Ajuts postdoctorals

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha publicat l’Orde 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus d’ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les 14 convocatòries de beques i ajuts que estaran obertes fins al dia 20 de setembre de 2014, llevat dels casos que s’indiqui el contrari.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para contratos predoctorales «Severo Ochoa» para la formación de doctores en los Centros/Unidades de Excelencia «Severo Ochoa» (2014)

Excelencia Severo OchoaLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas para contratos predoctorales «Severo Ochoa» para la formación de doctores en los Centros/Unidades de Excelencia «Severo Ochoa». Els ajuts tenen l’objectiu de formar doctors mitjançant el finançament de contractes laborals predoctorals de personal investigador en formació que vulgui realitzar una tesi doctoral en els centres i unitats d’excel·lència acreditats pel Programa Severo Ochoa (dels 18 centres acreditats, 8 són catalans i 2 valencians).

A més d’impulsar els contractes de personal investigador en formació, els ajuts finançaran la contractació laboral d’un any dels doctorands que obtinguin el títol de doctor abans de l’inici de la darrera anualitat de l’ajut. Així mateix, s’autoritzen quantitats suplementàries per a les matrícules de doctorats i per a reforçar l’especialització i la internacionalització dels investigadors predoctorals amb estades breus a centres d’R+D, incloses empreses, sobretot a l’estranger.

Els ajuts tindran una durada de 4 anys i la quantitat anual per a cada contracte serà de 20.600 euros. El nombre de contractes que es podran finançar és de 94. Així, la quantitat total màxima d’ajuts és de 8,756 milions d’euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 19 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ajuts al personal investigador del sistema de ciència de les Illes Balears (2014)

Govern de les Illes BalearsLa Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert dues convocatòries de personal investigador, amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Ambdues convocatòries estableixen les àrees temàtiques prioritàries següents segons el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017): Ciència i tecnologia marines: gestió integrada del litoral; Ciències biomèdiques i ciències de la salut; Turisme: ciències socials aplicades al turisme i tecnologies de la informació i les comunicacions; Continguts digitals basats en el coneixement; i, per últim, Medi ambient: diversitat biològica i recursos hídrics.

Les dues convocatòries obertes són:

a) Ajuts per incorporar personal investigador (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2014): 7 ajuts de 2 anys per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic o en empreses públiques o privades. L’import global màxim dels ajuts és de 457.100 euros.

b) Ajuts per formar personal investigador i subvencions a taxes acadèmiques (BEQUES PREDOCTORALS 2014): 12 ajuts de contractes predoctorals, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada d’aquest contracte no pot excedir els 4 anys i el pressupost màxim per aquesta convocatòria és d’1.076.313 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del 24 d’agost de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

El Programa Juan de la Cierva s’extingeix amb un descens del nombre i de l’import dels ajuts

MINECOEn el període 2004-2012, el Programa Juan de la Cierva (JCI) ha sigut un instrument destacat de la política científica del govern espanyol. El programa ha facilitat la contractació temporal d’investigadors doctors novells per part d’organismes d’investigació o centres d’R+D. Un cop avaluats, els candidats seleccionats rebien un contracte de 3 anys cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

Ara el programa s’ha extingit per transformar-se en 2 noves actuacions consecutives de 2 anys de durada cada una: els ajuts per a contractes per a la formació postdoctoral i els ajuts per a la incorporació de joves doctors. A més, el finançament estatal anual per investigador ha baixat progressivament, de 33.660 euros (convocatòries 2008-2010) a 28.800 euros (convocatòria 2012) i 25.000 euros (primera convocatòria 2013 dels nous contractes de formació postdoctoral).

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Juan de la Cierva del portal web MERIDIÀ, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2004-2012. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Catalunya ha rebut 1.119 investigadors Ramón y Cajal en el període 2001-2012

MINECODes de l’any 2001, el Programa Ramón y Cajal (RYC) és un instrument destacat de la política científica del govern espanyol. El programa facilita la contractació temporal d’investigadors doctors de qualsevol àrea científica i amb una carrera de qualitat reconeguda. Un cop avaluats, els candidats seleccionats reben un contracte de 5 anys que està cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

En el període 2001-2012, Catalunya ha rebut 1.119 investigadors RYC, un 26,1 % del total espanyol. Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Ramón y Cajal del portal web MERIDIÀ, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2001-2012. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Convocatòria: Beques Balsells-Generalitat a la University of California en l’àmbit de les enginyeries (BBI 2014)

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per al curs acadèmic 2014-2015 de les Beques Balsells – Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine, per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries (BBI). L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 324.875 dòlars EUA i les beques tenen una durada de 12 mesos ininterromputs.

Aquesta convocatòria té 3 modalitats:
Modalitat A: 6 beques d’estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).
Modalitat B: 2 beques d’estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).
Modalitat C: 2 beques d’estades de recerca postdoctorals a la HSSoE (BBI-PDE).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 d’abril de 2014 i s’han de presentar al registre de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR).

Per més informació, podeu consultar la resolució oficial de la convocatòria, així com l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Ayudas para contratos para la formación posdoctoral (2013)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha reestructurat el Programa Juan de la Cierva (3 anys de durada) en 2 noves actuacions consecutives: Ayudas para contratos para la formación posdoctoral (2 anys) i Ayudas para la incorporación de jóvenes doctores (2 anys addicionals). Ara s’ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos para la formación posdoctoral, que concediran un màxim de 225 ajuts per contractar laboralment joves doctors (títol obtingut a partir de l’1 de setembre de 2009), amb l’objectiu de completar la seva formació investigadora en centres d’R+D diferents als que van realitzar la formació predoctoral.

Els ajuts són de 25.000 euros anuals (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 28.800 euros), que es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. El pressupost màxim de la convocatòria és d’11,25 milions d’euros per a 2 anys (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 19,44 milions per a 3 anys).

Les sol·licituds de participació són presentades pels centres d’R+D, que incorporen els investigadors candidats per als grups de recerca. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva a partir dels mèrits curriculars dels candidats i de l’historial científic i tècnic del grup d’integració. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 24 de febrer (per als investigadors) i el 3 de març de 2014 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Ayudas para contratos Ramón y Cajal (2013)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert una nova convocatòria de les Ayudas para contractos Ramón y Cajal. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). Aquests ajuts s’adrecen a promoure la incorporació d’investigadors amb una trajectòria científica destacada a centres d’R+D.

Igual que a la convocatòria anterior, s’ofereix un màxim de 175 ajuts amb una durada de 5 anys per a la contractació laboral de doctors a centres espanyols, amb un pressupost global de 54 milions d’euros. Els ajuts, 33.720 euros per any, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats, a més d’un ajut addicional de 40.000 euros per executar en 4 anys per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca. Addicionalment hi haurà un ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent, amb 100.000 euros per cada plaça.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 6 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest Blog.

Els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen un 40,2% dels investigadors Juan de la Cierva

MINECODes de l’any 2004, el Programa Juan de la Cierva (JCI) de l’Estat espanyol concedeix ajuts a la contractació laboral de titulats doctors recents. Els investigadors seleccionats s’incorporen als equips d’investigació de centres d’R+D durant un període de 3 anys. Des de la seva creació, el programa ha concedit una mitjana anual de 350 ajuts, però la resolució provisional de la darrera convocatòria (any 2012) només inclou 225 candidats, segons la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). D’altra banda, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen un 40,2 % dels 2.787 ajuts atorgats en el període 2004-2011.

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Juan de la Cierva (JCI), per entitats de recerca i àrees de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Aquest informe del portal web MERIDIÀ incorpora les dades detallades de les convocatòries 2004-2011 per als territoris de llengua i cultura catalanes. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana per a l’any 2014. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que estaran obertes del 16 de setembre de 2013 al 15 d’octubre de 2013 ambdós inclusivament:

Ajudes per a la contractació

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d’investigadió de la Comunitat Valenciana (FPA), Programa Gerónimo Forteza

– Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d’investigació o d’innovació (APOTI)

Beques per a estades

– Beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

– Beques per a l’estada de personal investigador estranger en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana (GRISOLIA), Programa Santiago Grisolía

– Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes d’investigació i accions complementàries

– Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents (GV)

– Ajudes complementàries per a projectes d’I+D (ACOMP)

Altres ajuts

– Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, que van accedir al programa en 2009 i 2010. Fase II (PROMETEO)

– Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional (AORG)

– Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats (PPC)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter