CBUC

Les universitats catalanes acorden usar ORCID per a identificar els autors de la producció de recerca

La desambiguació dels noms dels investigadors suposa un repte per a la comunicació i la documentació científica. En aquesta línia, ORCID va ser creat l’octubre de 2012 com un projecte obert, sense ànim de lucre i comunitari que ofereix un sistema per a crear i mantenir un registre únic d’investigadors. Així, s’atorga a cada investigador una identificació alfanumèrica, persistent i inequívoca per a distingir clarament la seva producció científica i evitar confusions relacionades amb l’autoria. Es tracta d’un identificador similar al Digital Object Identifier (DOI) que actualment es fa servir als articles i vol ser un sistema transparent que pugui interrelacionar-se amb altres sistemes actuals d’identificació dels autors.

ORCID pretén esdevenir el registre únic mundial d’investigadors i vincular la seva producció. El registre compta actualment amb més de 180.000 investigadors i és acceptat per moltes organitzacions i editorials científiques, com ara Nature, Elsevier o Thomson Reuters.

L’ús de l’identificador ORCID possibilita l’enllaç de les activitats de recerca d’un mateix autor referenciades a diferents sistemes d’informació. Aquesta funcionalitat serà imprescindible en la creació del futur Portal de la Recerca de Catalunya que permetrà la consulta agregada a la recerca produïda en les diferents universitats i capturada des de diferents sistemes.

El Portal de la Recerca de Catalunya és una iniciativa de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, en la qual el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) treballen conjuntament amb les universitats participants. El portal recol·lectarà la producció de recerca dels sistemes d’informació de les universitats catalanes per donar una visibilitat conjunta de les institucions que fan recerca, dels seus investigadors i de la seva producció científica.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ORCID, així com la presentació sobre el Portal de la Recerca de Catalunya realitzada a les Segones Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013).

Repositori TDX: Tesi doctoral 15.000

El divendres 25 d’octubre es du a terme un acte de celebració de la tesi doctoral 15.000 al dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Durant l’acte, el professor Joan Manuel del Pozo, ex-conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, pronunciarà la conferència «Una reflexió sobre la nostra recerca universitària». La sessió tindrà lloc a les 12 hores a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i cal inscripció prèvia.

TDX és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; any de defensa, etc. Els objectius d’aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), són:
Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
Incrementar l’accés i visibilitat del treball dels autors.
Afavorir l’edició digital en accés obert de la producció científica pròpia.

La tesi 15.000 és de l’autora Mònica Ortiz de Pinedo i porta per títol Jaume Cabré: literatura i música. Ha estat dirigida per Montserrat Corretger i presentada en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX així com l’entrada publicada el 31 de gener de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

El nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) fusionarà el CBUC i el CESCA

CBUCCESCAEl juny de 2011 la Secretaria d’Universitats i Recerca va presentar les seves línies estratègiques d’actuació entre les quals hi havia la de impulsar serveis comuns consorciats tant per estalviar costos com per crear sinergies. En aquesta línia, el maig de 2012 el Govern de la Generalitat i les universitats públiques van acordar establir el nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que serà el resultat de la fusió dels actuals Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). A més, el nou consorci incorporarà un programa de serveis consorciats TIC, un de compres consorciades i aquelles activitats que es consideri que poden tenir millor resultats de fer-se conjuntament.  L’objectiu fonamental del CSUC és la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. Al llarg de l’any 2013 es consolidarà la formació del nou consorci en un procés jurídic que no ha d’afectar la prestació de serveis actuals.

El CESCA dóna servei a la universitat i a la recerca. És un consorci públic creat l’any 1991 i reconegut com a instal·lació científica i tècnica singular (ICTS) pel llavors Ministeri de Ciència i Innovació des de l’any 2000. Està integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), nou universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, URV, UdL, UOC i URL), i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). El CESCA proporciona un ampli ventall de serveis com ara supercomputació, comunicacions avançades, dipòsits digitals i administració electrònica.

D’altra banda, el CBUC té per missió la de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Es constituí a finals de 1996 com un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, format per la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i vuit universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC).

Per a més informació, podeu consultar les notes de premsa publicades pel CESCA i pel CBUC.

RACO posa en funcionament una nova versió

El dipòsit cooperatiu de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) permet consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Actualment, disposa de  377 revistes, 145.812 articles i 129.396 texts complets. Recentment, RACO ha posat en funcionament l’última versió que funciona amb el programari Open Journal Systems (OJS). La principal finalitat del dipòsit és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou, i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes.

Continua llegint

La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

Continua llegint

Jornada CBUC sobre bibliometria i avaluació de la recerca

Jornada CBUCEl proper dimarts 29 de maig se celebrarà la Jornada CBUC sobre bibliometria i avaluació de la recerca, organitzada pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), en col·laboració amb Thomson Reuters i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB).

L’objectiu d’aquesta jornada és debatre sobre l’avaluació científica de la recerca en l’àmbit universitari i quines eines hi ha per a fer-ho. S’adreça a investigadors i professionals vinculats directament amb l’àmbit de l’avaluació i compta amb la participació dels ponents  Philip Purnell, neurocientífic i expert en bibliometria a Thomson Reuters, i Evaristo Jiménez Contreras, doctor en documentació i professor de bibliometria a la Universidad de Granada (UGR).

L’acte tindrà lloc a partir de les 10 hores a l’aula 309 de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. L’assistència és gratuïta prèvia inscripció en un formulari electrònic al lloc web de Thomson Reuters o enviant un correu a nsanchez@cbuc.cat.

TDX, repositori oficial per a les tesis de les universitats catalanes

L’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, aprovat el mes de desembre de 2011, estableix que les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya han de ser introduïdes en un repositori institucional. Aquest dipòsit oficial  d’informació digital de les tesis és el TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Actualment disposa de 11.161 tesis llegides a les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, 710 de la resta d’universitats espanyoles i 32.614 consultables a través del protocol OAI-PMH.

Continua llegint

Impacte de la inversió en biblioteques sobre l’activitat de recerca a les universitats (CBUC)

L’informe Impacte de la inversió en biblioteques sobre l’activitat de recerca a les universitats, és una revisió bibliogràfica elaborada pel Dr. Ángel Borrego (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona), per encàrrec del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). El seu objectiu és analitzar les conclusions d’una desena de treballs que estudien l’impacte de la inversió en biblioteques sobre l’activitat de recerca de les universitats. Més concretament, l’anàlisi se centra en determinar si existeix una relació causal entre el volum de recursos destinats a les col·leccions i serveis bibliotecaris, i la quantitat i qualitat de la producció científica de la institució. Tots els treballs analitzats han estat realitzats als Estats Units o al Regne Unit, i la major part d’ells són molt recents, s’han publicat durant els últims tres anys.

Per analitzar en profunditat l’estudi podeu consultar el RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya), així com l’entrada Un paso adelante en capacidad de demostración, publicada el 23 de novembre de 2011 al Blok de bid.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter