Cercadors

Microsoft Academic, un cercador de producció científica

search Microsoft Academic és un motor de cerca de Microsoft que s’utilitza per a obtenir articles científics i treballs acadèmics. Aquest servei es basa en la infraestructura de rastreig del cercador Bing i actualment proporciona accés a més de 80 milions de publicacions.

Aquesta eina ha desenvolupat una estructura de dades que facilita l’obtenció de coneixement acadèmic i les connexions en la recerca a temps real. A més, impulsa la cerca semàntica que facilita els suggeriments i recomanacions segons les necessitats dels usuaris. Les consultes es poden realitzar a través d’una cerca simple o avançada, i els resultats es poden filtrar per anys; afiliacions; autors; camps d’estudi; revistes; i sèries de conferències.

Les cerques obtingudes ofereixen la possibilitat d’obtenir dades des de perspectives diferents: comunitats d’organitzacions i autors dins d’una mateixa àrea temàtica; recompte de citacions dels documents, paraules clau i autors; conferències per àrea temàtica; xarxes de col·laboració d’un autor en concret; publicacions citades per una publicació; entre d’altres.

Per més informació podeu consultar el lloc web de Microsoft Academic.

Inquiro, un nou cercador especialitzat en ciències de la salut

InquiroLa Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya ha presentat Inquiro, un cercador únic per a la descoberta i accés a la informació científica especialitzada en salut en qualsevol format (articles, llibres i capítols, actes de congressos, informes, tesis, patents, recursos web, etc.). D’aquesta manera, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya vol potenciar la localització i recuperació de la informació científica per tal de millorar la qualitat de l’assistència sanitària, de la recerca biomèdica i de la gestió sanitària.

Inquiro permet consultar de forma simultània les fonts d’informació següents: catàleg de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya; Scientia, dipòsit d’informació digital del Departament de Salut; revistes i llibres electrònics subscrits per la Biblioteca (cal estar registrat); i, per últim, continguts rellevants en accés obert. La cerca es pot realitzar per frase o paraula lliure, o de forma avançada (per camps específics i amb diferents filtres).

Un cop localitzats els documents, Inquiro indica si estan disponibles a text complet, en paper o si s’han de sol·licitar mitjançant un servei específic d’obtenció de documents. A més, el cercador permet desar en una carpeta temporal els documents interessants per a l’usuari. També permet exportar els resultats a un gestor de referències bibliogràfiques, veure la citació bibliogràfica o enviar registres per correu electrònic.

Per a més informació, podeu consultar el cercador Inquiro.

Funds for Science, un sistema de cerca de fonts de finançament per a la recerca

20145143538_banner_appLa Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) ha desenvolupat el sistema de cerca Funds for Science, que facilita l’accés a informació sobre fonts de finançament per a projectes de recerca i empreses de base científica (spin-off). El sistema s’adreça sobretot a investigadors i empresaris.

Funds for Science disposa d’un cercador web de convocatòries que inclou 600 recursos. En aquest sentit, aproximadament, el 50% de les convocatòries són de finançament privat i l’altra meitat públic. Les cerques es poden realitzar per tipus de convocatòria (préstecs; ajuts; premis; i d’altres –incubadores, ajuts per a emprenedors, etc.-), i per àrees de coneixement (Ciències Experimentals i Matemàtiques; Ciències Humanes i Socials; Enginyeries i Tecnologia; i Ciències de la Vida i Salut). També es pot buscar finançament per origen de fonts (el 26% prové de la Unió Europea; el 23% de Catalunya; el 34% de la resta de l’Estat espanyol;  i finalment, el 17% de la resta del món).

Val a dir que la FCRi també ha desenvolupat l’aplicació gratuïta Funds for Science per a dispositius mòbils, que permet a l’usuari rebre alertes personalitzades. Actualment es troba disponible per Android i ben aviat ho serà per Apple IOS.

Per més informació sobre aquest recurs podeu consultar el lloc web de la FCRi.

e-Revist@s, una plataforma d’accés obert de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes

e-revistase-Revist@s és un projecte impulsat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que es va iniciar l’any 2004 dins el portal Tecnociencia. Es tracta d’una plataforma digital d’accés obert de revistes científiques que té l’objectiu de contribuir en la difusió i visibilitat de les publicacions de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

Actualment, el portal conté 1.008 revistes i 251.705 articles que compleixen uns criteris de qualitat formal i de contingut extrets de Latindex. A més, e-Revist@s actua com un proveïdor de dades conforme al protocol Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), la qual cosa facilita que altres portals, bases de dades i serveis d’informació puguin accedir a les metadades dels documents.

A través de la cerca avançada es pot buscar per títol, autor, resum i paraules clau dels articles. També es poden aplicar diversos filtres: revistes; classificació; i data de publicació de l’article. D’altra banda, des de la pàgina inicial es pot accedir al directori de revistes per temàtiques i països.

Per obtenir informació addicional, podeu consultar el portal e-Revist@s.

ScienSeek, nou cercador de continguts web científics

ScienSeek és un nou cercador de continguts web impulsat per la Fundación General CSIC (FGCSIC) que s’utilitza per a buscar coneixement relacionat amb la investigació científica. Es tracta d’una eina gratuïta i col·laborativa, amb la tecnologia del cercador personalitzat de Google, que es focalitza només en centres de recerca i publicacions de caràcter científic, així com en administracions públiques i organismes internacionals.

El valor de ScienSeek és que proporciona resultats centrats en la ciència i evita l’excés de soroll procedent d’adreces web no científiques. La interfície permet buscar contingut rellevant i de credibilitat contrastada per paraula clau i en diverses llengües. A més, el fet que es tracti d’una eina en col·laboració permet que els mateixos usuaris puguin millorar el filtratge de dades, aconseguint una actualització constant del cercador. Finalment,  destaca la qualitat de ScienSeek que es pugui integrar a qualsevol web o blog sense cap cost.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la FGCSIC.

ERAWATCH, una plataforma web sobre polítiques i sistemes de recerca i innovació

ERAWATCH és la plataforma d’informació de la Comissió Europea (CE) sobre els sistemes europeus, nacionals i regionals de recerca i d’innovació. Els seus objectius principals són donar suport a la formulació de polítiques  científiques a Europa i impulsar l’Espai Europeu de Recerca (European Research Area, ERA).

Els membres de la CE que formen part d’aquesta iniciativa són el Joint Research Centre-Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS); el Directorate-General for Research and Innovation (DG-RTD); i el Directorate-General for Enterprise and Industry (DG-ENTR). Actualment, cobreix 61 països dels quals 28 són estats membres de la Unió Europea (UE); 13, estan associats als Programes Marc de recerca; i 20, són països tercers. La plataforma està desenvolupada i gestionada pel JRC-IPTS, en col·laboració amb les consultores tecnològiques Everis i SAGA Soluciones.

Bàsicament la informació que conté la plataforma ERAWATCH és la següent:
– Country Pages: Informació sobre polítiques i sistemes nacionals i regionals de recerca i innovació.
– Reports: Anàlisi de les qüestions i tendències de polítiques de recerca i innovació. En aquest marc destaquen els informes «ERA Communication Synthesis Report» i l’«Anual Country Reports (2013)».
– European Perspective: Activitats de la UE i altres col·laboracions intergovernamentals rellevants.
– Joint Inventory of Research and Innovation Policy Measures: Informació i documentació sobre polítiques, mesures i programes de recerca i innovació.
– Interactive Statistical Tool: Eina estadística interactiva que permet la comparació d’indicadors específics. L’eina es basa en la Innovation Union Competitiveness (IUC) database i permet filtrar dades per indicadors, països i anys.

A més, la plataforma conté un cercador avançat que permet buscar per paraula clau, per país o per tipus d’informació.

Per obtenir informació detallada dels continguts podeu accedir al lloc web de la plataforma ERAWATCH.

Portal Terminologia de Ciències i Tecnologia (CiT)

La Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) presenta el nou portal web Terminologia de Ciències i Tecnologia (CiT) que ofereix en accés obert terminologia relacionada amb les ciències i la tecnologia, i en facilita les cerques. Es tracta del resultat del programa de recerca «Diccionari de Ciència i Tecnologia (CDT)», iniciat l’any 2004, sota la direcció de Salvador Alegret, membre de l’IEC

L’acte de presentació del portal CiT tindrà lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, el dia 21 de gener de 2014, a les 18 hores. En aquest acte, la Dra. M. Teresa Cabré, membre de la Secció Filològica de l’IEC, dissertarà sobre «Necessitats i mètodes en la terminologia catalana: internacionalització i adequació».

El portal CiT conté principalment obres publicades i actualment exhaurides, les quals es mostren en un format avançat de base de dades accessible a Internet. Consta de diverses interfícies:

1. BiblioCiT: Biblioteca en línia que aplega publicacions terminològiques de ciència i tecnologia de diverses tipologies (diccionaris, vocabularis, nomenclatures o manuals) editades per l’IEC o vinculades a la institució. Cadascun d’aquests documents està publicat en una interfície web que permet fer cerques individualment.
2. CercaCiT: Motor de cerca avançat que permet consultar totes les obres de BiblioCiT simultàniament o per grups temàtics. Actualment, es poden consultar aproximadament 170.000 unitats terminològiques catalanes. La majoria de les unitats tenen equivalència en altres llengües.
3. ContextCiT: Cercador  avançat que permet trobar contextos d’ús de termes apareguts en les revistes especialitzades recollides en l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.

Està previst que el portal vagi complementant, de manera regular, les bases de dades consultables. Per més informació, podeu consultar el portal CiT.

FISUB, el cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa

FISUB és un cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACCIÓ, l’agència de suport a la innovació i la internacionalització de l’empresa catalana. Mitjançant aquesta eina es pot cercar informació d’ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors catalans.

El cercador permet fer cerques senzilles i/o avançades per paraula (número i estat de la fitxa); beneficiaris (autònoms, empreses, organismes i associacions, persones físiques); tipologia (ajuts, serveis); i finalitats (internacionalització, innovació i tecnologia, gestió empresarial). A més, enguany s’ha optimitzat la base de dades i s’han incorporat els serveis per a la internacionalització i el foment de l’exportació per a empreses catalanes, amb la col·laboració dels principals organismes i entitats empresarials.

Per a més informació podeu accedir al FISUB des del lloc web d’ACCIÓ.

Mapping of the European Research Infrastructure Landscape (MERIL)

El Mapping of the European Research Infrastructure Landscape (MERIL) és una base de dades que ofereix un inventari de les Infraestructures de Recerca (RIS) de més rellevància a Europa de tots els dominis científics, incloent el camp de les Humanitats i el de les Ciències Socials. El seu objectiu és oferir als investigadors i responsables polítics un recurs senzill per a la cerca d’informació d’infraestructures modernes, així com fomentar un major sentit de col·laboració amb el Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures d’Investigació (ESFRI).

MERIL inclou un inventari d’instal·lacions que abraça des d’arxius i oficines d’estadística a biobancs i satèl·lits. El recurs permet fer cerques generals de centres per domini científic, categoria i país, i també permet editar informes. La base de dades s’actualitza contínuament amb infraestructures que compleixen  uns  criteris d’inclusió específics de qualitat, d’accés i de gestió.

Per  a més informació podeu consultar la versió beta de la base de dades MERIL.

Noves funcionalitats de Google Scholar

Google ScholarL’any 2004 va entrar en funcionament Google Scholar, un motor de cerca que indexa el text complet de milions de documents científics a través d’una gran varietat de formats de publicació i disciplines. En el darrer any, Google Scholar ha anat incorporant interessants productes i serveis addicionals.

Google Scholar Metrics permet mesurar de forma fàcil i ràpida la visibilitat i influència dels articles recents en publicacions acadèmiques. El producte facilita un llistat de 100 publicacions en 10 idiomes (inclou l’anglès i el castellà) ordenades segons dos indicadors bibliomètrics:  el primer, h5-index, és l’Índex H dels articles publicats els 5 darrers anys a la revista; el segon, h5-median, correspon a la publicació i es tracta de la mitjana de citacions dels articles inclosos al primer indicador. Per veure els articles més citats d’una revista, només cal fer clic a sobre de l’indicador h5-index.

Google Scholar Citations és un servei (requereix estar registrar) que permet als investigadors fer el seguiment de les citacions bibliogràfiques obtingudes pels seus articles, a més d’elaborar mètriques i gràfiques. El perfil de l’investigador es pot fer públic a Google Scholar, que s’encarrega d’actualitzar automàticament les llistes d’articles i citacions (naturalment, els autors poden revisar i administrar les seves dades).

També és necessari estar registrar per accedir a Google Updates. Es tracta d’un producte de Google Scholar que permet estar al dia d’una part considerable del que es publica en un camp científic. Així, a partir del perfil creat per l’investigador, un sistema automàtic d’alerta i filtratge de lectures busca nous articles rellevants per a la seva investigació i els mostra quan l’investigador es torna a connectar a Google Scholar.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Google Scholar o, si voleu un estudi més valoratiu, el blog Primer Cuartil, d’Álvaro Cabezas (Universidad de Granada).

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter