Ajuts predoctorals

Convocatòria: Beques Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of Colorado Boulder per realitzar estudis de màster o doctorat en l’àmbit de la bioenginyeria (BBC 2013)

SURLa Secretaria d’Universitats i Recerca ha publicat la convocatòria 2013 de les Beques Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of Colorado Boulder per realitzar estudis de màster o doctorat en l’àmbit de la bioenginyeria (BBC 2013).

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:
Modalitat A: 3 beques per realitzar estudis de màster o doctorat de primer any.
Modalitat B: 3 beques de renovació per realitzar estudis de màster o doctorat de segon any.

Les beques tindran una durada de dotze mesos ininterromputs per al curs acadèmic 2013-2014. És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès al College of Engineering and Applied Science (CEAS) de la University of Colorado Boulder per cursar els estudis corresponents de màster o doctorat.

La data de termini de les sol·licituds és el 27 d’abril de 2013. Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Beques per a la contractació de personal investigador novell dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport

L’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria anticipada per a la concessió i renovació de beques per a la contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport, destinades a l’Institut Nacional d’educació Física de Catalunya (INEFC), per a l’any 2013.

Els destinataris són estudiants de doctorat per a la realització de tesis doctorals en grups de recerca, dins els àmbits de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport. Els tres anys de la beca es desenvoluparan sota la forma de contracte. D’altra banda, es renoven els ajuts dels candidats que hagin gaudit d’una beca dins d’aquest mateix programa durant l’any 2012 i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de desembre de 2012 al 2 de gener de 2013. La documentació cal presentar-la als registres generals de l’INEFC i l’AGAUR.

Convocatòria: Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut (FJOVE 2012)

Agència Catalana de la JoventutL’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ha convocat les Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut (FJOVE 2012). La convocatòria pretén promoure i estimular entre els investigadors/es la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut de Catalunya per tal de fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les tesis s’han de centrar, exclusivament, en l’anàlisi de la població de 16 a 29 anys i/o en les polítiques que s’hi adrecen. Les actuacions d’investigació objecte d’aquestes beques s’hauran de desenvolupar en el període d’un any, comptador a partir de la data en que finalitzi l’acceptació de la beca.

La gestió dels procediments administratius dels ajuts correspon a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). El termini de presentació de sol·licitud finalitza el dia 23 de novembre de 2012. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria publicada al lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts Programa de Doctorats Industrials (Programes DI 2012)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria Ajuts per al disseny i elaboració de propostes de programa de doctorat industrial (2012). Podran sol·licitar els ajuts les universitats catalanes que presentin una proposta de programa de doctorat industrial que compleixi els següents objectius:

– Contribuir al desenvolupament i la innovació del teixit industrial català mitjançant la transferència de talent investigador a les empreses.
– Retenir talent i afavorir la competitivitat empresarial.
– Fomentar el desenvolupament de recerca col·laborativa públic-privada
– Situar a estudiants de doctorat en condicions d’incorporació a l’empresa per desenvolupar projectes d’R+D+I.

Aquests ajuts formen part del Programa de Doctorats Industrials engegat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’impulsar  la transferència de coneixement entre les universitats i el teixit productiu català. Una de les principals característiques del programa és que permet als investigadors en formació fer la tesi en el marc d’un projecte de recerca entre una empresa i una universitat, creant un entorn propici per adquirir competències professionals, coneixements tècnics i experiència en recerca. La fase pilot s’iniciarà a principis de 2013 amb uns 20 doctorands, a raó d’un investigador en formació per projecte.

La data límit de sol·licitud dels ajuts és el 18 de novembre de 2012. Podeu consultar el lloc web de l’AGAUR per ampliar informació.

Convocatòria: Ajuts per a formar personal investigador de les Illes Balears (2012)

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria d’Ajuts per formar personal investigador cofinançats pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears (2007-2013). Es tracta de catorze ajuts per a personal investigador, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral en centres de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. A la convocatòria s’hi destinarà un import màxim de 1.164.658 €.

Continua llegint

Convocatòria: Programa VALi+d per a investigadors en formació (2012)

Beques GVALa Generalitat Valenciana ha obert dues noves convocatòries en el marc del Programa VALi+d per a investigadors en formació. Per una banda, la convocatòria Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), adreçada a titulats superiors universitaris per realitzar un treball de recerca en centres d’investigació valencians. La durada dels ajuts és de tres anys, amb un mínim de 16.800 euros bruts per any de contracte. I, d’altra banda, les Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), que tenen la finalitat de completar la formació dels investigadors doctors que vulguin desenvolupar un projecte de recerca en col·laboració amb organismes de prestigi internacional. Aquests ajuts són de dos anys i la Generalitat aportarà 35.000 euros bruts per any de contracte.

El termini de presentació de sol·licituds és el 20 de setembre de 2012. Podeu ampliar la informació sobre aquestes dues convocatòries al lloc web de la Generalitat Valenciana.

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2013)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria per atorgar o renovar ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2013). Es tracta d’ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la investigació, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat d’R+D.

La durada del contracte serà d’un any i es podrà prorrogar anualment en el marc d’aquest programa fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació. El termini de sol·licitud finalitza el 17 de setembre de 2012. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir informació sobre les beques i ajuts per a la formació de personal investigador (FI) del període 1997-2009, podeu consultar l’entrada publicada el 21 de juliol del 2011 al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Estudios del género y de la igualdad (2012)

Instituto de la MujerL’Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha obert dues convocatòries per a l’any 2012:

Subvenciones para la realización de investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género. Els projectes han d’estar relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre gèneres i tenir una durada màxima de tres anys. S’adrecen a organismes públics d’investigació i entitats privades sense ànim de lucre. El termini de sol·licituds és el 14 d’agost de 2012.

Subvenciones para la realización de postgrados de igualdad, acciones complementarias a la investigación y actividades de las unidades de igualdad, en el ámbito universitario. L’objecte d’aquesta convocatòria és l’impuls d’estudis específics sobre la dona i la creació i consolidació dels seminaris, instituts d’estudis de gènere i observatoris d’igualtat d’oportunitats a les universitats. Poden sol·licitar l’ajut aquelles universitats que han presentat un projecte al Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Ministerio de Educación, en les convocatòries de 2009, 2010 o 2011. El termini de sol·licituds és el 15 d’agost de 2012.

Podeu ampliar la informació sobre aquestes convocatòries al lloc web de l’Instituto de la Mujer.

Convocatòria: Ajuts a la mobilitat per a tesis doctorals cotutelades i a dobles titulacions (2012)

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, projecte de cooperació política entre l’Aragó, Catalunya, les Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, ha obert la primera convocatòria d’ajuts per a dobles titulacions i a cotuteles de tesis entre les universitats d’aquestes regions. L’Ajut a la mobilitat per a tesis doctorals cotutelades (2012) està adreçat a donar suport als doctorants que realitzin una tesi en el marc d’una associació entre dues escoles doctorals de nacionalitat diferent, membres de l’Euroregió. L’Ajut a la creació de dobles titulacions euroregionals (2012) tracta de potenciar la cooperació universitària mitjançant la creació de dobles titulacions binacionals. Ambdues convocatòries tracten d’aprofundir en la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus (primer campus europeu en nombre d’estudiants), i les temàtiques d’estudi prioritàries són les següents: tecnologies al servei de la salut; agroalimentació; gestió sostenible de l’aigua; i energies renovables.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de I+D (FPI 2012)

MINECOEl Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) ha obert la convocatòria Ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de I+D 2012 dins del Subprograma de Formación de Personal Investigador (FPI). L’objecte d’aquest ajut és finançar la mobilitat dels investigadors FPI en altres centres d’R+D o empreses per millorar la seva formació, la recerca en un projecte i/o l’impuls de la seva tesi doctoral.

Les activitats a desenvolupar tindran una durada mínima de dos mesos i màxima de sis i es podran realitzar en diferents períodes. El termini de sol·licitud és el 12 de setembre de 2012. Per a més informació, us podeu adreçar al lloc web del MINECO.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter