Convocatòries i Treball

Convocatòria: Internacionalización de la I+D (2011)

MICINNEl Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha aprovat la convocatòria d’ajudes del Programa de Internacionalización de la I+D+I, dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo de Innovación Tecnológica (2008-2011). La resolució s’ha publicat al BOE núm. 168 de juliol de 2011.

Els objectius de la convocatòria són:

a) Promoure la internacionalizació de les actuacions d’R+D+I
b) Incrementar la participació espanyola en les instal·lacions internacionals
c) Instrumentar la coordinació efectiva dels agents promotors de programes d’R+D+I de diversos països, i posar en marxa els reptes que planteja l’European Research Area (ERA)

La convocatòria implica els programes següents:

1. Subprograma Euroinvestigación
2. Subprograma Proyectos Internacionales
3. Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional
4. Subprograma de Actuaciones Relativas a Infraestructuras Científicas Internacionales
5. Subprograma de Especialización en Infraestructuras Científicas y Organismos Internacionales

Per a més informació us podeu adreçar al lloc web del Ministerio.

Convocatòria: Ajuts MAPFRE a la investigació (2011)

Fundación MAPFRELa Fundación MAPFRE ha convocat Ayudas a la investigación 2011 amb l’objectiu de promoure la recerca i la divulgació del coneixement en les àrees de treball de la fundació. Aquest any es finançaran un total de 75 projectes a investigadors, d’àmbit acadèmic i professional, que vulguin desenvolupar programes de recerca en alguna de les següents àrees: Salut (45 ajuts); Prevenció de riscos personals i naturals i Medi Ambient (20 ajuts); i, per últim, Assegurances (10 ajuts).

La dotació econòmica màxima per un any de projecte és de 15.000 euros. S’accepten sol·licituds fins a l’11 d’octubre. Trobareu tota la informació al lloc web de la Fundación MAPFRE.

Convocatòria: Ajuts per a la recerca en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (ITT-CTP 2011)

CTPL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria 2011 d’Ajuts per a projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic que promoguin la cooperació entre el sector públic i privat dels diferents territoris de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). La subvenció s’adreça a investigadors d’universitats, centres de recerca i empreses ubicades a Catalunya i té una durada màxima de 2 anys, amb un import màxim de 30.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds és el 20 de juliol. Podeu consultar les bases d’aquesta convocatòria al web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts aposta pels joves investigadors de la UAB

Beques APOSTALa Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) engega el programa d’ajuts APOSTA, pioner a l’Estat espanyol, que té com a finalitat impulsar la recerca dels  joves investigadors de la universitat en la generació de nous coneixements científics que han d’orientar-se cap a la solució directa o indirecta dels nous problemes socials i de desenvolupament, és a dir, amb un fort impacte a la societat.

Aquesta primera convocatòria atorga ajuts a projectes dels àmbits de la Salut, Medi Ambient, Progrés social i cultural, Comunicació i llenguatge i Tecnologies innovadores amb un màxim de 25.000 € per projecte. Els beneficiaris seran joves investigadors (fins a 40 anys) doctors amb dedicació a temps complet, vinculats laboral o estatutàriament a la UAB.

El termini de sol·licituds es tancarà el dia 19 de setembre de 2011. Trobareu les bases de la convocatòria i el formulari de tramitació al web de la UAB.

Convocatòria: Proyectos arqueológicos en el exterior (2011)

El Ministerio de Cultura convoca les Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos arqueológicos en el exterior, per a l’any 2011. Els ajuts tenen l’objectiu de realitzar projectes d’investigació i d’intervenció arqueològica espanyola a l’exterior, i centraran la seva atenció en:

a) Projectes d’investigació i intervenció integral que es plantegin en el marc dels Convenios de Cooperación Cultural subscrits per l’Estat Espanyol amb altres països.

b) Projectes que afavoreixin l’accessibilitat, la sostenibilitat i que integrin actuacions de foment de la igualtat de gènere.

c) Projectes que siguin transversals i comuns a diverses comunitats autònomes.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 30 de juliol de 2011. Podeu accedir a les bases de la convocatòria i als formularis de sol·licitud, al lloc web del Ministerio.

Convocatòria: Beques per a la recerca a l’estranger (BE-DGR 2011)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de la Recerca (AGAUR) ha obert la nova convocatòria de beques 2011 per dur a terme estades de curta durada en universitats, empreses o centres de recerca de fora de l’Estat espanyol. La convocatòria té dues modalitats:

Les estades de recerca s’iniciaran entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2012 amb un màxim de 6 mesos pels ajuts en la Modalitat A i 4 mesos pels ajuts en la Modalitat B. La data de termini de presentació de les sol·licituds és el 21 de juliol. Trobareu tota la informació al web de l’AGAUR.

Convocatòria: INNCORPORA-Centros de Formación (INNCORPORA-CF2011)

MICINNAmb l’objectiu d’impulsar les empreses, els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica, les associacions empresarials i els parcs científics i tecnològics, el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha obert la convocatòria INNCORPORA-CF per a l’any 2011. Els ajuts corresponen al Subprograma Inncorpora, dins del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos. El finançament anirà destinat a la contractació i formació inicial obligatòria de tecnòlegs, en centres de formació, per al desenvolupament d’un projecte concret d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o d’estudi de viabilitat tècnica, en el període 2011-2014.

A efectes d’aquesta línia es consideren els següents centres de formació:

a) Centres de formació de postgrau
b) Centres de formació professional

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria finalitzarà el 14 de juliol del 2011.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN, i també l’entrada publicada el 25 de maig del 2011, en aquest mateix blog.

Convocatòria: Ayudas a la investigación en ciencias de la vida y de la materia

Fundación Ramón Areces La Fundación Ramón Areces presenta la convocatòria corresponent al XVI Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia. Els ajuts s’adrecen al finançament de nous projectes d’equips de recerca espanyols que es desenvolupin en les següents àrees: 1. Reprogramació cel·lular i teràpia regenerativa; 2. Models biomimètics i les seves aplicacions en medicina; 3. Malalties rares; 4. Epigenoma; 5. Canvi climàtic; 6. Ciències del mar.

La xifra total de l’ajut sol·licitat per projecte ha de guardar relació amb el nombre d’investigadors implicats en el mateix. La Fundación Ramón Areces recomana que la xifra sol·licitada per a un projecte de 3 anys no superi els 160.000 euros en total.

El termini de les sol·licituds finalitza l’11 de juliol. Trobareu tota la informació al lloc web de la Fundación.

Convocatòria: Proyectos de investigación sobre drogodependencias (2011)

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha convocat la concessió de les Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependències 2011.  Es financen projectes sobre drogodependències i inclusió social; i alcohol i menors. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juliol de 2011.

Convocatòria: Beques postdoctorals al Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Beques CRGEl grup Novartis España ha obert la 10a convocatòria de Beques Postdoctorals en Genòmica. Es tracta d’un ajut convocat anualment amb l’objectiu d’impulsar la recerca en genòmica a Espanya i que ofereix dos anys de contracte per a la incorporació d’investigadors postdoctorals al Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona. El termini de presentació de sol·licituds és l’1 de setembre de 2011. Podeu consultar tota la informació i els requisits de la convocatòria al lloc web de Novartis.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter