CTP

Convocatòria: Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP-DGR 2014)

ctpL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a accions de cooperació en la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l’any 2014. L’objectiu és promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, per tal de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca. Aquesta Comunitat està constituïda per les col·lectivitats següents:  regions de l’Estat francès d’Aquitània; Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus; les comunitats autònomes de l’Estat espanyol d’Aragó, Catalunya, Navarra i el País Basc; i finalment, l’Estat d’Andorra.

Es consideren prioritàries les temàtiques següents:
1. Recerques específiques emmarcades en el context pirinenc.
2. Recerques relatives a altres temàtiques d’interès comú per a la CTP.
3. Àrees prioritàries del Programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE).

La convocatòria presenta dues modalitats:
1. Ajuts de mobilitat d’investigadors/es (AIRE-CTP): L’objectiu és atorgar ajuts per a finançar les despeses d’estada i viatge d’investigadors catalans predoctorals i postdoctorals amb l’objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca. L’import global màxim és de 100.000 euros.
2. Ajuts per al desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca (XI-CTP): La finalitat és atorgar ajuts per a finançar l’organització d’un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o els grups de recerca d’entitats dels territoris de la CTP. La finalitat de la xarxa és incrementar la comunicació, l’intercanvi de coneixements i recursos tecnològics, així com facilitar el treball comú. L’import global màxim és de 6.000 euros.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser universitats, centres de recerca, centres tecnològics, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de juliol de 2014. Les sol·licituds s’han d’omplir per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus per a l’any 2013 (CTP-DGR)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a accions de cooperació en la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l’any 2013. La CTP es va crear l’any 1983 i té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament del massís pirinenc, per a abordar-ne les problemàtiques, buscar solucions conjuntes davant apostes identificades i preservar-ne la riquesa. Per això, s’implica en accions compartides d’abast transfronterer.

La convocatòria presenta dues modalitats:
1. Ajuts de mobilitat d’investigadors/es (AIRE-CTP):
Objectiu: atorgar ajuts per a finançar les despeses d’estada i viatge d’investigadors catalans predoctorals i postdoctorals a fi de promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, amb l’objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca.
Import global màxim: 100.000 euros.

2. Ajuts per al desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca (XI-CTP):
Objectiu: atorgar ajuts per a finançar l’organització d’un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o els grups de recerca d’entitats dels territoris de la CTP. La finalitat de la xarxa és la consolidació de la col·laboració cientificotècnica per preparar el desenvolupament de projectes de recerca en comú i la presentació/obtenció de projectes de recerca europeus.
Import global màxim: 6.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 juliol de 2013. Les sol·licituds s’han d’omplir per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP-DGR 2012)

CTPL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a accions de cooperació en la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l’any 2012. La CTP va néixer l’any 1983 amb la voluntat de crear una estructura de cooperació transfronterera als Pirineus.

La convocatòria presenta dues modalitats:

Ajuts de mobilitat d’investigadors/es (AIRE-CTP): L’objecte és finançar les despeses d’estades i viatges d’investigadors i investigadores catalans predoctorals (estades d’1 a 6 mesos) i postdoctorals (estades d’1 a 4 mesos) a fi de promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, amb l’objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca.

Ajuts per al desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca (XI-CTP): La finalitat consisteix en finançar l’organització d’un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o els grups de recerca d’entitats dels territoris de la CTP. La finalitat de la xarxa és consolidar la col·laboració cientificotècnica per preparar el desenvolupament de projectes de recerca i presentar o obtenir projectes de recerca europeus. La durada màxima de les activitats proposades és de dos anys, comptadors des de l’1 de gener de 2013. Els investigadors o les investigadores i els equips de recerca han de constituir una xarxa temàtica de recerca formada per un mínim de tres equips de recerca; cadascun ha de pertànyer a un territori diferent de la CTP. És necessari que la proposta tingui caràcter transfronterer, és a dir, que hi participin equips de recerca de, com a mínim, dos estats diferents. L’import màxim de l’ajut serà de 6.000 euros.

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca, centres tecnològics, les fundacions hospitalàries, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses ubicades a catalunya, d’acord amb el que s’especifica per a cada modalitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de setembre de 2012. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per a la recerca en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (ITT-CTP 2011)

CTPL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria 2011 d’Ajuts per a projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic que promoguin la cooperació entre el sector públic i privat dels diferents territoris de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). La subvenció s’adreça a investigadors d’universitats, centres de recerca i empreses ubicades a Catalunya i té una durada màxima de 2 anys, amb un import màxim de 30.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds és el 20 de juliol. Podeu consultar les bases d’aquesta convocatòria al web de l’AGAUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter