CIC

Convocatòria: Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres (ARMIF 2015)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres (ARMIF 2015). Els beneficiaris poden ser els equips de recerca de les universitats catalanes que formin part del Programa de Millora i Innovació en la Formació de mestres (MIF), impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Aquesta convocatòria consta de dues modalitats:
1) ARMIF1: Ajuts per a un projecte de recerca vinculat a iniciatives reconegudes pel Programa MIF. Aquest reconeixement es considera assolit quan la universitat d’adscripció del projecte certifica que el projecte presentat incideix en un grup pilot de la titulació universitària. L’import de l’ajut per projecte és d’un màxim de 25.000 euros.
2) ARMIF2: Ajuts per a projectes de recerca d’interès especial per millorar les titulacions d’educació infantil i educació primària de les universitats catalanes. L’import de l’ajut per projecte és d’un màxim de 15.000 euros

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 300.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2015.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web de l’AGAUR.

TDX, repositori oficial per a les tesis de les universitats catalanes

L’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, aprovat el mes de desembre de 2011, estableix que les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya han de ser introduïdes en un repositori institucional. Aquest dipòsit oficial  d’informació digital de les tesis és el TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Actualment disposa de 11.161 tesis llegides a les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, 710 de la resta d’universitats espanyoles i 32.614 consultables a través del protocol OAI-PMH.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter