COSCE

La COSCE alerta que els recursos estatals d’R+D+I segueixen baixant

COSCELa Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha publicat l’«Informe de urgencia sobre la inversión en I+D en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017». Aquest document alerta que els recursos destinats a R+D+I mantenen la tendència descendent en el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat 2017.

Malgrat un augment absolut d’1,11 % respecte a l’any anterior, hi ha una baixada d’un 0,35 % si es descompta la inflació prevista. La conclusió de la COSCE és que no existeix gens d’interès de l’Estat espanyol per potenciar la ciència.

En xifres globals, el pressupost d’R+D+I augmenta només en 71,57 milions d’euros, per assolir un total de 6.501,17 milions. Segons la COSCE, també resulta preocupant que els fons financers (subvencions), que són la base de la ciència bàsica, baixin 70,50 milions d’euros (un -2,64 %), mentre que els financers (crèdits) augmentin en 142,07 milions. D’altra banda, tots els organismes públics d’investigació (OPI) de titularitat estatal reben menys recursos. Finalment, la recerca civil només creix un 2,63 %, mentre que la de caràcter militar baixa un 28,02 %.

En paral·lel, la COSCE ha impulsat un Manifiesto por la Ciencia, amb l’objectiu de reclamar una política científica coherent i duradora, així com reconèixer el valor de la recerca per al progrés social, polític i econòmic.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la COSCE.

La COSCE impulsa el debat sobre política científica mitjançant el projecte DECIDES

DECIDESEl projecte DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social) és una iniciativa de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), amb la col·laboració de la Fundació la Caixa. Tot seguint la línia de treball de l’Acción CRECE, aquest projecte vol contribuir a debatre el paper de la ciència en els pròxims anys i aportar elements perquè col·labori eficaçment en el desenvolupament d’una societat pròspera, competitiva i amb qualitat de vida, fonamentada en el coneixement.

L’objectiu de DECIDES és propiciar la refundació d’un sistema de ciència basat en les iniciatives del mateix col·lectiu científic. Per això proposa cinc temes a debatre a partir de les propostes presentades per grups de treball (en format de comissió), constituïts per experts procedents de la ciència i de diversos àmbits de l’estructura social. Cada grup tracta un tema considerat rellevant pel sistema científic:
– Els recursos públics de la ciència: valoració i impacte
– Els recursos privats de la ciència: ecologia de la innovació
– La gestió de la ciència, per part de la ciència
– La imbricació de la ciència i la societat
– L’ètica en la ciència.

Els documents consensuats pels grups són compartits amb els ciutadans perquè puguin conèixer-los i aportar els seus comentaris a través del lloc web del projecte. Així, per exemple, la COSCE va poder transmetre propostes sobre polítiques científiques a les forces parlamentàries amb motiu de les eleccions estatals passades. Un dels objectius del projecte DECIDES, per a l’any 2017, és analitzar les polítiques científiques del govern espanyol en relació amb els compromisos electorals i també amb les propostes de la COSCE, d’acord amb els models vigents en els països del nostre entorn.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del projecte DECIDES.

La COSCE creu insuficient l’augment dels pressupostos estatals en R+D+I (2014)

COSCELa Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014». Des de l’any 2005, la COSCE compta amb un grup d’experts que elabora un informe anual sobre els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). L’informe actual posa de manifest que l’any 2014 suposa un lleuger canvi de tendència respecte al descens dels recursos assignats a l’R+D+I en els darrers anys. Ara bé, l’informe ho considera insuficient perquè no soluciona les caigudes excepcionals dels anys 2009-2012.

Els recursos globals aprovats són 6.146,05 milions d’euros, un 3,6% més que l’any 2013. A més, es detecta un predomini absolut dels fons financers (un 60,74%) i la majoria dels recursos es destinen a la recerca civil (91,75%). D’altra banda, una bona part dels recursos per a l’R+D+I es concentren al Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), amb un 75% del total, i al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), amb un 20,3%.

Pel que fa al Programa 463B (Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica), que conté la part bàsica del finançament de la recerca pública, millora lleugerament però es situa encara a nivells del període 2006-2007. Finalment, l’informe analitza l’execució pressupostària, on es constata que els fons reals empleats en R+D+I estan força allunyats de les quantitats pressupostades, en particular des de l’any 2008 fins al 2012, darrer any amb dades disponibles.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014» de la COSCE.

Enciende, una nova iniciativa per a l’ensenyament de les ciències

Enciende (Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar) és una iniciativa engegada per la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) que té l’objectiu d’acostar la ciència als més petits mitjançant la participació d’agents del sector científic i de l’ensenyament de les ciències. Per a poder-se implicar en els projectes, compartir recursos i participar en les trobades científiques cal registrar-se prèviament al portal.

L’àmbit d’actuació d’aquesta iniciativa abarca totes les etapes d’ensenyament especialment l’educació infantil, i les accions de treball se centren en l’àmbit social, escolar i científic. Fins ara, els resultats són, d’una banda, l’Informe Enciende en què hi participa també el Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), i de l’altra, el I Simposio Enciende i la plataforma Enciende, espai destinat a la visualització, intercanvi i promoció d’activitats dirigides a connectar la ciència i l’escola.

Per a més informació sobre les novetats, projectes i activitats, podeu consultar el lloc web d’Enciende.

Pressupostos Generals de l’Estat espanyol (2013): Més retallades a l’R+D+I

COSCELa Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe “Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013“. L’estudi constata que la situació empitjora per quart any consecutiu, ja que el pressupost es redueix en 461 milions d’euros, un 7,2% respecte a l’any 2012. La ràtio d’import pressupostat per investigador en Equivalència a Dedicació Plena (EDP) ha passat de 31,95 milers d’euros (any 2002) a 22,56 (any 2013).

El descens és més accentuat en els fons no financers, que nodreixen sobretot el sistema de recerca pública, principal agent de la investigació bàsica. Així, aquests fons baixen un 13,9% i acumulen un 80% de la reducció global per a l’any 2013. A tall d’exemple, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) perd 66 milions d’euros i acumula una retallada de més de 260 milions en els darrers 4 anys. També es contreuen un 7,2% els fons de dotacions predoctorals.

L’informe de la COSCE conclou que cal prendre “conciencia urgentemente de que se está poniendo en riesgo más que probable a una parte importante de nuestro Sistema de Innovación y, por ende, la posibilidad de que la economía y la sociedad española construyan unas bases más sólidas y sostenibles para mejorar el bienestar de sus ciudadanos en el próximo futuro”.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la COSCE o l’entrada publicada el 2 d’octubre de 2012 a aquest bloc.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter