Altres plans europeus

Convocatòries: Third Health Programme: Projects (2017) & Operating Grants (2018-2021)

3rd Health ProgrammeEl Third Health Programme (2014-2020) de la Comissió Europea (CE) ha obert les convocatòries de Projects (2017) i d’Operating Grants (2018-2021). Amb un pressupost global de 449,4 milions d’euros, aquest programa té 4 objectius bàsics: promoure la salut, prevenir les malalties i fomentar estils de vida saludables; protegir els ciutadans d’amenaces transfrontereres; contribuir a sistemes de salut innovadorseficients i sostenibles; i, per últim, facilitar l’accés a una assistència sanitària millor i segura.

La finalitat de la convocatòria de Projects (2017) és comunicar el potencial de la promoció de la salut i de la prevenció de malalties a Europa i, amb aquest objectiu, augmentar el compromís de les administracions públiques. D’altra bandala convocatòria d’Operating Grants (2018-2021) s’adreça a organitzacions no governamentals que s’ocupen d’alguna de les àrees prioritàries del Third Health Programme (2014-2020) com, per exemple, la prevenció en salut, el càncer, les malalties cròniques, la demència o les malalties rares.

El pressupost global de les dues convocatòries obertes és de 5,25 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juny del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Third Health Programme (2014-2020).

Convocatòria: 3rd Health Programme: Call for proposals for projects (2015)

healthprogrammeEl 3rd Health Programme (2014-2020) ha obert la convocatòria Call for proposals for projects per a l’any 2015. Aquest programa és el principal instrument de la Comissió Europea (CE) per implementar la iniciativa Health Strategy. El pressupost global de la convocatòria oberta és de 9 milions d’euros.

El 3rd Health Programme (2014-2020) té 4 objectius bàsics: Promoure la salut, prevenir les malalties i fomentar entorns propicis per a estils de vida saludables; Protegir els ciutadans d’amenaces transfrontereres; Contribuir en sistemes de salut innovadors, eficients i sostenibles; i, per últim, Facilitar l’accés a una assistència sanitària millor i segura.

La convocatòria inclou 5 temes:
1. Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages (PJ-01-2015)
2. Early diagnosis and treatment of viral hepatitis (PJ-02-2015)
3. Early diagnosis of tuberculosis (PJ-03-2015)
4. Support for the implementation and scaling up of good practices in the areas of integrated care, frailty prevention, adherence to medical plans and age-friendly communities (PJ-04-2015)
5. Common assessment methodology on quality, safety and efficacy of transplantation therapies (PJ-05-2015)

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del 3rd Health Programme (2014-2020).

Convocatòries: Entrepreneurship education & Erasmus for Young Enterpreneurs (2014)

COSMECOSME és el programa de la Unió Europea (UE) per a la competitivitat de les pimes en el període 2014-2020, amb un pressupost global de 2.300 milions d’euros. Aquesta iniciativa pretén donar suport per millorar l’accés de les pimes a les finances i als mercats, a més de promoure l’emprenedoria.

Les dues convocatòries obertes són les següents:

a) Entrepreneurship education (Pan-European entrepreneurial learning initiative) (COS-ENTEDU-2014-4-06)
Termini: 20 d’agost de 2014.
Pressupost: 0,35 milions d’euros.

b) Erasmus for Young Enterpreneurs (COS-EYE-2014-4-05)
Termini: 17 de juliol de 2014.
Pressupost: 4,12 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa COSME.

Convocatòries: 3rd Health Programme (2014)

Health ProgrammeEl 3rd Health Programme (2014-2020) ha obert dues convocatòries per a l’any 2014. Aquest programa és el principal instrument de la Comissió Europea (CE) per implementar la iniciativa Health Strategy i compta amb un pressupost total de 449,4 milions d’euros.

Les dues convocatòries obertes són:

a) Call for Proposals for Framework Partnership for Operating Grants (HP-FPA-2014)Convocatòria adreçada a organismes no governamentals i xarxes que treballen a escala europea en qualsevol de les prioritats temàtiques del 3rd Health Programme (2014-2020). Per a l’any 2014, s’incentivaran els àmbits de les malalties cròniques, càncer, VIH/SIDA, malalties rares i prevenció del tabaquisme. El pressupost de la convocatòria és de 4,65 milions d’euros.

b) Call for Proposals for Projects (HP-PJ-2014): Convocatòria de projectes sobre malalties cròniques, envelliment, comercialització de productes mèdics, vigilància en salut i infeccions. El pressupost de la convocatòria és de 12,3 milions d’euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del 3rd Health Programme (2014-2020).

Participació en altres plans de recerca europeus (2000-2010)

Altres plans de recerca UES’han actualitzat al portal web MERIDIÀ els dos informes que ofereixen dades dels  projectes  de recerca d’altres plans europeus (excepte Framework Programme) coordinats i/o participats per entitats catalanes, valencianes i balears. L’Informe Altres plans europeus, per empreses, plans, programes, modalitats i codis CCAE93 ofereix dades d’un total de 275 participacions i l’Informe Altres plans europeus, per entitats no empresarials, plans, programes, modalitats i àmbits CONACIT recull 1.333 participacions en activitats de recerca.
Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter