Cotec

L’Informe Cotec 2017 constata l’estat d’excepció del sistema R+D+I espanyol

Informe Cotec 2017La Fundación Cotec para la Innovacion ha presentat l’estudi anual ‘Informe Cotec  2017’, que analitza la situació de l’R+D+I a l’Estat espanyol.

Cotec és una organització privada sense ànim de lucre que promou la innovació com a motor de desenvolupament econòmic i social. A partir de l’informe, Cotec considera que, si la tendència no canvia urgentment, no sembla que Espanya pugui tenir un paper protagonista en un escenari de canvis profunds.

L’any 2015, el lleuger increment de la inversió espanyola en R+D, el primer des de l’inici de la crisi econòmica, és insuficient per evitar que l’R+D segueixi perdent pes a l’economia. L’Estat espanyol hi inverteix un 10 % menys que abans de l’inici de la crisi, mentre que al conjunt de la Unió Europea (UE) ha crescut un 25%. Així, l’Estat espanyol és una excepció respecte a la tendència dominant a les principals economies de la zona euro i a la resta de potències consolidades i emergents.

La diferència és especialment destacada en el sector empresarial, en el qual l’esforç en R+D només és una mica superior a la meitat de la mitjana europea (un 0,64 % del PIB). Cotec confirma la participació minsa de les empreses espanyoles en activitats d’innovació, sobretot pel que fa a les grans empreses. En canvi, les pimes contribueixen a la despesa en R+D en un percentatge elevat en comparació amb altres països europeus.

Continua llegint

L’informe Cotec 2015 confirma la tendència a la baixa del sistema R+D+I espanyol des del 2009

La Fundació Cotec para la innovación tecnológica ha presentat l’«Informe Cotec 2015 sobre tecnologia e innovación en España». L’estudi constata que l’any 2013, la despesa en R+D executada a Espanya va ser de 13.012 milions d’euros, el que va suposar una caiguda del 2,8% respecte a l’any 2012. Aquesta caiguda confirma la tendència a la baixa que es registra des del 2009.

Les dades de l’informe també reflecteixen que, fins a l’any 2009, Espanya havia anat recuperant terreny amb Europa, gràcies a taxes de creixement en despesa d’R+D superiors a les dels països capdavanters del continent. Les dades actuals són similars a les del 2003, la qual cosa es pot interpretar com un decenni perdut en termes de creixement i convergència amb Europa. Continua llegint

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ en els apartats següents:

ENTITATS

– AGAUR. Memòria de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 2013.
– AQUAS. Memòria anual 2013.

CONTEXT

– Fundación Cotec. Informe Cotec 2014. Tecnología e Innovación en España.
– FECYT. Informe PITEC 2012.

PATENTS

– OEPM. Estadísticas 2014.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

L’informe Cotec 2014 constata el deteriorament continuat del sistema R+D+I espanyol

CotecLa Fundació Cotec para la innovación tecnológica ha presentat el seu «Informe Cotec 2014 sobre tecnologia e innovación en España», que constata el deteriorament continuat de la capacitat d’R+D+I de l’Estat espanyol. Ara bé, els experts consultats són menys pessimistes que en edicions anteriors. Per comunitats autònomes, Madrid, Catalunya, Andalusia, el País Basc i el País Valencià representen el 77,2 % de la despesa en R+D estatal.

L’informe recull l’evolució dels principals indicadors d’R+D+I de l’Estat espanyol i de les comunitats autònomes, així com la seva comparació internacional. A més de l’opinió dels experts, aquesta edició també inclou un capítol especial sobre les Key Enable Technologies (KETs) que la Comissió Europea (CE) està impulsant per a la modernització i enfortiment del teixit industrial europeu: microelectrònica, nanoelectrònica, nanotecnologia, fotònica, materials avançats, biotecnologia industrial i tecnologies de fabricació avançada.

La despesa en R+D executada l’any 2012 a l’Estat espanyol representa un 1,30 % del Producte Interior Brut (PIB), fet que la situa a nivells inferiors als del 2008, malgrat la contracció del PIB espanyol per la crisi econòmica. Respecte a l’any 2011, la despesa en R+D es va reduir un 5,6 %, la baixada anual més intensa des de l’any 2009. Així, l’Estat espanyol s’allunya encara més dels països de referència, sobretot pel que fa a les administracions públiques i les universitats. A més, aquests sectors són els que van experimentar una major reducció del nombre de persones ocupades en R+D en Equivalència a Dedicació Plena (EDP) en el període 2010-2012: el personal de les administracions públiques es va reduir un 9,2 % i el de l’ensenyament superior  un 7,3 %, mentre que al sector privat la baixada va ser d’un 3,1 %.

Segons la majoria dels experts consultats per Cotec, els problemes principals del sistema espanyol d’innovació són: el suport públic insuficient a les polítiques d’R+D+I; la manca de cultura dels mercats espanyols per a finançar la innovació; i, per últim, els pocs recursos que les empreses destinen a aquesta activitat.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Cotec (cal registrar-se per accedir al text complet de l’informe), així com les altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

L’informe Cotec 2013 constata la greu situació del sistema espanyol d’innnovació

La Fundació Cotec para la innovación tecnológica acaba de publicar l’Informe Cotec 2013: Tecnología e Innovación en España. L’estudi recull l’evolució dels principals indicadors d’R+D i d’Innovació a Espanya (a escala estatal, autonòmica i internacional), a més de l’opinió d’un centenar d’experts. Cotec constata el deteriorament del sistema d’innovació espanyol i les perspectives negatives per al futur.

La reducció de la despesa corrent en R+D empresarial demostra que s’està destruït la minsa capacitat investigadora de les empreses espanyoles, malgrat la millora de les exportacions. Així, des de l’any 2008, el nombre d’investigadors empresarials es redueix a un ritme anual superior a l’1%.

A més, segons les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), en el període 2008-2011 el nombre d’empreses amb activitats innovadores ha baixat un 43%, mentre que el d’empreses amb activitats d’R+D s’ha reduït un 36%. Aquestes dades suposen un greu deteriorament de la competitivitat empresarial de l’Estat espanyol.

En el panorama internacional, Espanya continua la pèrdua de posicions respecte als països de referència, fet que trenca la convergència iniciada a mitjans dels anys 90 del segle XX. Pel que fa a la despesa en R+D en percentatge del PIB autònomic, la distribució és força similar a la d’anys anteriors, amb el País Basc (2,10%), Navarra (2,05%), Madrid (1,99%) i Catalunya (1,55%) per damunt de la mitjana estatal (1,33%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Cotec (cal registrar-se per accedir al text complet de l’informe), així com les altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Estancament del sistema d’innovació espanyol segons l’Informe Cotec 2012

Informe Cotec 2012La Fundació Cotec para la innovación tecnológica acaba de publicar l’Informe Cotec 2012: Tecnología e Innovación en España. L’estudi recull l’evolució dels principals indicadors d’R+D+I a escala estatal i autonòmica, i la seva comparació internacional. També es presenta l’opinió de més d’un centenar d’experts sobre els problemes actuals i les tendències de futur. Finalment, es dedica un capítol especial a la relació entre el capital humà i la innovació.

Cotec destaca que els efectes de la crisi econòmica ja estan deteriorant clarament l’incipient sistema espanyol d’innovació, creat a partir dels esforços de la darrera dècada i fonament clau per a la competitivitat futura. Així, la despesa espanyola en R+D va ser de 14.588 milions d’euros (M€) l’any 2010, xifra pràcticament idèntica a l’any anterior, de manera que en relació al PIB, la despesa s’ha mantingut en el 1,39%. Aquestes dades evidencien l’estancament actual, a diferència del creixement anual mitjà del 12% durant el període 2000-2008.  A més, es confirma la disminució de la despesa en R+D empresarial destacada per l’anterior informe Cotec. L’aturada respecte al període 2000-2008 també s’ha produït en el nombre de persones ocupades en activitats d’R+D en Equivalència a Dedicació Plena (EDP), que ha pujat només un 0,56% l’any 2010 (222.022 persones).

La despesa autonòmica en R+D en percentatge del PIB (any 2010) també presenta una distribució molt semblant a l’any anterior amb Madrid (2,07%), el País Basc (2,03%), Navarra (2,02%) i Catalunya (1,65%) per sobre de la mitjana estatal (1,39%). Per sota, se situen el País Valencià (1,07% ) i les Illes Balears (0,42%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Cotec (cal registrar-se per accedir al text complet de l’informe), així com les altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Descens de l’R+D empresarial segons l’Informe COTEC 2011

La Fundació Cotec per a la innovació tecnològica acaba de publicar l’Informe COTEC 2011: Tecnología e Innovación en España que presenta les dades sobre tecnologia i innovació a Espanya durant l’any 2010. Es constata que, degut a la crisi econòmica, hi ha hagut per primera vegada una davallada en les activitats d’R+D empresarial.

Respecte al món empresarial, l’informe posa de manifest algunes dades rellevants com la reducció de la despesa en R+D (6,3%) i del nombre d’empreses que realitzen activitats d’R+D (9,6%). Pel que fa a la producció tecnológica espanyola, el nombre de patents ha disminuït respecte l’any 2008. El nombre de sol·licituds presentades a Espanya ha disminuït un 0,9%, i el nombre de sol·licituds presentades a Europa per residents espanyols un 4,8%.

Continua llegint

Segons l’Informe COTEC 2010, la crisi econòmica no atura el creixement en la inversió d’R+D+I

La Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica va presentar el 22 de juny el Informe 2010 de Tecnología e Innovación en España, que indica que la despesa total en R+D durant l’any 2008 va ser d’un 1,35% del PIB. Aquesta xifra va créixer respecte l’any anterior, fet que reflecteix un augment de la inversió, tot i la crisi econòmica actual. En aquest context, es destaca la inversió de Catalunya, que es posiciona en quart lloc amb un percentatge invertit de l’1,61%.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter