CDTI

Convocatòria: Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN 2015)

cdti1En el marc del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria 2015, que finança  grans projectes d’investigació industrial i de desenvolupament experimental. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la realització d’activitats en les quals s’adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació o millora de nous productes, processos o serveis, així com activitats relacionades amb el desenvolupament experimental.

El pressupost màxim destinat a la iniciativa és de 150 milions d’euros, que s’han d’orientar cap a àrees estratègiques de futur i amb projecció internacional. Els ajuts consten d’un tram reemborsable i d’un altre no reemborsable. A més, el pressupost mínim a finançar és de 7 milions d’euros i el màxim, de 20 milions.

Els beneficiaris poden ser consorcis constituïts per agrupacions empresarials, formalitzats mitjançant un acord privat de col·laboració. Cada consorci ha d’estar constituït per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses (almenys dues d’elles han de ser autònomes i una ha de tenir la consideració de PIME). Ara bé, els projectes han de tenir una durada de 36 a 48 mesos i comptar amb la participació rellevant d’organismes d’investigació.

La presentació de sol·licituds s’efectuarà mitjançant la Seu electrònica del CDTI. El termini de presentació finalitzarà el 5 de maig de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: Proyectos bilaterales en cooperación tecnológica internacional con países terceros (2014)

cdti1El Centro para el Desarrollo Tecnológica Industrial (CDTI) ha obert la primera convocatòria dels Proyectos bilaterales en cooperación tecnológica internacional con países terceros (2014). Les sol·licituds han de correspondre a projectes empresarials d’R+D realitzats per consorcis internacionals formalment constituïts i participats per una o més empreses espanyoles. Queden exclosos els programes multilaterals (Eureka, Eurostars i Iberoeka) i bilaterals (Canadà, el Japó, la Xina, Corea, l’Índia i Sud-àfrica). Per tant, les empreses implicades poden ser dels països següents: Algèria, Austràlia, Egipte, els Emirats Àrabs Units, els Estats Units d’Amèrica, Indonèsia, Malàisia, el Marroc, Singapur, Tailàndia i Taiwan.

El pressupost mínim a finançar per empresa serà de 175.000 euros, mentre que en els projectes desenvolupats per un consorci o una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE), el mínim ha de ser de 500.000 euros. El suport financer s’executarà amb un ajut parcialment reemborsable en condicions similars als projectes emmarcats en els programes multilaterals i bilaterals, amb un màxim del 75% del pressupost total aprovat.

La durada dels projectes pot anar dels 12 als 36 mesos. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN 2014)

cdti1En el marc del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) finança  grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental per a l’any 2014. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la realització d’activitats en les quals s’adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació o millora de nous productes, processos o serveis.

El pressupost màxim destinat a la iniciativa és de 125 milions d’euros, que s’han d’orientar cap a àrees estratègiques de futur i amb projecció internacional. Els ajuts consten d’un tram reemborsable i d’un altre no reemborsable. A més, el pressupost mínim a finançar és de 7 milions d’euros i el màxim, de 20 milions.

Els beneficiaris poden ser consorcis constituïts per agrupacions empresarials, formalitzats mitjançant un acord privat de col·laboració. Cada consorci ha d’estar constituït per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses (almenys dues d’elles han de ser autònomes i una ha de tenir la consideració de PIME). Ara bé, els projectes han de tenir una durada de 36 a 48 mesos i comptar amb la participació rellevant d’organismes d’investigació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juliol de 2014 i es realitzarà a través de la seu electrònica del CDTI.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: Projectes EUREKA de cooperació en tecnologia i innovació (2014)

EurekaEUREKA, la xarxa europea per a la innovació, ha obert una convocatòria per a Joint Collaborative Project Proposals on Technology & Innovation Cooperation between Spain, Germany, France and the United Kingdom. Es tracta d’una nova convocatòria de projectes conjunts per a desenvolupar productes i aplicacions tecnològiques innovadores.

Com a coordinadors nacionals, hi participen les agències per a la innovació d’Alemanya, França, el Regne Unit i Espanya (en aquest darrer cas es tracta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI). Per participar en la convocatòria, el projecte ha de ser transnacional i implicar, com a mínim, a dues empreses de països diferents. A més, els sol·licitants han d’impulsar projectes d’alta tecnologia que es puguin comercialitzar i serveis basats en la tecnologia. Les sol·licituds de projectes s’han de presentar abans de l’1 d’agost de 2014 a les agències nacionals d’innovació.

Continua llegint

Les empreses catalanes perden terreny en els projectes R+D+I del CDTI (2000-2012)

CDTILa captació d’ajuts i crèdits del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de la convocatòria 2012. Per tant, ja es pot consultar la informació completa del període 2000-2012 en format de taula o de mapa.

La convocatòria del CDTI de l’any 2012 ha suposat una davallada considerable en el nombre de projectes finançats (1.211 activitats, per 2.147 l’any 2011) i de l’import dels crèdits concedits (1.203 milions d’euros, per 2.147 l’any 2011).  En relació al global estatal, cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, però amb una tendència clara a la baixa.

Continua llegint

Noves línies de finançament públic per a projectes empresarials d’R+D+I

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha posat en funcionament unes noves condicions financeres per als seus instruments de suport als projectes d’R+D empresarial.

La principal novetat és la introducció d’un tram no reemborsable a tots els ajuts, si bé aquest tram estarà en funció de les característiques del beneficiari (pime o gran empresa) i del projecte (lloc de desenvolupament, col·laboració amb altres centres, cooperació tecnològica, etc.). A més, s’ha ampliat el termini d’amortització dels projectes finançats mitjançant la Línea Directa de Innovación, que podrà arribar fins als 5 anys més un de carència.

Amb aquestes mesures, el CDTI pretén impulsar les activitats empresarials d’R+D+I empresarial per augmentar-ne la competitivitat i la creació de productes d’alt valor afegit. L’any 2013, el CDTI va comprometre més de 833 milions d’euros per finançar 1.450 projectes d’unes 1.200 empreses.

ICOD’altra banda, l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha obert ICO Innovación Fondo Tecnológico (2013-2015), un instrument per finançar pimes innovadores amb 323,6 milions d’euros, aportats conjuntament amb el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). L’objectiu és donar suport a les empreses innovadores amb dificultats per accedit al crèdit, si bé cal complir els criteris d’inclusió fixats pel Ministerio de Economía y Competividad (MINECO).

Cal tenir en compte que l’ICO assumirà part del risc de les operacions de finançament i oferirà un tipus d’interès preferencial respecte a altres línies. Aquesta línia estarà vigent fins al 31 de desembre de 2015 i el termini màxim dels préstecs serà de fins a 7 anys, amb la possibilitat d’un any de carència.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web del CDTI i de l’ICO.

Catalunya obté un 2,4% del finançament R+D europeu

FP7Ara que està punt d’entrar en funcionament el programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE), és el moment adequat per fer un balanç de la participació dels territoris de llengua i cultura catalanes al 7th Framework Programme (FP7). En aquest sentit, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat un informe amb les dades provisionals dels anys 2007-2013, el període complet del FP7. Catalunya ha rebut 864,1 milions d’euros, un 2,4 % del finançament competitiu atorgat als 27 països de la UE. A més, a Catalunya un 4,6 % de la despesa interna total en activitats d’R+D prové de la captació de fons europeus.

L’informe «Participación española en el VII Programa Marco de l+D de la Unión Europea» del CDTI presenta les dades provisionals 2007-2013, en les quals només hi falta compatibilitzar un 40 % del pressupost de l’any 2013. Segons l’informe, l’Estat espanyol ha rebut 2.969,3 milions d’euros en subvencions del FP7, un 8,3 % del pressupost total adjudicat a la UE. Pel que fa al percentatge de retorn econòmic, l’Estat espanyol se situa per darrere d’Alemanya (18,2 %), el Regne Unit (16,8 %), França (12,1 %) i Itàlia (9,3 %). El total d’activitats amb participació d’entitats espanyoles és de 5.625 (un 27 % del total), amb 2.521 institucions diferents, de les quals 1.642 són empreses. A més, Espanya ha liderat 721 projectes en col·laboració i xarxes d’excel·lència, un 10,8 % del total.

Continua llegint

Convocatòria: Línea Directa de Innovación del CDTI (2013)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha posat en funcionament la Línea Directa de Innovación, una nova eina financera cofinançada amb fons estructurals mitjançant el Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación. L’objectiu és donar suport a projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial i que suposin un avantatge competitiu per a l’empresa. Així mateix, es finançaran actuacions d’adaptació tecnològica dirigides a la introducció a nous mercats. El pressupost mínim finançable per a cada projecte és de 175.000 euros.

Els ajuts es concediran a projectes subjectes al reglament de mínimis (no podran superar l’import de 200.000 euros en termes de subvenció en tres anys fiscals) i que contemplin les condicions següents:
– La incorporació i l’adaptació activa de tecnologies que suposin una innovació a l’empresa
– L’aplicació del disseny industrial i l’enginyeria de producte que impliqui un salt tecnológic en el sector en què es mou l’empresa
– L’aplicació d’un mètode de producció o subministre nou o significativament millorat (inclosos tècniques, equips i/o programes informàtics).

Els beneficiaris finals dels ajuts són societats mercantils i cooperatives, i la duració dels projectes és d’un màxim de 18 mesos. La sol·licitud es realitzarà en línia mitjançant la seu electrònica del CDTI.

Convocatòria: Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica – Programas bilaterales (2013)

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert diverses convocatòries bilaterals d’iniciatives d’R+D+I liderades per empreses en el marc dels Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica. La finalitat és impulsar el valor afegit de la innovació realitzada en clau internacional, reforçar les capacitats tecnològiques de les empreses i, per últim, ampliar l’impacte en els mercats globals.

La modalitat dels Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica és un ajut parcialment reemborsable, amb una cobertura financera de, com a màxim, el 75 % del pressupost total aprovat (excepcionalment pot arribar al 85 %), amb un tram reemborsable i un altre no reemborsable.

Els programes multilaterals gestionats pel CDTI són EUREKA, EUROSTARS i IBEROEKA. Pel que fa als programes bilaterals, s’han signat acords amb el Canadà, Sudàfrica, el Japó, la Xina, l’Índia i Corea del Sud.

Les convocatòries bilaterals que actualment estan obertes són les següents:
– Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica: Convocatoria 2013
– Programa Bilateral España-Corea de Cooperación Tecnológica: Convocatoria 2013
– Programa Bilateral Hispano-Indio de Cooperación Tecnológica: 2ª Convocatoria España-India en Biotecnología (2013)
– Programa Bilateral Hispano-Indio de Cooperación Tecnológica: 2ª Convocatoria España-India en Energías Renovables (2013)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.

Les empreses catalanes executen un 25% dels projectes d’R+D+I finançats pel CDTI

CDTILa captació d’ajuts i subvencions del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de les convocatòries 2010 i 2011 (les dades es poden consultar en format de taula o de mapa). Cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, sobretot pel que fa al nombre d’activitats finançades (un 25,4 % estatal).

El CDTI és una entitat que depèn del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant les sol·licituds de finançament i suport a projectes empresarials d’R+D+I en els àmbits estatal i internacional. Amb aquest objectiu, el CDTI finança projectes empresarials d’R+D individuals o consorciats i facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC). També s’encarrega del finançament d’accions mitjançant la Línia Bancària de Finançament a la Innovació Tecnològica (LBC) i, en el període 2006-2010, atorgà subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT).

Mapa activitats CDTIDes de l’any 2000 fins el 2011, el CDTI ha finançat 12.265 projectes empresarials d’R+DI amb un crèdit global de 7.180,4 milions d’euros (M€). El cost total dels projectes és de 12.431,6 M€, amb una mitjana situada al voltant del milió d’euros per activitat, si bé es detecta una tendència a la baixa (l’any 2011, aquest indicador s’ha situat als 776.120 euros per projecte). Per contra, el percentatge de finançament públic del CDTI respecte al cost total del projecte d’R+D+I ha anat en augment, passant d’un 43,1 % (any 2000) a un 72,2 % (any 2011).

Mapa crèdits CDTIPer comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició de l’Estat espanyol en el període 2000-2011, amb una lleugera tendència a la baixa. Així, les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 3.120 projectes (un 25,4 % estatal), amb uns crèdits totals de 1.703,5 M€ (23,7 %). La segona i tercera posició corresponen, respectivament, a Madrid (un 13,3% dels projectes i un 17,1% dels crèdits, amb una tendència a l’alça del finançament) i al País Basc (11,9% i 11,7%). En el mateix període, el País Valencià ha executat 1.221 activitats (10%), amb 644,9 M€ en crèdits (9 %), i les Illes Balears, 40 activitats (0,3%), amb 18,8 M€ (0,3 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, l’apartat de Recursos Econòmics del portal MERIDIÀ i les entrades sobre el CDTI publicades a aquest blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter