Articles

Altmetrics, mètriques basades en la web social

altmetricsLa iniciativa Altmetrics proposa noves mètriques i eines per avaluar la recerca científica partint del fet que una gran part dels investigadors fan ús de la web social en la seva activitat investigadora. Així, ens trobem amb l’ús de dades de descàrregues o de blogs, el tractament dels articles en gestors de referències, com ara Zotero, CiteULike o Mendeley, o el seguiment a mencions d’articles en Twitter, Facebook o Google i en editors com New Scientist o The Guardian. Aquestes mètriques ofereixen dades sobre la recerca que s’està duent a terme de manera més immediata, superant les limitacions i lentitud dels sistemes tradicionals de peer-review i citacions. Amb Altmetrics podem parlar d’un peer-review fet de manera col·laborativa i en el qual, en comptes d’esperar mesos a rebre l’opinió de l’expert, l’impacte d’un article pot ser valorat en pocs dies per milers de converses i les marques en favorits.

Aquesta visió sobre les possibilitats d’una mètrica alternativa, batejada amb el terme “altmetrics”, es recull al Manifesto signat per Jason Priem, de la University of North Carolina-Chapel Hill, Dario Taraborelli, de la Wikimedia Foundation, Paul Groth, de la VU University Amsterdam, i Cameron Neylon, del Science and Technology Facilities Council.

D’altra banda, cal recordar que el concepte “altmetrics” es troba encara en una fase inicial i cal esperar que se’n desenvolupin estudis adreçats a buscar la correlació entre les mètriques socials i les mesures ja existents i comparar els seus resultats amb l’avaluació d’experts. Per ampliar aquesta informació, podeu consultar el lloc web d’Altmetrics.

Article of the future

L’Article of the future és el nom d’un projecte llançat pel grup editorial Elsevier, que vol redefinir la forma dels articles científics electrònics i aprofitar al màxim les capacitats del món digital. La iniciativa es du a terme a través de la plataforma SciVerse, i té l’objectiu de desenvolupar prototips que s’aproximin al què hauria de ser l’article científic en un futur.

Continua llegint

La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

Continua llegint

Article: «La recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009)»

TECALes activitats d’R+D+I en ciència i tecnologia dels aliments són un factor clau per a la competitivitat de la indústria alimentària catalana. Per aquest motiu, el Grup de Recerca Alimentària de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) ha efectuat un treball de documentació sobre indicadors de recerca i innovació en l’àrea de la ciència i tecnologia dels aliments en el decenni 2000-2009, en col·laboració amb l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC). Com a resultat del treball de col·laboració, s’acaba de publicar un article al darrer número de la revista TECA.

A més de presentar dades descriptives sobre entitats i recursos humans i econòmics dedicats a l’R+D en alimentació, l’article analitza la producció científica en el període i les dades sobre sol·licituds de patents europees, indicadors clau per a la transferència de coneixement i la innovació en aquesta àrea.

Continua llegint

Informe sobre peer review a les publicacions científiques

informe peer reviewEl Science and Technology Committee del Parlament del Regne Unit ha publicat recentment l’informe “Peer review in scientific publications” on examina el sistema actual d’avaluació d’experts emprat a les publicacions científiques. També comenta altres temes relacionats amb l’impacte de la recerca, la gestió de les dades, l’ètica de la publicació i la integritat de la recerca, tot presentant un seguit de recomanacions.

El Comitè reconeix la importància que es continua donant a la pràctica de peer review dins de la comunitat científica i demana als editors una major transparència en tot el procés. Inclou entre les seves recomanacions que les dades de recerca siguin d’accés lliure i amplia difusió, particularment si aquesta recerca s’ha finançat amb fons públics, i que els revisors implicats rebin una formació adequada per dur a terme la seva tasca. Per altra banda, fa referència al nou paper de les eines en línia i les xarxes socials en un peer review posterior a la publicació i els comentaris derivats d’altres investigadors com a mitjans complementaris del sistema tradicional de revisió prèvia.

El tema del factor d’impacte emprat com a mesura indicativa de la qualitat dels articles també preocupa al Comitè i demanen cautela en el seu ús a l’hora de prendre decisions ja que “no hi ha substituts a llegir l’article mateix a l’hora d’assessorar sobre el valor d’una obra de recerca”.

Amb quins països col·laboren els científics de Catalunya?

Web of ScienceEl nombre d’articles publicats en col·laboració amb investigadors d’altres països és un bon indicador de la qualitat de la recerca d’un sistema científic. A partir de la base de dades Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED, Thomson Reuters), l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha elaborat l’Informe Articles SCI-EXPANDED amb col·laboració internacional, per països, que presenta les dades de les publicacions d’investigadors de Catalunya en el període 2000-2009. Tots els indicadors mostren una evolució positiva en el procés d’internacionalització de la recerca catalana: per exemple, el percentatge de col·laboració amb la majoria de països ha crescut per sobre del 50% des de l’any 2000.

Continua llegint

Els articles científics catalans han augmentat un 119,7% en el darrer decenni

Thomson ReutersLa base de dades Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED, Thomson Reuters) és una de les principals fonts d’informació per conèixer la investigació científica mundial. A partir de la base de dades, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha elaborat l’Informe Articles Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), per disciplines, que recopila informació bibliomètrica de les publicacions d’investigadors dels centres científics de Catalunya en el període 2000-2009. Les dades permeten apropar-se al ressò internacional de la recerca i es poden consultar segons les disciplines temàtiques del Journal Citation Reports (JCR), Science Edition.

Continua llegint

Ràtio d’articles ISI Web of Science per investigadors (1996-2009)

ISI Web of KnowledgeAl portal web MERIDIÀ s’ha actualitat l’Informe de Producció científica ISI Web of Science per investigadors (EDP). Aquest informe s’ha elaborat a partir dels informes de Producció científica ISI Web of Science i d’Investigadors en Equivalència a Dedicació Plena (EDP). Així doncs, el nou informe presenta el quocient d’articles indexats a ISI Web of Science per investigadors EDP durant el període 1996-2009 per als territoris de llengua i cultura catalanes, per als principals Estats europeus i, com a novetat, per als països més destacats en la producció científica internacional.

Continua llegint

Articles científics catalans a ISI Web of Science (1996-2009)

ISI Web of KnowledgeISI Web of Science (Thomson Reuters) és una de les principals plataformes per analitzar la investigació científica mundial. A partir de la informació que ofereix,  s’ha actualitzat l’Informe Producció científica Thomson Scientific ISI al portal web MERIDIÀ. Aquest informe inclou només els articles (s’exclouen els altres tipus documentals) indexats en el període 1996-2009 a les bases de dades Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). L’informe proporciona dades sobre els territoris de llengua i cultura catalanes, els principals Estats europeus i, com a novetat, els països més destacats en la producció científica internacional. Continua llegint

Avenços en l’estudi de la recerca alimentària a Catalunya

Des del mes de juliol de 2010, el Grup de Treball de la Recerca Alimentària (coordinat per la Dra. Montserrat Rivero) de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) col·labora amb l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC). L’objectiu és revisar amb profunditat les dades sobre R+D+I alimentària a Catalunya, incloent informació sobre entitats, recursos humans i econòmics, publicacions, patents i altres indicadors que permeten veure l’evolució des de l’any 2000 i analitzar l’estat actual d’aquest àmbit.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter