CWTS

Les revistes científiques catalanes amb major impacte segons la base de dades Scopus

ScopusLa base de dades Scopus, de l’empresa Elsevier, indexa gairebé 22.000 revistes científiques de 5.000 editorials comercials i acadèmiques, a més de llibres i actes de congressos. Scopus ofereix informació sobre les citacions obtingudes pels articles, la qual permet generar 3 indicadors bibliomètrics sobre cada revista: Source Normalized Impact per Paper (SNIP); Impact per Publication (IPP); i, per últim, SCImago Journal Rank (SJR). Desenvolupades pel Centre for Science & Technology Studies (CWTS) i Scimago, aquestes mètriques constitueixen una alternativa a la base de dades Journal Citation Reports (JCR), de l’empresa Thomson Reuters.

Les dades actualitzades sobre les revistes indexades a Scopus i els seus indicadors bibliomètrics estan disponibles al lloc web Journal Metrics per al període 1999-2013. A partir d’aquestes dades, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha analitzat la presència i visibilitat de les revistes de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes a la base de dades Scopus des de diferents perspectives: territoris; anys; entitats editores; camps científics; i, per últim, revistes del primer quartil. Continua llegint

Journal Metrics ofereix diverses mesures de l’impacte de les revistes científiques

El portal Journal Metrics mesura l’impacte de les revistes científiques a partir de les citacions obtingudes. Així, Elsevier pretén proporcionar de forma gratuïta diferents punts de vista transparents i acurats sobre l’impacte real d’una publicació científica. Per aconseguir aquest objectiu, ofereix 3 indicadors bibliomètrics de cada publicació: Source Normalized Impact per Paper (SNIP); The Impact per Publication (IPP); i, per últim, SCImago Journal Rank (SJR).

Les mètriques d’impacte estan basades en metodologies desenvolupades per grups bibliomètrics externs a Elsevier, però que usen la base de dades Scopus com a font d’informació de les seves anàlisis. En concret, els 2 primers indicadors han estat desenvolupats pel Centre for Science & Technology Studies (CWTS), mentre que l’SJR correspon al grup Scimago.

Journal Metrics ofereix informació bibliomètrica multidimensional de 21.900 revistes, actes de congressos i col·leccions de monografies. La informació s’actualitza un cop a l’any i ara s’acaba de publicar la darrera versió, que abasta el període 1999-2013. El portal ofereix cercar una revista per títol o any d’inici i, a més, es pot descarregar en un full de càlcul la informació detallada de totes les revistes.

Per a més informació, podeu consultar el portal Journal Metrics.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter