Clústers

Convocatòria: Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI 2017)

En el marc de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) ha obert la convocatòria de Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) per a l’any 2017.

L’objectiu és desenvolupar les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients així com realitzar estudis de viabilitat tècnica i desenvolupament d’activitats innovadores. Aquests estudis i activitats inclouran específicament temes directament relacionats amb la «Iniciativa Industria Conectada 4.0». Les activitats es podran realitzar de forma individual o bé, mitjançant col·laboració entre diverses AEI  i/o els seus associats. El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 10 milions d’euros.

Els projectes que es finançaran poden ser:
a) Activitats d’investigació industrial
b) Activitats de desenvolupament experimental
c) Innovació en matèria d’organització
d) Innovació en matèria de processos

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de juny de 2017. La documentació cal presentar-la a través de la Seu electrònica del MINETAD.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETAD.

Convocatòria: Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI 2016)

MINETUREn el marc de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria de Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) per a l’any 2016.

L’objectiu és desenvolupar les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients així com realitzar estudis de viabilitat tècnica i desenvolupament d’activitats innovadores, de forma individual o bé, mitjançant col·laboració entre diverses AEI  i/o els seus associats. El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 9,6 milions d’euros.

Els projectes que es finançaran poden ser innovacions en:
a) Productes
: béns i serveis completament nous o millores significatives dels existents.
b) Processos: canvis significatius en els mitjans de producció i distribució.
c) Organització: canvis en les pràctiques de l’empresa, en l’organització del lloc de treball o en les relacions exteriors de l’empresa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 d’agost de 2016. La documentació cal presentar-la a través de la Seu electrònica del MINETUR.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Subvencions per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i/o la innovació en el sector productiu i empresarial amb seu a les Illes Balears (2015)

RIS3 BalearsLa Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria de l’any 2015 de Subvencions per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i/o la innovació en el sector productiu i empresarial adreçades a agrupacions empresarials innovadores i clústers basats en el coneixement i/o tecnològics amb seu a les Illes BalearsLa finalitat és potenciar la transferència del coneixement i/o la innovació en els sectors productiu i empresarial, i contribuir a executar l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i les àrees estratègiques definides en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017).

La convocatòria s’organitza en 3 modalitats:
– Línia A: creació de noves agrupacions empresarials innovadores o clústers.
– Línia B: enfortiment i consolidació de l’estructura de coordinació i gestió de les agrupacions empresarials innovadores o clústers constituïdes.
– Línia C: projectes i actuacions específiques destinades a enfortir el coneixement, el potencial innovador i la competitivitat empresarial.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 640.000 euros per al període 2015-2016. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 2 de març de 2016.

Per a més informació, podeu consultar la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Convocatòria: Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (2015)

MINETUREn el marc de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria de Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) per a l’any 2015. L’objectiu és el creixement i enfortiment dels clústers empresarials, en els quals hi ha més possibilitats per establir relacions, potenciar els fluxos de coneixement i assolir la massa crítica suficient per desenvolupar projectes d’innovació que millorin la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. La quantitat màxima destinada a finançar la convocatòria serà de 7,305 milions d’euros.

Els projectes que es finançaran poden ser innovacions en:
a) Productes
: béns i serveis completament nous o millores significatives dels existents.
b) Processos: canvis significatius en els mitjans de producció i distribució.
c) Organització: canvis en les pràctiques de l’empresa, en l’organització del lloc de treball o en les relacions exteriors de l’empresa.
d) Màrqueting: canvis en el disseny i envasat dels productes, promoció i col·locació dels productes i en els mètodes de tarifació dels béns i serveis.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22  de juliol de 2015 i cal presentar-les a través de la Seu electrònica del MINETUR.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (2013)

MINETUREl Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria 2013 de les Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). L’objectiu és el creixement i enfortiment dels clústers empresarials, en els quals hi ha més possibilitats per establir relacions, potenciar els fluxos de coneixement i assolir la massa crítica suficient per desenvolupar projectes d’innovació que millorin la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

El termini de presentació finalitza el 28 d’abril de 2013. La quantitat màxima destinada a finançar la convocatòria serà de 7.983.570 euros, si bé està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter