Ciència en català

Col·loqui: Tractat Física per a la ciència i la tecnologia, amb Gene Mosca

Gene Mosca presentarà, en un col·loqui obert, la versió en català de la sisena edició nord-americana del tractat Physics for Scientists and Engineers,  de què és coautor juntament amb Paul A. Tipler. L’acte tindrà lloc el 23 de setembre, a les 13.00 hores, a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

L’edició catalana, coordinada per David Jou i Josep Enric Llebot, s’emmarca dins el projecte Scriptorium de l’IEC.  Aquesta iniciativa, també impulsada per la Fundació Alsina i Bofill, la Fundació Joaquim Torrens-Ibern i la Fundació Congrés de Cultura Catalana,  té l’objectiu de publicar en català llibres de text universitaris bàsics, de les carreres científiques o tècniques que fins ara només es podien trobar en altres llengües.

En la sisena edició del tractat, entre altres novetats, es presenten estratègies de resolució de problemes, s’ha millorat el suport matemàtic i s’ha actualitzat la informació sobre les aplicacions actuals de la física.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter