Ajuts predoctorals

Convocatòria: Ajuts per fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell (FI-ICIP 2013)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats i a centres de recerca per a fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell (FI-ICIP 2013). L’objectiu és regular els ajuts destinats a universitats i a centres de recerca per a fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell per segon o tercer any consecutiu. L’import màxim de l’ajut destinat a renovar el contracte de cada persona investigadora és de 12.240 euros.

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una entitat de recerca, de divulgació i d’acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional. Amb aquesta convocatòria, l’ICIP vol apropar el personal investigador novell a la realitat del món professional. Els sol·licitants d’aquests ajuts podran ser les universitats que formen part del sistema universitari català i els centres de recerca de Catalunya que tinguin capacitat per contractar.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 28 de febrer de 2014. La gestió es pot realitzar telemàticament a través del Portal de serveis i tràmits de l’AGAUR o bé es pot presentar en format paper en el registre de l’agència.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria FI-ICIP 2013 al lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Beques i ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport (2014)

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) ha obert la convocatòria de l’any 2014 per a la concessió i renovació de beques i ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport. En concret, s’han obert 3 ajuts nous per a la contractació de personal investigador novell i 8 ajuts de renovació anual. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) participarà en la gestió i tramitació dels ajuts, com a entitat col·laboradora.

Els destinataris són estudiants de doctorat que realitzin tesis doctorals en grups de recerca. Els 3 anys de la beca es desenvoluparan sota la forma de contracte. D’altra banda, es renovaran els ajuts dels candidats que hagin gaudit d’una beca dins d’aquest mateix programa durant l’any 2013 i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de gener de 2014. Cal presentar la documentació als registres generals de l’INEFC i l’AGAUR.

Convocatòria: Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU 2013)

MECDLa Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), ha convocat per a l’any 2013 diverses modalitats de les Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU). La finalitat és impulsar la formació científica dels nous investigadors, així com reforçar la seva internacionalització. Les convocatòries s’emmarquen en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

a) Subprograma Estatal de Formación

Ayudas para contratos predoctorales FPU: 800 ajuts com a màxim, amb una durada no superior als 48 mesos.
Ayudas de precios públicos por matrícula en enseñanzas de doctorado: ajuts als beneficiaris de les  convocatòries FPU anteriors o actuals matriculats en el curs 2013-2014.

b) Subprograma Estatal de Movilidad

Ayudas para estancias breves en centros extranjeros: 500 ajuts per a estades de 2 a 3 mesos durant l’any 2014.
Ayudas para traslados temporales a centros extranjeros: 40 ajuts per a trasllats de 6 a 9 mesos durant l’any 2014.

L’import total de les convocatòries és de 65,5 milions d’euros, que poden ser complementats amb 9 milions d’euros si augmenten els crèdits disponibles. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del MECD.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de novembre al 16 de desembre, excepte en el cas dels ajuts per matrícula, que serà del 14 de gener al 3 de febrer de 2014 (convocatòries anteriors) i fins al mes de juliol de 2014 (convocatòria actual).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Ayudas para contratos predoctorales Severo Ochoa (2013)

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos predoctorales Severo Ochoa para la formación de doctores en los Centros/Unidades de Excelencia Severo Ochoa. Amb un pressupost total de 6,712 milions d’euros, es tracta de finançar 80 contractes per 4 anys amb l’objectiu de realitzar una tesi doctoral.

La finalitat del Programa Severo Ochoa és identificar i promoure els centres espanyols situats entre els millors del món en la seva especialitat. En les dues convocatòries del programa s’ha reconegut l’excel·lència de 13 centres, dels quals 6 són catalans i 1 valencià:
– Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona)
– Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS, Barcelona)
– Centre de Regulació Genòmica (CRG, Barcelona)
– Institut de Ciències Fotòniques (ICFO, Castelldefels)
– Institut de Física d’Altes Energies (IFAE, Bellaterra)
– Institut de Tecnologia Química (ITQ, València)
– Institut d’Investigació Biomèdica (IRB Barcelona)

El termini per presentar sol·licituds comença avui i finalitzarà el 31 d’octubre de 2013. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Severo Ochoa, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves (2013)

El Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) ha obert la convocatòria Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D españoles y extranjeros (2013) dins del Subprograma Estatal de Movilidad. L’objectiu és finançar estades científiques en altres centres d’R+D o empreses, públics o privats, per a millorar la formació i el desenvolupament de la tesis doctoral. El pressupost total és de 7 milions d’euros.

Les estades tindran una durada mínima de dos mesos i màxima de quatre mesos, i es desenvoluparan en un únic període. El termini de presentació de sol·licituds pels investigadors és el 24 de setembre de 2013 i pels centres, el 30 de setembre de 2013.

Podeu ampliar la informació sobre aquesta convocatòria al lloc web del MINECO.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana per a l’any 2014. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que estaran obertes del 16 de setembre de 2013 al 15 d’octubre de 2013 ambdós inclusivament:

Ajudes per a la contractació

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d’investigadió de la Comunitat Valenciana (FPA), Programa Gerónimo Forteza

– Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d’investigació o d’innovació (APOTI)

Beques per a estades

– Beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

– Beques per a l’estada de personal investigador estranger en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana (GRISOLIA), Programa Santiago Grisolía

– Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes d’investigació i accions complementàries

– Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents (GV)

– Ajudes complementàries per a projectes d’I+D (ACOMP)

Altres ajuts

– Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, que van accedir al programa en 2009 i 2010. Fase II (PROMETEO)

– Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional (AORG)

– Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats (PPC)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Convocatòria: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2013)

MINECOEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria d’Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2013). Amb un pressupost global de 78,9 milions d’euros, la convocatòria finançarà la contractació de 940 estudiants de doctorats. Per primer cop, els ajuts tindran un contracte de 4 anys de duració en consonància amb l’actual Ley de la Ciencia.

Aquests ajuts promouen la contractació laboral de personal investigador en formació a universitats, organismes públics d’investigació, i altres centres d’R+D públics o privats sense finalitat de lucre. Aquest personal ha de realitzar una tesi doctoral associada a un projecte d’investigació finançat per la convocatòria 2012 del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

Cada ajut atorgat rebrà 20.600 euros anuals, amb un salari mínim de 16.422 euros bruts. Els ajuts es destinen necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social del personal contractat. De manera complementària es concediran ajuts de 1.500 euros per finançar les despeses de matrícula en ensenyaments de doctorat.

La sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament a través de la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). La convocatòria restarà oberta fins al 10 de setembre de 2013 a les 15:00 hores.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades al blog.

Convocatòria: Ajuts al personal investigador del sistema de ciència de les Illes Balears (2013)

Govern de les Illes BalearsLa Consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert dues convocatòries de personal investigador, amb el cofinançament amb el Fons Social Europeu (FSE) per mitjà del Programa Operatiu del FSE de les Illes Balears (2007-2013). Ambdues convocatòries estableixen les àrees temàtiques prioritàries següents, que es corresponen amb les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017): ciència i tecnologia marines; ciències biomèdiques i ciències de la salut;  turisme; medi ambient; i, per últim, continguts digitals basats en el coneixement.

Les dues convocatòries obertes són:

a) Ajuts per incorporar personal investigador (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2013): 7 ajuts de dos anys per a contractes postdoctorals, amb l’objectiu d’incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. L’import global màxim dels ajuts és de 457.776 euros.

b) Ajuts per formar personal investigador (BEQUES PREDOCTORALS 2013): 10 ajuts de contractes predoctorals, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada d’aquest contracte no pot excedir els quatre anys. Es destina un màxim de 857.908,4 euros a aquesta convocatòria.

Els ajuts s’han de sol·licitar mitjançant els impresos disponibles a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.  El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del 25 d’agost de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2014)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2014). L’objectiu és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat d’R+D. A més, es pretén renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d’acord amb les resolucions d’anys anteriors.

Els ajuts s’adrecen a titulats universitaris que vulguin cursar el doctorat. La durada del contracte serà d’un any i es podrà prorrogar anualment en el marc d’aquest programa fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació.

La data màxima de presentació de sol·licituds de nova concessió és el 30 de setembre de 2013, mentre que les renovacions depenen de la data d’inici de contracte. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l’AGAUR, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Beques Balsells per a realitzar postgraus i estades postdoctorals en enginyeries i ciències (2013)

La Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 2013 de les Beques Balsells (BBI) a la University of California, Irvine (UCI) per a realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i les ciències.

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:

– Modalitat A: 6 beques per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).
– Modalitat B: 2 beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).
– Modalitat C: 2 beques per realitzar estades de recerca postdoctorals a la HSSoE (BBI-PDE).
– Modalitat D: 1 beca per realitzar una estada de recerca postdoctoral a la School of Physical Sciences (SoPS) o laSchool of Biological Sciences (SBS) (BBI-PDPS).

La durada de les beques serà de 12 mesos per al curs acadèmic 2013-2014. Per a participar és indispensable estar admès prèviament als corresponents centres de recerca de la UCI.

La data de termini de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar a partir del 16 d’abril de 2013. Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Generalitat.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter