Convocatòries i Treball

La FECYT publica el catàleg d’ajuts del Consejo de Fundaciones por la Ciencia

Consejo de Fundaciones por la CienciaLa publicació «Catálogo de ayudas del Consejo de Fundaciones por la Ciencia para formación, investigación e innovación» pretén evidenciar el paper de les fundacions privades a l’hora de potenciar la ciència i la innovació a l’Estat espanyol.

Impulsat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Consejo de Fundaciones por la Ciencia té l’objectiu d’incentivar la participació en activitats d’R+D+I de les fundacions privades segons criteris internacionals. Es tracta d’una estructura oberta i dinàmica a la incorporació de noves fundacions amb interès en la ciència des de qualsevol vessant: recerca, desenvolupament, innovació, formació o divulgació.

El catàleg conté una fitxa detallada per cada fundació i convocatòria, i es preveu fer-ne actualitzacions periòdiques. La publicació mostra el paper de les fundacions a través d’ajuts adreçats a totes les fases de la carrera científica:
a) Ajuts d’educació i formació en tots els nivells educatius
b) Beques de postgrau (predoctorals, postdoctorals, cursos d’especialització i màster)
c) Ajuts a la recerca per a grups, projectes i investigadors
d) Ajuts al desenvolupament i innovació
e) Premis

Per a més informació, podeu consultar la publicació «Catálogo de ayudas del Consejo de Fundaciones por la Ciencia para formación, investigación e innovación» de la FECYT.

Nou èxit de Catalunya en una convocatòria de l’European Research Council (ERC)

L’European Research Council (ERC) ha resolt la convocatòria 2013 de les Synergy Grants, amb un finançament total de 150 milions d’euros. Així, 13 projectes interdisciplinaris rebran un finançament de fins a 15 milions d’euros per als pròxims 6 anys. Els grups han de tenir de 2 a 4 investigadors principals, i l’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència científica. Els ajuts estan dirigits a investigadors reconeguts que abordin de forma interdisciplinària avenços en la frontera del coneixement, noves línies d’investigació, nous mètodes i tècniques. La convocatòria busca propostes que mostrin complementarietats i un valor afegit que permeti aconseguir avenços que resultarien impossibles per als investigadors treballant per separat.

Els 13 projectes finançats engloben 45 investigadors de 14 nacionalitats diferents i que treballen a 11 estats europeus: 12 científics a Alemanya; 7 a Espanya; 6 al Regne Unit; 4 a França i Suïssa; 3 als Països Baixos i Hongria; i, per últim, 1 a Dinamarca, Noruega, Àustria i Bèlgica.

 Catalunya compta amb 5 dels 7 científics que treballen a l’Estat espanyol i lidera 2 projectes d’investigació:

1) «Dynamics of human genome architecture in stable and transient gene expression changes (4D-GENOME)»: 12,2 milions d’euros per executar un projecte coordinat pel Centre de Regulació Genòmica (CRG) i que compta amb la participació del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

2) «Effects of phosphorus limitations on Life, Earth system and Society (IMBALANCE-P)»: projecte coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb un ajut de 13,6 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada per l’ERC.

Què és i on s’ha implantat el Currículum Vitae Normalizado

CVN

Des de l’any 2006, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) s’encarrega de gestionar el Currículum Vitae Normalizado (CVN). Aquest servei facilita una norma estàndard que defineix un mateix format digital de presentació de les dades curriculars dels investigadors espanyols. Així, el CVN permet als científics que puguin incorporar la seva informació a les diferents bases de dades institucionals.  L’objectiu és facilitar el treball dels investigadors quan es presenten a convocatòries, de les institucions a l’hora de contractar personal i dels gestors a l’hora d’avaluar els currículums.

A partir del mes d’octubre de l’any 2012, el CVN és obligatori per a les convocatòries espanyoles per a la contractació de recursos humans, concretament per als subprogrames Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Torres Quevedo.

En l’actualitat, més de 40.000 investigadors espanyols disposen del currículum en aquest format. Està implantat a 41 universitats espanyoles i altres institucions d’investigació, 78 de les quals tenen el certificat de la FECYT i poden generar el CVN mitjançant l’ús dels sistemes propis de gestió curricular.

A més, la FECYT ofereix l’Editor de CVN per a tots els investigadors sense una aplicació institucional pròpia. Aquest editor permet a l’investigador la creació, modificació o adaptació del currículum segons els requisits de la convocatòria a la que es presenti i exportar-lo a una altra base de dades de gestió curricular.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del CVN.

Catalunya continua al capdavant de les ERC Advanced Grants

ERCL’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució de la convocatòria 2011 del programa ERC Advanced Grants. Com va succeir a les tres convocatòries anteriors, Catalunya s’ha situat al capdavant de l’Estat espanyol, ja que ha rebut 7 dels 15 projectes atorgats. D’altra banda, el País Valencià n’ha obtingut 1. Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència reben un màxim de 3,5 milions d’euros (M€) per desenvolupar recerques de gran abast, innovadores i de fins a 5 anys de durada.

Continua llegint

Convocatòria: Novetats del 7th Framework Programme

FP7En els darrers dies, la Comissió Europea (CE) ha publicat diverses convocatòries de recerca corresponents al Seventh Framework Programme (FP7):

Nuclear Fission, Safety and Radiation Protection (FP7-Fission-2012)
Programa: Euratom
Data de publicació: 17/01/2012 – Termini de presentació: 27/03/2012
Pressupost: 53.251.000 €

FCH JU Call for Proposals 2012 Part 1 (FCH-JU-2012-1)
Programa: Cooperation
Data de publicació: 17/01/2012 – Termini de presentació: 24/05/2012
Pressupost: 77.500.000 €

ICT Call 9 (FP7-ICT-2011-9)
Programa: Cooperation
Data de publicació: 18/01/2012 – Termini de presentació: 17/04/2012
Pressupost: 291.000.000 €

Trans-national Collaboration among EURAXESS members on topics related to the Innovation Union (FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU)
Programa: People
Data de publicació: 18/01/2012 – Termini de presentació: 18/04/2012
Pressupost: 1.000.000 €

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Participants Portal de la CE.

Convocatòria: Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada (2012)

Ministerio de Economía y CompetitividadEl nou Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) del dia 31 de desembre de 2011 la convocatòria per a l’any 2012 del Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, en el marc del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

Segons les àrees temàtiques de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), existeixen tres terminis de presentació de les sol·licituds:

a) Del 10 de gener de 2012 fins el 7 de febrer de 2012: Ciencia y Tecnología de Materiales (TM); Ciencias de la Computación y Tecnología Informática (INF); Ingeniería Civil y Arquitectura (ICI); Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL); Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME); Matemáticas (MTM); Química (QMC); Tecnología Electrónica y de Comunicaciones (COM); i, per últim, Tecnología Química (TQ).

b) Del 12 de gener de 2012 fins el 9 de febrer de 2012: Ciencias de la Educación (EDU); Ciencias de la Tierra (CT); Ciencias Sociales (CS); Derecho (DER); Economía (ECO); Filología y Filosofía (FFI); Física y Ciencias del Espacio (FI); Historia y Arte (HA); i, finalment, Psicología (PS).

c) Del 17 de gener de 2012 fins el 14 de febrer de 2012: Agricultura (AGR); Biología Fundamental y de Sistemas (BFS);  Biología Vegetal, Animal y Ecología (BVA); Biomedicina (BMED); Ciencia y Tecnología de los Alimentos (TA); Ganadería y Pesca (GAN); i, per acabar, Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI).

Per a més informació, podeu consultar la resolució oficial publicada al BOE.

Resolució de la convocatòria RecerCaixa (2011)

RecerCaixaS’ha publicat la resolució de la convocatòria 2011 del programa RecerCaixa. L’Obra Social “la Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) impulsen aquest programa d’ajuts anual per finançar els millors projectes de recerca procedents tant d’universitats públiques i privades, com de centres de recerca de Catalunya. Es valoren positivament aquells projectes que tinguin vocació transformadora, entesa com la voluntat que els potencials beneficis arribin als ciutadans, aportant solucions a problemes de la societat o generant nou coneixement científic.

Continua llegint

Anàlisi dels projectes d’investigació fonamental del MICINN (2004-2011)

MICINNEl Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha resolt la convocatòria 2011 dels projectes d’investigació fonamental no orientada. Es tracta d’un instrument bàsic de la política científica, ja que impulsa la recerca científica i tecnològica en el sector públic i el privat sense finalitat de lucre. Així, el MICINN finançarà 3.350 projectes amb una inversió de 384,7 milions d’euros (M€), una partida superior a l’any 2010 (370,8 M€) però inferior a la del 2009 (429,3 M€). Madrid és la comunitat autònoma que acull més projectes finançats (810) i rep una subvenció major (106,5 M€), seguida de Catalunya (764 projectes i 91,6 M€) i Andalusia (470 projectes i 48 M€). Per la seva banda, el País Valencià rep 358 projectes (36,9 M€) i les Illes Balears 36 (2,5 M€).

En el període 2004-2011, els Països Catalans han obtingut 8.874 projectes amb un subvenció global de 1.029,5 M€. Aquestes xifres suposen un terç del global espanyol, en concret un 33,2% del nombre de projectes i un 34,7% dels imports atorgats. Per territoris, les dades 2004-2011 es distribueixen de la següent forma:

a) Catalunya: 5.831 projectes (21,8% estatal) i 705 M€ (23,8% estatal).
b) Illes Balears: 229 projectes (1,1%) i 27,3 M€ (0,9%).
c) País Valencià: 2.751 projectes (10,3%) i 297,2 M€ (10,0%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN, així com l’apartat de Recursos Econòmics del portal web MERIDIÀ (en les properes setmanes es carregaran les dades detallades de les convocatòries 2010-2011). També podeu consultar el servei de Cerca per paraula clau per ampliar la informació sobre els projectes catalans, balears i valencians.

Convocatòria: ERC Advanced Grants (2012)

ERCL’European Research Council (ERC) ha convocat les prestigioses ERC Advanced Grants (2012), amb un pressupost global de 680 milions d’euros. Les ERC Advanced Grants s’integren en el programa Ideas del 7th Framework Programme (FP7) de la Unió Europea (UE). En les anteriors convocatòries, els investigadors dels territoris de llengua i cultura catalanes hi han obtingut bons resultats.

La convocatòria presenta ajuts per donar suport a investigadors consolidats que impulsin progressos substancials en la frontera del coneixement. L’únic criteri de selecció és l’excel·lència científica de les propostes presentades per investigadors de qualsevol nacionalitat i establerts a un Estat membre de la UE o a un país associat. El finançament màxim per a cada ajut és de 2,5 milions d’euros per un període no superior als 5 anys.

Els terminis de presentació són diferents per als 3 grans àmbits de la convocatòria:

a) Physical Sciences and Engineering: 16/02/2012
b) Life Sciences: 14/03/2012
c) Social Sciences and Humanities: 11/04/2011

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria oficial, a més de les entrades sobre els ajuts ERC publicades a aquest blog.

Convocatòria: ERC Synergy Grants (2012)

ERCL’European Research Council (ERC) ha convocat els ajuts ERC Synergy Grants (ERC-2012-SyG), amb un pressupost global de 150 milions d’euros. Aquests ajuts volen donar suport durant 6 anys a projectes de recerca de grups a la frontera del coneixement en qualsevol temàtica. Es requereix el lideratge de 2, 3 o 4 investigadors principals i el finançament màxim per un projecte pot arribar als 15 milions d’euros.

La finalitat de la convocatòria és crear grups de diversos investigadors que comparteixin habilitats i coneixements per investigar conjuntament buscant sinèrgies i elements complementaris. En darrer terme es tracta d’impulsar el valor afegit de treballar en grup que permeti avançar fins on no seria possible amb un sol equip. L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència científica.

El termini de presentació finalitza el 25 de gener de 2012. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria publicada al servei web Participants Portal i les entrada sobre l’ERC publicades a aquest blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter