CDTI

Convocatòria: Apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional 2012)

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha convocat les Ayudas del Subprograma Interempresas Internacional per a l’any 2012. Aquest subprograma està inclòs en el Programa Nacional de Internacionalización de la I+D i el seu objectiu és afavorir la participació d’empreses espanyoles en el programa internacional EUROSTARS, adreçat a les PIMEs intensives en R+D per a desenvolupar projectes trasnacionals orientats al mercat. Aquests projectes han de representar un desenvolupament tècnic i un repte comercial que permetin donar a l’empresa un salt qualitatiu.

S’atorgarà una quantitat màxima de 4,51 milions d’euros per a l’execució de projectes d’R+D, individuals o en cooperació, durant el període 2012-2015. Aquesta convocatòria finançarà els projectes avaluats per damunt de la nota de tall fixada per un panell internacional d’experts i que tinguin finançament públic o privat en els països membres del consorci internacional corresponent.

Pel que fa als terminis de sol·licitud, existeixen 2 procediments de selecció:

Del 4 al 25 de maig de 2012 per als projectes presentats al programa EUROSTARS corresponents al setè Cut off date (CoD) (22 de setembre de 2011).
Del 2 al 27 de juliol de 2012 per als projectes presentats al programa EUROSTARS corresponents al vuitè Cut off date (CoD) (1 de març de 2012).

Per a més informació, podeu consultar el lloc del CDTI.

Genoma España s’integrarà a la FECYT

Genoma España és una fundació pública estatal que impulsa el desenvolupament tecnològic i la transferència de coneixement i la innovació, principalment en el sector biotecnològic. Arrel del Plan de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, la fundació s’integrarà dins la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT). Tot i això, algunes de les seves funcions les durà a terme el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Ambdós organismes depenen del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

L’objectiu d’aquesta reestructuració és complementar funcions i optimitzar la gestió d’ambdues entitats. Tot i això, els programes i convocatòries oberts el 2012 mantindran les seves condicions i objectius. En aquest context, continua vigent la fase de finançament del Programa Innocash 2011, el programa de transferència inversa de tecnologia que té l’objectiu de facilitar la transferència de coneixement i la generació de valor.

Per a informar-vos en detall de la integració, podeu accedir a la notícia publicada al lloc web del MINECO. També podeu consultar les diverses ajudes que finança InnoCash.

Creixement dels projectes CDTI 2009 als territoris de llengua i cultura catalanes

Segons l’Informe Projectes del CDTI per codis CCAE93, actualitzat recentment a MERIDIÀ amb les dades del 2009, les empreses catalanes continuen essent capdavanteres a Espanya  pel que fa al nombre de projectes finançats pel Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).  El centre subvenciona projectes individuals i cooperatius d’R+D, i també facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC). Respecte a un total de 1.409 projectes, Catalunya n’ha executat 321 (22,8 % del global espanyol), el País Valencià 128 (9,1%) i les Illes Balears 6 (0,4%). En l’àmbit català, es fa palès  un predomini de projectes del sector industrial químic i farmacèutic, concretament 46 projectes que representen gairebé el 50% de la participació destinada a aquest àmbit, en el conjunt espanyol.

Continua llegint

Convocatòria: Programa INNVIERTE Economía Sostenible

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha iniciat, en el marc del Programa INNVIERTE Economía Sostenible, el procés públic de selecció d’iniciatives d’inversió privada que participen en projectes inversors públic-privat de capital de risc, en el sectors biosanitari i de les tecnologies industrials. L’acció està finançada pel Plan INNOVACIÓN 2011 i s’emmarca dins la Estrategia Estatal de Innovación (E2I). L’objectiu és fomentar el desenvolupament i la consolidació d’empreses innovadores de base tecnològica i amb un alt potencial de creixement econòmic. El termini de presentació de les propostes  finalitzarà el 7 d’octubre del 2011.

Continua llegint

Catalunya perd el lideratge en els crèdits del CDTI

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una entitat del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) que pretén millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la investigació i el desenvolupament tecnològic. Amb aquest objectiu, finança projectes empresarials d’R+D individuals o consorciats. També, facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC) i subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT).

La captació d’ajuts i subvencions del CDTI és un bon indicador de l’R+D+I desenvolupada pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb les dades de la convocatòria del 2009, on s’han finançat 1.563 activitats amb uns crèdits totals de 1.238,7 milions d’euros (M€). Ara bé, els territoris de llengua i cultura catalanes perden terreny en el global espanyol, on presenten una clara tendència a la baixa. A diferència dels anys anteriors, cal tenir en compte que el 2009 inclou també les dades dels projectes CENIT i de la Línia Bancària de Finançament a la Innovació Tecnològica (LBC).

Continua llegint

Catalunya i el País Valencià perden terreny en els projectes d’R+D del CDTI

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) té l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses espanyoles mitjançant la investigació i el desenvolupament tecnològic. La captació d’ajuts i subvencions del CDTI és un bon indicador de l’R+D+I desenvolupada pel teixit empresarial. Pel que fa al nombre de projectes, les empreses catalanes són capdavanteres a l’Estat. Ara bé, Catalunya i el País Valencià presenten una clara tendència a la baixa en el global espanyol.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter