Docència

Convocatòria: Ajuts a la creació o la millora dels cursos en línia oberts i massius (MOOC, 2014)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per al finançament de projectes per a la creació o la millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya per al curs 2014-2015 (MOOC). L’objectiu és finançar projectes que tinguin com a finalitat oferir cursos en línia desenvolupats de manera oberta i especialment els que van adreçats a un públic massiu.

L’import de l’ajut és d’un màxim de 8.000 euros per cada projecte. Les propostes han de fixar com a mínim un dels objectius següents:
a) La creació d’un MOOC o l’adaptació d’un d’existent amb una àmplia projecció internacional.
b) L’aplicació d’eines de seguiment i registre del procés d’avaluació dels estudiants inscrits.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 7 de juliol de 2014.

Per a informar-vos en detall de la convocatòria podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòries: Ajuts TDCAT-DGR i Ajuts MOOC’s (2013)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert per a l’any 2013 les convocatòries següents:

1. Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2013)

Objectiu: atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2012, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.
Import màxim per ajut: 500 euros.
Termini de sol·licituds26 de juliol de 2013.

2. Ajuts per al finançament de projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya per al curs 2013-2014 (MOOCs)

–  Objectiu: finançar projectes que tinguin com a finalitat crear cursos en línia oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya de manera oberta i massiva o millorar-ne la qualitat, en especial els que van adreçats a un públic massiu.
Import màxim per projecte: 16.000 euros.
Termini de sol·licituds5 de setembre de 2013.

Per a informar-vos en detall de les convocatòries podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Winddat, una eina per a l’anàlisi de les titulacions

El lloc web d’indicadors docents per al desenvolupament i l’anàlisi de les titulacions, Winddat, es crea com una eina de suport en l’avaluació del desenvolupament dels ensenyaments universitaris. Els indicadors, peça clau d’aquest procés de seguiment, han estat consensuats entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i les universitats catalanes, en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions (Marc VSMA). L’eina s’adreça especialment al col·lectiu acadèmic, però també vol ser d’utilitat per a la societat en general.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter