Desenvolupament

Convocatòria: Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN 2014)

cdti1En el marc del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) finança  grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental per a l’any 2014. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la realització d’activitats en les quals s’adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació o millora de nous productes, processos o serveis.

El pressupost màxim destinat a la iniciativa és de 125 milions d’euros, que s’han d’orientar cap a àrees estratègiques de futur i amb projecció internacional. Els ajuts consten d’un tram reemborsable i d’un altre no reemborsable. A més, el pressupost mínim a finançar és de 7 milions d’euros i el màxim, de 20 milions.

Els beneficiaris poden ser consorcis constituïts per agrupacions empresarials, formalitzats mitjançant un acord privat de col·laboració. Cada consorci ha d’estar constituït per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses (almenys dues d’elles han de ser autònomes i una ha de tenir la consideració de PIME). Ara bé, els projectes han de tenir una durada de 36 a 48 mesos i comptar amb la participació rellevant d’organismes d’investigació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de juliol de 2014 i es realitzarà a través de la seu electrònica del CDTI.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ 2013)

Ayudas Torres QuevedoEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ). L’objectiu és potenciar la contractació laboral de doctors per desenvolupar projectes concrets d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o d’estudis de viabilitat tècnica. Les entitats beneficiàries poden ser empreses (incloses joves empreses innovadores i spin-off), centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics.

Els ajuts tindran una durada de 3 anys i la seva quantitat es determinarà en funció del pressupost a finançar, del tipus de projecte i del tipus d’entitat. En aquest sentit, els ajuts es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. El pressupost màxim és de 15 milions d’euros, amb la possibilitat d’un augment de 3,458 milions si es produeix una pujada del crèdit disponible abans de la concessió dels ajuts. D’aquesta manera es consolida una clara tendència descendent del pressupost dels ajuts Torres Quevedo: 65,2 milions (convocatòria 2009); 65 milions (convocatòria 2010); 30 milions (convocatòria 2011); i, per últim, 22,5 (convocatòria 2012).

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini finalitzarà el dia 13 de març de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración (2014)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert les Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración per a l’any 2014, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, aplicar noves idees i tècniques a les empreses, i contribuir a la creació de productes i serveis.

Els temes dels projectes han d’estar alineats amb les prioritats pel Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad. Els reptes establerts són els següents:
– Salud, cambio demográfico y bienestar.
– Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima.
– Energía, segura, eficiente y limpia.
– Transporte inteligente, sostenible e integrado.
– Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.
– Cambios e innovaciones sociales.
– Economía y sociedad digital.
– Seguridad, protección y defensa.

Aquests projectes de desenvolupament experimental han de comptar amb un pressupost mínim de 300.000 euros, tenir una durada plurianual (termini màxim fins al 31 de desembre de 2017) i, per últim, estar liderats per una empresa.

El pressupost màxim destinat a finançar la convocatòria és de 548 milions d’euros, repartits en subvencions (60,4 milions) i préstecs (487,6 milions) per al període 2014-2017. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de gener de 2014 i s’efectuarà mitjançant la Seu electrònica de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Ajuts a la innovació per a empreses (2012)

L’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana, ACCIÓ, ha obert diverses convocatòries d’ajuts a la innovació per a empreses:

Innoempresa Desenvolupament Individual: ajut per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa.

Innoempresa Co-Desenvolupament: ajut per a projectes de desenvolupament de nous productes diferencials en què col·laboren un mínim de dues empreses (no vinculades), que aportin avantatges competitius a l’empresa tant pel que fa a la seva realització com al seu finançament.

Innoempresa Sistematització: ajut a l’empresa per a desenvolupar el seu propi model de gestió de la innovació.

Els beneficiaris d’aquest ajut  seran petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Per  a verificar la dimensió de l’empresa es pot consultar la guia La nueva definición de la PYME . El termini de presentació de les sol·licituds és des del 24 de març de 2012 fins el 10 de maig de 2012.

Per a més informació podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ, així com les entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

Programa Innocash (2011)

Programa InnocashLa Fundación Genoma España manté oberta la fase de  finançament del Programa Innocash 2011, que té per objecte cofinançar projectes de desenvolupament tecnològic innovadors. Aquesta segona fase consisteix en donar crèdits a empreses de base tecnològica o agrupacions d’interès econòmic (AIE) per engegar els seus projectes (que poden o no procedir de la primera fase de valorització del Programa) dins del àmbit de la biotecnologia, nanotecnologia, TIC, salut, energia i canvi climàtic o nous processos i materials.

El pressupost del projecte ha d’oscil·lar entre un mínim de 500.000 euros i un màxim de 5 milions d’euros, per a un període d’execució de 12 a 36 mesos. El termini de sol·licitud és el 30 d’abril de 2012.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Innocash.

The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

SB 2010

S’ha publicat la darrera versió de l’informe anual de les 1.000 empreses de la Unió Europea (UE) i les 1.000 del món, que van realitzar una major inversió en R+D a l’exercici fiscal 2009. De les 27 empreses espanyoles, només n’hi ha 3 que tenen la seu social a Catalunya, totes elles del sector industrial de química i farmàcia.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter