Comerç exterior

Balanç positiu de les exportacions tecnològiques l’any 2013

ExportacionsSegons dades oficials del Ministerio de Economía y Competividad (MINECO), Catalunya ha representat un 24,9% de les exportacions espanyoles en el període de gener a juliol de 2013. A més, les exportacions catalanes són capdavanteres en els sectors amb contingut tecnològic mitjà-alt, amb un elevat valor afegit.

Així, l’Informe mensual de comercio exterior (Julio de 2013) del MINECO quantifica les exportacions catalanes de gener a juliol de l’any 2013 en 34.532,8 milions d’euros (un 24,9% de l’Estat espanyol). D’altra banda, el País Valencià ha arribat als 13.738,9 milions d’euros (un 9,9%) i les Illes Balears, als 469,9 milions (un 0,3%). Com a referència, cal tenir en compte que Madrid i el País Basc representen, respectivament, un 13,5% i un 8,9% del global de les exportacions espanyoles.

En els 7 primers mesos del 2013, el creixement de les exportacions espanyoles ha sigut d’un 7%, mentre que l’augment en el mateix període de l’any passat va ser d’un 3,7%. Els creixements més destacables s’han assolit a Madrid (un 22,9%) i al País Valencià (un 12,6%). Les exportacions dels territoris més industrials com Catalunya i el País Basc han assolit creixements més moderats (respectivament, un 0,5% i un 2,5%). Malauradament, les exportacions balears han baixat un 19,1% en el mateix període.

Per sectors econòmics, cal destacar el lideratge de Catalunya en les exportacions dels sectors amb un major pes específic de la tecnologia:
a) Productes químics i farmacèutics: 9.260,2 milions d’euros (un 46,5% de les exportacions químiques espanyoles).
b) Béns d’equipament (maquinària industrial, equipament d’oficina i telecomunicacions, material de transport, motors, aparells elèctrics i de precisió): 6.077,9 milions (un 20,8% del sector a l’Estat espanyol).
c) Sector de l’automòbil: 5.328,4 milions d’euros (un 26,6% del sector espanyol)

Per tant, en el període de gener a juliol de 2013, Catalunya ha exportat 20.666,5 milions d’euros en sectors amb contingut tecnològic mitjà-alt (un 59,8% del total català). D’altra banda, les exportacions del País Valencià corresponen sobretot als sectors d’aliments (un 21,8% del global valencià) i de l’automòbil (un 20,3%).

Per a més informació, podeu consultar l’Informe mensual de comercio exterior (Julio de 2013) del MINECO.

Catalunya representa un 27,1% de les exportacions espanyoles de productes industrials d’alt nivell tecnològic

IdescatL’Idescat ha publicat les dades definitives de l’any 2011 sobre el comerç amb l’estranger segons el contingut tecnològic (R+D). Així, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 51.246,6 milions d’euros (M€), dada que suposa un augment anual del 12,6%. D’altra banda,  les importacions de productes industrials van ascendir a 62.474,7 M€, un 7% més que l’any anterior. A més, l’estadística demostra la importància de Catalunya en el global de les exportacions espanyoles de productes industrials  de nivell tecnològic alt (27,1% del total estatal) i mitjà alt (31,1%).

Si s’analitzen les dades segons nivells tecnològics OCDE (2001), cal destacar que les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt (aeronàutica, farmàcia, equips informàtics, material electrònic, aparells de comunicació, equips i instruments medicoquirúrgics i mèdics i de precisió) van decréixer un 3,7% interanual l’any 2011 (5.165,5 M€). D’altra banda, les importacions de nivell tecnològic alt també van disminuir (−11,3%) respecte a un any enrere (7.888,2 M€). Malgrat això, en la resta de nivells tecnològics es van registrar augments, sobretot en el nivell mitjà alt (maquinària i materials elèctrics, vehicles de motor i altres materials de transport, productes químics, maquinària i equips mecànics), tant en exportacions (25.431,1 M€, un 16,2% d’augment anual) com en importacions (26.809,2 M€, un 14,2% d’augment anual).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’Idescat.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter