DAAM

Convocatòria: Ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al plantejament i redacció de projectes d’R+D+I (2013)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’Ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes d’R+D+I i a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos (2013). L’objectiu és fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. El pressupost total destinat a aquests ajuts és d’1,9 milions d’euros i està cofinançat en un 75% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La convocatòria s’emmarca dins el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2007-2013, l’eina a través de la qual s’implementa la política estructural dirigida al món rural, amb especial atenció al sector agrari.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, des de l’endemà de la publicació de l’ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Es poden presentar des de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o bé en un imprès normalitzat que es pot descarregar des del lloc web del DAAM.

Per més informació, podeu consultar el lloc web del DAAM.

Convocatòria: Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària (AGEC 2012)

AGAUREl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), en col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), convoquen els Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària (AGEC 2012). L’objectiu és desenvolupar tècniques de producció agrària i alimentària ecològiques, i també mètodes alternatius de control de plagues, malalties, gestió eficient de l’aigua de reg i mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Podran beneficiar-se dels ajuts els equips de recerca de les universitats, així com dels centres de recerca públics i privats de Catalunya sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO. El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a comptar a partir del 29 de juny del 2012. Cal presentar-les telemàticament i en format paper al registre de l’AGAUR.

Projecte d’elaboració del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya (2012-2016)

DAAMLa Generalitat de Catalunya ha presentat el projecte d’elaboració del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya (2012-2016), amb el qual es vol impulsar la competitivitat del sector agroalimentari, un element essencial per al desenvolupament econòmic del país. El projecte està liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i pretén la implicació de tot el sector productor (agricultura, ramaderia i pesca) i de la resta de la cadena agroalimentària (indústria), a més d’aconseguir crear vincles, coordinació i col·laboració activa entre els principals actors  d’R+D+I (centres tecnològics, centres de recerca, universitats) i les empreses.

Els objectius generals del Pla Estratègic són els següents:

1) Definir el posicionament estratègic en l’àmbit agroalimentari català per al 2020, com a sector clau de competitivitat i generació de riquesa, començant per una avaluació de la situació de partida.
2) Identificar els principals reptes de futur en matèria de generació de coneixement, foment de la innovació i creixement socioeconòmic, definint objectius finalistes en matèria de producció científica, valorització, transferència, competitivitat i ocupació.
3) Alinear tots els agent del sistema (recerca, formació, transferència, internacionalització i teixit empresarial) vers els objectius prioritaris identificats, millorant especialment la interrelació entre empresa i centre públic de recerca.
4) Captar més recursos R+D+i per al sector agroalimentari català.

Pel que fa a la metodologia del projecte, que es concretarà en el Pla Estratègic abans de final d’any, el procés d’anàlisi de la situació actual d’R+D+I del sector agroalimentari català pretén ser altament participatiu, amb representació àmplia dels agents del sector, tant d’àmbit públic com privat.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter