ANECA

CIRC 2016, una nova versió de classificació integrada de revistes científiques

circ2La Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) és una classificació especialitzada en Ciències Socials i Humanitats  i desenvolupada per l’empresa EC3 Metrics, una spin-off de la Universidad de Granada (UGR). El seu objectiu és facilitar la construcció d’indicadors bibliomètrics destinats a la descripció dels resultats de recerca de diversos agents científics com universitats, departaments o investigadors.

CIRC classifica les revistes en 5 grups: Excel·lència A+; Grup A; Grup B; Grup C; i finalment, Grup D. La nova versió de CIRC s’ha construït en funció de les valoracions rebudes per diferents agències d’avaluació científiques espanyoles com la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) i l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Les novetats que inclou la versió 2016 de CIRC són les següents:
1. Selecció de productes més reduïda: les fonts d’informació són Web of Science (WoS); Journal Metrics; ERIH; Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); i, per últim, Latindex.
2. Major exigència dels criteris: per estar al grup A, una revista ha d’estar situada als tres primers quartils del Journal Citation Reports (JCR).
3. Doble classificació segons disciplines: les revistes poden aparèixer classificades en Ciències Socials o Humanitats, o bé en ambdues.
4. Revistes depredadores: s’han tingut en compte les revistes incloses a la «Beall’s list of predatory Open Access Publisher».

Per més informació sobre la nova versió 2016 podeu consultar el lloc web de CIRC.

Catalunya, al capdavant de l’excel·lència en els programes de doctorat

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación ha concedit mencions cap a l’excel·lència a 442 programes de doctorat de les universitats espanyoles. La menció vol expressar la solvència cientificotècnica i formadora dels programes, així com dels departaments i dels grups de recerca implicats. Catalunya es situa al capdavant de l’Estat espanyol amb 106 mencions (24,0% del total), per damunt de Madrid (77 mencions, 17,4%), Andalusia (63 mencions, 14,3%) i el País Valencià (39 mencions, 8,8%). D’altra banda, la Universitat de les Illes Balears n’ha obtingut 6 (1,4%).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter