Doctorats

Convocatòria: Doctorats industrials (DI 2013)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria de Doctorats industrials (DI 2013). La finalitat és atorgar ajuts per a projectes de doctorat industrial que s’han de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en un grup de recerca d’una universitat. Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria universitats i empreses que hagin signat un conveni de col·laboració per dur a terme, conjuntament, un projecte i que hagin participat en la fase de campanya de l’any 2013 del Pla de doctorats industrials.

La Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, ha posat en marxa el Pla de doctorats industrials, que té per objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. En darrer terme es busca la transferència del coneixement científic i tecnològic al sistema productiu.

Els ajuts d’aquesta convocatòria seran per a un període màxim de 3 anys. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 3,573 milions d’euros i consta de dues modalitats: (a) Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF); (b) Projectes de doctorat industrial amb ajut específic (DI-ESP).

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 16 de desembre de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Beques de ”la Caixa” per a estudis de postgrau en universitats espanyoles i estrangeres (2014)

Obra Social "La Caixa"L’Obra Social ”la Caixa” ha convocat 145 beques per cursar estudis de postgrau a Espanya, Europa, l’Amèrica del Nord i la zona Àsia-Pacífic. El propòsit d’aquestes beques és fomentar la mobilitat i facilitar al beneficiari una subvenció suficient per accedir als millors centres d’ensenyament nacionals i internacionals.

1) Beques per a estudis de doctorat en universitats espanyoles
Places: 25 beques. Termini de sol·licitud: 24/02/2014.

2) Beques per a estudis de postgrau en universitats europees
Places: 65 beques. Termini de sol·licitud: 24/02/2014.

3) Beques per a estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord
Places: 48 beques. Termini de sol·licitud: 28/04/2014.

4) Beques per a estudis de postgrau a la zona Àsia-Pacífic
Places: 7 beques. Termini de sol·licitud: 28/03/2014

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Obra Social ”la Caixa”.

Convocatòria: Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU 2013)

MECDLa Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), ha convocat per a l’any 2013 diverses modalitats de les Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU). La finalitat és impulsar la formació científica dels nous investigadors, així com reforçar la seva internacionalització. Les convocatòries s’emmarquen en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

a) Subprograma Estatal de Formación

Ayudas para contratos predoctorales FPU: 800 ajuts com a màxim, amb una durada no superior als 48 mesos.
Ayudas de precios públicos por matrícula en enseñanzas de doctorado: ajuts als beneficiaris de les  convocatòries FPU anteriors o actuals matriculats en el curs 2013-2014.

b) Subprograma Estatal de Movilidad

Ayudas para estancias breves en centros extranjeros: 500 ajuts per a estades de 2 a 3 mesos durant l’any 2014.
Ayudas para traslados temporales a centros extranjeros: 40 ajuts per a trasllats de 6 a 9 mesos durant l’any 2014.

L’import total de les convocatòries és de 65,5 milions d’euros, que poden ser complementats amb 9 milions d’euros si augmenten els crèdits disponibles. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del MECD.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de novembre al 16 de desembre, excepte en el cas dels ajuts per matrícula, que serà del 14 de gener al 3 de febrer de 2014 (convocatòries anteriors) i fins al mes de juliol de 2014 (convocatòria actual).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Repositori TDX: Tesi doctoral 15.000

El divendres 25 d’octubre es du a terme un acte de celebració de la tesi doctoral 15.000 al dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Durant l’acte, el professor Joan Manuel del Pozo, ex-conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, pronunciarà la conferència «Una reflexió sobre la nostra recerca universitària». La sessió tindrà lloc a les 12 hores a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i cal inscripció prèvia.

TDX és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; any de defensa, etc. Els objectius d’aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), són:
Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
Incrementar l’accés i visibilitat del treball dels autors.
Afavorir l’edició digital en accés obert de la producció científica pròpia.

La tesi 15.000 és de l’autora Mònica Ortiz de Pinedo i porta per títol Jaume Cabré: literatura i música. Ha estat dirigida per Montserrat Corretger i presentada en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX així com l’entrada publicada el 31 de gener de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Projectes de doctorat industrial (2013)

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha obert la primera convocatòria oficial de Projectes de doctorat industrial, per a l’any 2013, per tal d’afavorir la transferència de coneixement entre les universitats i el teixit productiu. La iniciativa s’emmarca dins el Pla de Doctorats Industrials, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del Pla és el projecte de doctorat industrial. Es tracta d’un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat i on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral. Es preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats:

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

El termini de presentació de sol·licituds dels projectes finalitza el 19 de juliol de 2013.

Podeu accedir a la informació relativa als projectes de doctorat industrial i els passos a seguir per les universitats, empreses i candidats al lloc web del Pla de Doctorats Industrials.

Jornada conjunta entre la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) i la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath)

El 17 de juny es celebraran  la 16a Trobada Matemàtica de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i l’acte de presentació pública de la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath), a la sala Prat de la Riba de l’IEC.

La finalitat de la trobada és donar una mostra de la recerca actual en matemàtiques, i dels interessos actuals en aquest àmbit. Al mateix temps representa una ocasió per a la trobada informal entre investigadors de diversos àmbits científics i de diverses universitats i institucions.

La BGSMath és una iniciativa promoguda per la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (UB); el Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); el Centre de Recerca Matemàtica (CRM); i amb la coordinació de l’Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB). Els objectius de la BGSMath són:

– Proporcionar de manera coordinada formació de doctorat de qualitat i donar-li visibilitat internacional.
– Atraure investigadors de doctorat a Catalunya.
– Millorar l’ocupació dels matemàtics en la indústria i en l’entorn no acadèmic.
– Esdevenir una plataforma de col·laboració de tots els agents actius en recerca matemàtica, per a desenvolupar projectes col·lectius.

Per informar-vos del programa de la 16a Trobada Matemàtica podeu consultar el lloc web de la SCM. Així mateix podeu accedir al portal de la BGSMath per obtenir informació detallada d’aquesta iniciativa.

Convocatòria: Beques Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of Colorado Boulder per realitzar estudis de màster o doctorat en l’àmbit de la bioenginyeria (BBC 2013)

SURLa Secretaria d’Universitats i Recerca ha publicat la convocatòria 2013 de les Beques Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of Colorado Boulder per realitzar estudis de màster o doctorat en l’àmbit de la bioenginyeria (BBC 2013).

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:
Modalitat A: 3 beques per realitzar estudis de màster o doctorat de primer any.
Modalitat B: 3 beques de renovació per realitzar estudis de màster o doctorat de segon any.

Les beques tindran una durada de dotze mesos ininterromputs per al curs acadèmic 2013-2014. És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès al College of Engineering and Applied Science (CEAS) de la University of Colorado Boulder per cursar els estudis corresponents de màster o doctorat.

La data de termini de les sol·licituds és el 27 d’abril de 2013. Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Ajuts Programa de Doctorats Industrials (Programes DI 2012)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria Ajuts per al disseny i elaboració de propostes de programa de doctorat industrial (2012). Podran sol·licitar els ajuts les universitats catalanes que presentin una proposta de programa de doctorat industrial que compleixi els següents objectius:

– Contribuir al desenvolupament i la innovació del teixit industrial català mitjançant la transferència de talent investigador a les empreses.
– Retenir talent i afavorir la competitivitat empresarial.
– Fomentar el desenvolupament de recerca col·laborativa públic-privada
– Situar a estudiants de doctorat en condicions d’incorporació a l’empresa per desenvolupar projectes d’R+D+I.

Aquests ajuts formen part del Programa de Doctorats Industrials engegat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’impulsar  la transferència de coneixement entre les universitats i el teixit productiu català. Una de les principals característiques del programa és que permet als investigadors en formació fer la tesi en el marc d’un projecte de recerca entre una empresa i una universitat, creant un entorn propici per adquirir competències professionals, coneixements tècnics i experiència en recerca. La fase pilot s’iniciarà a principis de 2013 amb uns 20 doctorands, a raó d’un investigador en formació per projecte.

La data límit de sol·licitud dels ajuts és el 18 de novembre de 2012. Podeu consultar el lloc web de l’AGAUR per ampliar informació.

Convocatòria: Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU 2012)

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria de Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU 2012), que s’integra dins el Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos. L’objectiu és promoure la formació en programes de doctorat de solvència formativa i investigadora, per aquells titulats universitaris que volen orientar la seva activitat professional cap a la recerca i la docència universitària. El nombre total de beques convocades és de 950, igual que les convocatòries dels darrers anys.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 10 de maig a l’1 de juny del 2012, i s’ha de fer a través de la seu electrònica del MECD.

Per a informar-vos dels requisits necessaris podeu consultar el lloc web del MECD. També al portal web MERIDIÀ teniu disponible l’Informe Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU), que incorpora les dades detallades fins a la convocatòria de 2009.

TDX, repositori oficial per a les tesis de les universitats catalanes

L’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, aprovat el mes de desembre de 2011, estableix que les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya han de ser introduïdes en un repositori institucional. Aquest dipòsit oficial  d’informació digital de les tesis és el TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Actualment disposa de 11.161 tesis llegides a les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, 710 de la resta d’universitats espanyoles i 32.614 consultables a través del protocol OAI-PMH.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter