doctors o post-residents que hagin desenvolupat la seva tasca investigadora post-doctoral a l’estranger durant un període mínim de 4 anys i que vulguin tornar a Espanya.
  • Modalidad C: destinat a doctors o post-residents pel desenvolupament d’un projecte d’investigació clínica sense vinculació amb interessos comercials directes.

El termini de presentació de les sol·licituds per a les tres modalitats és el 30 de gener del 2012.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas a grupos coordinados estables de investigación oncològica (2012)

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha convocat les Ayudas a grupos coordinados estables de investigación oncològica (2012). Amb aquesta iniciativa es pretén accelerar la transferència dels resultats a la pràctica clínica en benefici dels pacients i els seus familiars, i d’augmentar la massa crítica investigadora en oncologia a Espanya.

El programa té dues modalitats:

  • Modalitat A: desenvolupat per un únic grup de recerca multidisciplinari. El cap del grup actua com a coordinador científic.

  • Modalitat B: desenvolupat per un equip multidisciplinari, amb la participació necessària del personal clínic i dels investigadors bàsics. Els grups beneficiaris poden estar formats per personal d’un únic centre o de diversos, sempre que compleixin la condició anterior. Un dels caps del grup actuarà com a coordinador científic.

El termini de presentació de les sol·licituds és l’1 de febrer de 2012, i cal presentar-les mitjançant els impresos corresponents a la Modalitat A i a la Modalitat B, que facilita la fundació (vegeu Manual de presentación de solicitudes).

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundación AECC. També podeu accedir a les diverses entrades publicades en aquest mateix blog, i a l’Informe Projectes de l’AECC per tipus d’entitat de recerca actualitzat recentment al portal web MERIDIÀ.

Convocatòria: Ayudas a proyectos de investigación sobre càncer infantil (CI 2012)

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha convocat les Ayudas a proyectos de investigación sobre càncer infantil (CI 2012). La finalitat de la convocatòria és la concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre càncer infantil, presentats prioritàriament per grups cooperatius, que es desenvolupin sota la supervisió d’un investigador principal i que es realitzin en la seva totalitat a Espanya. Cada projecte estarà dotat de 150.000€ repartits en tres anys, a raó d’un màxim de 50.000€ anuals.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 2 de gener de 2012, i cal presentar-les mitjançant els impresos que facilita la fundació (vegeu Manual de presentación de solicitudes).

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundación AECC. Així mateix, l’entrada publicada el 27 de gener del 2011 en aquest mateix blog, descriu els projectes finançats durant els últims cinc anys.

L’AECC finança la recerca contra el càncer

Amb el propòsit de lluitar contra les malalties oncològiques, l’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) va finançar 42 projectes des de l’any 2006 al 2010, 10 dels quals van ser executats per entitats de Catalunya (el 23,80% del global espanyol), 4 pel País Valencià (9,52%) i 1 per les Illes Balears (2,38%).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter