Directoris

MELIBEA, un directori de polítiques a favor de l’accés obert de la producció científica

MELIBEA és un directori de polítiques nacionals i internacionals a favor de l’accés obert de la producció cientificotècnica. Els tipus d’entitats que s’analitzen són institucions acadèmiques i d’investigació així com entitats finançadores. El directori està desenvolupat pel grup de recerca Accés obert a la ciència, coordinat per Ernest Abadal, de la Universitat de Barcelona (UB). El grup també està integrat per membres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de València (UV); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Navarra (UNAV).

 Els objectius de MELIBEA són els següents:
1. Establir uns indicadors que permetin visualitzar els punts forts i febles d’una política institucional favorable a l’accés obert.
2. Proposar una metodologia que orienti a les institucions sobre els aspectes a tenir en compte per a l’elaboració d’una política institucional de l’accés obert.
3. Oferir una eina per a poder comparar els continguts de les polítiques entre institucions.

Aquest directori fa una estimació de la puntuació i el percentatge de compliment de cada una de les polítiques analitzades.  Això es realitza a partir dels valors assignats a certs indicadors i a la seva ponderació en funció de la importància relativa. D’altra banda, el directori permet cercar i analitzar institucions per categoria, per polítiques i per país. A més, inclou gràfics sobre les polítiques d’accés obert.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de MELIBEA.

Barcelona & Catalonia Startup Hub, una plataforma que identifica més de 1.000 start-ups catalanes

banner-735x176_v1_tcm176-234308ACCIÓ, l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya, ha creat la plataforma digital, interactiva i global Barcelona & Catalonia Startup Hub. Es tracta d’una font d’informació que identifica més de 1.000 empreses emergents catalanes amb un alt potencial de creixement. Aquesta iniciativa té l’objectiu d’impulsar la projecció internacional de l’ecosistema start-up català i de contribuir a la captació d’inversions per part d’aquestes empreses.

La plataforma recull en un directori els perfils de 1.086 start-ups que inclouen les dades següents: contacte; data de constitució; sector d’activitat; inversions que han rebut; nombre de treballadors; model de negoci, entre altres dades. Es tracta empreses emergents, constituïdes fa menys d’una dècada, amb un alt component tecnològic i innovador. Estan fundades per emprenedors i orientades a un creixement ràpid, amb un model de negoci escalable, repetible i aplicable a entorns globals.

Segons dades estadístiques del Barcelona & Catalonia Startup Hub, les start-ups catalanes sumen prop de 10.000 treballadors a Catalunya i tenen una facturació propera als 1.300 milions d’euros. D’altra banda, el 78 % d’aquestes empreses tenen menys de 6 anys, i operen principalment en els sectors de software d’internet i de mòbil; comerç electrònic; turisme i oci; big data; i eHealth. Val a dir que la comarca del Barcelonès és l’àrea que té més start-ups, ja que en concentra el 62 % del total.

Per obtenir informació més detallada podeu consultar el lloc web Barcelona & Catalonia Startup Hub així com la nota de premsa publicada per ACCIÓ.

ROAD, un directori de recursos científics en accés obert

roadEl Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) és un servei creat l’any 2014 pel centre internacional International Standard Serial Number (ISSN) amb el suport de la UNESCO. Aquest directori presenta la descripció dels recursos científics que tenen assignat un ISSN i estan publicats en accés obert.

El ROAD té quatre objectius principals:
1. P
roporcionar un únic punt d’accés a diferents tipus de recursos acadèmics en línia publicats a tot el món i d’accés lliure.
2. Informar sobre la qualitat i la importància dels recursos en accés obert.
3. Donar una visió general de la producció científica d’accés obert a tot el món.
4. Demostrar noves formes d’utilitzar l’ISSN per recopilar informació de diverses fonts.

Els recursos en línia que cobreix el ROAD són: revistes; comunicacions; repositoris acadèmics; sèries monogràfiques; i finalment, blogs acadèmics.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del ROAD.

DataCite localitza, identifica i cita dades de recerca

DataCiteDataCite és una organització internacional que promou la localització, accés i reutilització de les dades de recerca. El seu propòsit és crear i donar suport a mètodes per localitzar, identificar i citar conjunts de dades i altres objectes digitals relacionats amb la recerca científica. Específicament, DataCite desenvolupa estàndards per a identificadors permanents que assignen les 31 institucions membres d’arreu del món (sobretot, centres de dades i biblioteques). D’aquesta forma, les dades es poden incorporar al circuit de la publicació científica i, de retruc, s’obren possibilitats per a noves mètriques i models de publicació.

En concret, DataCite col·labora per donar suport a:
Investigadors: trobar, identificar i citar dades de recerca.
Centres de dades: proveir identificadors persistents per als conjunts de dades, així com a processos de treball i estàndards per a publicació de dades.
Editors de revistes: facilitar que els articles estiguin enllaçats amb dades i altres objectes.

Recentment, DataCite ha incorporat re3data.org com un dels seus serveis. En funcionament des de l’any 2012, re3data.org és un directori global amb més de 1.250 dipòsits digitals de dades de recerca. L’ús d’aquest directori està recomanat pel document «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020» de la Comissió Europea (CE).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web DataCite.

Accés a les revistes d’accés obert amb alt factor d’impacte

Les revistes en accés obert tenen una qualitat inferior que les revistes convencionals? Aquest és un dels dubtes principals que tenen els investigadors a l’hora de publicar revistes en Open Acces. LibTechNotes, el blog sobre tendències en l’àmbit tecnològic de les biblioteques de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), tracta aquesta qüestió en un estudi que es descriu en l’entrada publicada el 4 de novembre. L’autora del post, Mari Vállez, afirma que publicar articles científics en revistes d’accés obert és perfectament compatible amb publicar en revistes que tenen factor d’impacte.

Aquesta conclusió es constata mitjançant l’eina desenvolupada per la Biblioteca virtual de la UOC, que facilita l’accés a revistes en accés obert amb alt factor d’impacte. El sistema analitza la informació de les tres plataformes següents:
1. Directory of Open Access Journals (DOAJ): directori que conté revistes científiques i acadèmiques que utilitzen un sistema de control de qualitat que en garanteix el contingut.
2. Journal Citation Report (JCR): publicació que proporciona informació sobre revistes acadèmiques de ciències i ciències socials, i n’inclou els factors d’impacte.
3. SCImago Journal Rank (SJR): portal web que inclou revistes i indicadors científics territorials, desenvolupat a partir de la base de dades d’Scopus (Elsevier B.V.).

Per a dur a terme l’anàlisi, s’ha estandarditzat la informació de cada plataforma, els ISSN i els títols de les revistes. També s’ha comprovat que els ISSN apareguin tant al JCR i al SJR, com al DOAJ. A més, s’ha desenvolupat un mapa que mostra la geolocalització dels editors de revistes i que ajuda a identificar les àrees geogràfiques més actives. També s’ha inclòs una infografia que mostra els àmbits científics principals de les revistes en accés obert.

Per a descarregar-vos les dades en brut o fer una ullada a les llistes d’infografies creades podeu consultar l’Open Access Journals with Impact Factors. També podeu obtenir més informació de l’estudi al lloc web de LibTechNotes.

 

Dos nous directoris científics

DirectorisBiocat ha engegat el seu nou directori que ofereix informació pública de les empreses i entitats del sector biotecnològic, biomèdic i de les tecnologies mèdiques de Catalunya. En la versió millorada s’han ampliat diversos camps com, per exemple, la informació financera, els clients o les col·laboracions.

A més del directori d’empreses i entitats sectorials, Biocat també publica un directori amb els grups de recerca de l’àmbit de les ciències de la vida i una relació de les plataformes cientificotècniques al nostre país. Les empreses i entitats que vulguin actualitzar les dades o donar-se d’alta poden fer-ho mitjançant un formulari en línia al seu lloc web.

D’altra banda, la Institució CERCA ha obert una nova pàgina al seu lloc web on es recullen totes les  xarxes socials dels centres CERCA i queden actualitzades les fitxes de contacte de cada centre.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web de Biocat i CERCA.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter