Càncer

L’AECC finança 86 ajuts científics contra el càncer en el període 2006-2012

Des de l’any 2006 fins al 2012, l’Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha finançat un total de 86 ajuts de recerca a tot l’Estat espanyol, amb 3 modalitats diferents: projectes d’R+D+I, grups coordinats i formació d’investigadors. L’Informe Projectes de l’AECC del portal MERIDIÀ s’ha actualitzat recentment amb les dades dels ajuts finançats l’any 2012.

Des de fa més de 40 anys, la Fundació AECC té l’objectiu de fomentar, millorar, orientar i difondre l’estudi i la recerca contra el càncer, sobre tres pilars bàsics:

1. Investigació biomèdica: promou i finança projectes de prevenció, diagnòstic precoç i tractaments oncològics.

2. Investigació social: promou i realitza estudis que analitzen els factors que influeixen en l’estil de vida de les persones, així com els seus coneixements i percepcions sobre la malaltia.

3. Divulgació científica: promou i organitza jornades de divulgació per acostar a la societat informació sobre el càncer i els avenços produïts en recerca.

L’Informe Projectes de l’AECC presenta els ajuts de recerca mèdica per modalitats (Grups estables de recerca oncològica, Projectes de recerca oncològica i Investigadors en oncologia), per entitats de recerca (inclou el tipus, l’agrupació i la comunitat autònoma) i per convocatòries anuals. Quant a la distribució geogràfica, el nombre d’ajuts finançats a Madrid és de 38; a Catalunya, 24; al País Valencià, 4; a Andalusia, 4; i finalment, a Navarra, 4. D’altra banda, segons l’Informe anual 2012 de la Fundació, la seva despesa en recerca ha augmentat en els darrers tres anys. En concret, l’any 2010 es van invertir 3.672.591 €, l’any 2011, 4.458.841 € i per últim, l’any 2012, 4.913.883 €.

Per més informació sobre les convocatòries i l’activitat de recerca de l’AECC, podeu consultar el lloc web de l’entitat així com les diverses entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Ajuts a projectes de recerca biomèdica sobre càncer (2012)

La Fundació La Marató de TV3 ha obert el termini per a la presentació de projectes de recerca biomèdica d’excel·lència sobre càncer, que seran finançats amb els més de 10 milions d’euros recaptats a La Marató 2012. El període de presentació dels treballs és del 25 de febrer al 8 d’abril del 2013 a les 14 hores, i es podran presentar projectes unitaris (d’un sol centre gestor) o projectes coordinats (de dos o més centres). La Fundació farà pública la distribució dels fons al mes de novembre.

L’objectiu de la convocatòria és fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre aspectes etiològics; patogènics; clínics; terapèutics; epidemiològics; de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit del càncer. L’avaluació dels projectes es durà a terme amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS).

La presentació de les sol·licituds cal fer-la en anglès, amb un resum en català, i en suport digital i paper. Els formularis es poden obtenir des de l’aplicació d’enviament de propostes de la Fundació.

Per a més informació, podeu accedir a  les bases de la convocatòria del lloc web de la Fundació La Marató de TV3.

Convocatòria: Ajuts AECC per a la recerca oncològica (2013)

AECC Recerca oncologiaL’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), dins de les convocatòries d’ajuts a la recerca oncològica, té obertes tres noves: Programa Avanzado en Oncología, Cáncer infantil i Grupos Coordinados Estables.

Programa Avanzado en Oncología 2013 s’adreça a investigadors en l’àmbit d’oncologia, amb un mínim de cinc anys d’experiència, que vulguin realitzar una estada de formació d’entre tres o dotze mesos en un centre estatal o estranger. La dotació econòmica per als programes dins de l’estat serà de tres mil euros bruts mensuals i quatre mil en centres estrangers.

La convocatòria Cáncer infantil 2013 té l’objectiu de finançar projectes de recerca sobre càncer infantil que es desenvolupin dins l’estat sota supervisió d’un investigador principal. La dotació econòmica serà d’un màxim de 50 mil euros al mes i una durada de tres anys.

Finalment, la convocatòria Grupos Coordinados Estables 2013 atorga ajuts a línies d’investigació oncològica traslacional desenvolupades per grups estables i competitius en dos modalitats: A, un únic grup, i B, dos grups d’investigadors.

La data de termini de sol·licituds és el 10 de setembre de 2013, el 8 de gener de 2013 i el 31 de gener de 2013 respectivament. Per ampliar la informació, podeu consultar el lloc web de l’AECC

Convocatòria: Ayudas a Investigación Oncológica (2013)

AECC Ayudas oncologíaL’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha obert la convocatòria Ayudas a investigadores en oncología que té l’objectiu de finançar projectes en centres de recerca de l’estat segons tres modalitats de programes: A, B i C.

En la modalitat A, els ajuts s’adrecen a doctors o post residents per a la realització d’un projecte de recerca en un centre estatal. La durada és de tres anys amb un finançament de 45 mil euros bruts anuals i la possibilitat de pròrroga.

En la modalitat B o Retorno, s’adrecen ajuts a doctors o post residents que hagin desenvolupat la seva recerca post doctoral a l’estranger durant un període mínim de quatre anys i vulguin tornar a Espanya. La durada és de quatre anys amb un finançament de 50 mil euros bruts anuals.

Finalment, la modalitat C o Clínica s’adreça a doctors o post residents per desenvolupar un projecte de recerca clínica que cerqui resposta a una incertesa epidemiològica, un problema diagnòstic o terapèutic, una nova estratègia de prevenció o similar. La durada és de tres anys amb un finançament de 45 mil euros bruts anuals i la possibilitat de pròrroga.

És un requisit en les tres modalitats subscriure un contracte laboral entre el centre i l’investigador. Podeu presentar les vostres sol·licituds fins al 23 de gener de 2013. Per ampliar la informació, consulteu el lloc web de l’AECC.

Convocatòria: Ajuts per a la recerca en oncologia (2012)

La Junta de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a la recerca en oncologia (2012). Els ajuts van destinats al finançament de cinc projectes amb l’esperit de potenciar la recerca oncològica en els equips d’investigació emergents. Es valoraran especialment els treballs de recerca clínica, traslacional i en psicooncologia, així com de previsible repercussió social. Les ajudes seran de 18.000 euros per projecte, pagades en dues anualitats.

El termini de presentació dels projectes és fins el 15 d’octubre de 2012 (el 15 de novembre es donarà a conèixer la resolució). Podeu consultar les bases de la convocatòria i els impresos per a les sol·licituds al lloc web de l’AECC.

Nou èxit d’un projecte català a la convocatòria Proof of Concept de l’ERC

Proof Concept GrantsL’European Research Council (ERC) ha publicat la llista de projectes finançats en la primera convocatòria dels ajuts Proof of Concept 2012, que té l’objectiu d’apropar a la innovació empresaria els resultats de la recerca finançada per l’ERC. En total, s’han seleccionat 33 projectes que rebran un finançament màxim de 150.000 euros. La convocatòria està dividida en dos terminis i compta amb un pressupost total de 10 milions d’euros.

Un dels projectes seleccionats és Targeting Cancer Stem Cells for the development of more effective treatments to cure cancer patients (Anti-CSC), liderat per Joan Seoane, investigador de l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron (VHIO). Els països que han rebut més ajuts en aquesta primera convocatòria són el Regne Unit (7 ajuts), Alemanya (5 ajuts) i els Països Baixos (4 ajuts). A la segona convocatòria 2011, Catalunya va rebre els dos ajuts atorgats a l’Estat espanyol, concretament a dos projectes de l’ICFO.

El termini per presentar-se a la segona convocatòria és el 3 d’octubre de 2012. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC i també les entrades publicades sobre aquest tema al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Programas de Ayudas a Investigación (2012)

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha obert noves convocatòries dins els Programas de Ayudas a Investigación (2012):

Ayudas para investigadores en oncologia (AIO 2012):

  • Modalitat A: destinat a doctors o post-residents per a la realització d’un projecte de recerca, en un centre espanyol.
  • Modalidad B: destinat a doctors o post-residents que hagin desenvolupat la seva tasca investigadora post-doctoral a l’estranger durant un període mínim de 4 anys i que vulguin tornar a Espanya.
  • Modalidad C: destinat a doctors o post-residents pel desenvolupament d’un projecte d’investigació clínica sense vinculació amb interessos comercials directes.

El termini de presentació de les sol·licituds per a les tres modalitats és el 30 de gener del 2012.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas a grupos coordinados estables de investigación oncològica (2012)

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha convocat les Ayudas a grupos coordinados estables de investigación oncològica (2012). Amb aquesta iniciativa es pretén accelerar la transferència dels resultats a la pràctica clínica en benefici dels pacients i els seus familiars, i d’augmentar la massa crítica investigadora en oncologia a Espanya.

El programa té dues modalitats:

  • Modalitat A: desenvolupat per un únic grup de recerca multidisciplinari. El cap del grup actua com a coordinador científic.

  • Modalitat B: desenvolupat per un equip multidisciplinari, amb la participació necessària del personal clínic i dels investigadors bàsics. Els grups beneficiaris poden estar formats per personal d’un únic centre o de diversos, sempre que compleixin la condició anterior. Un dels caps del grup actuarà com a coordinador científic.

El termini de presentació de les sol·licituds és l’1 de febrer de 2012, i cal presentar-les mitjançant els impresos corresponents a la Modalitat A i a la Modalitat B, que facilita la fundació (vegeu Manual de presentación de solicitudes).

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundación AECC. També podeu accedir a les diverses entrades publicades en aquest mateix blog, i a l’Informe Projectes de l’AECC per tipus d’entitat de recerca actualitzat recentment al portal web MERIDIÀ.

Convocatòria: Ayudas a proyectos de investigación sobre càncer infantil (CI 2012)

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha convocat les Ayudas a proyectos de investigación sobre càncer infantil (CI 2012). La finalitat de la convocatòria és la concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre càncer infantil, presentats prioritàriament per grups cooperatius, que es desenvolupin sota la supervisió d’un investigador principal i que es realitzin en la seva totalitat a Espanya. Cada projecte estarà dotat de 150.000€ repartits en tres anys, a raó d’un màxim de 50.000€ anuals.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 2 de gener de 2012, i cal presentar-les mitjançant els impresos que facilita la fundació (vegeu Manual de presentación de solicitudes).

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundación AECC. Així mateix, l’entrada publicada el 27 de gener del 2011 en aquest mateix blog, descriu els projectes finançats durant els últims cinc anys.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter