Dret

«H Index Scholar» mesura la producció de 15.000 professors universitaris espanyols en Ciències socials i Humanitats

H Index Scholar«H Index Scholar» és un índex bibliomètric creat pel Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada (UGR). Es tracta d’un índex que pretén mesurar el rendiment de la producció acadèmica dels professors i investigadors de les universitats públiques espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials a través de Google Scholar, amb les seves publicacions i les citacions bibliogràfiques que han rebut.

La versió actual d’«H Index Scholar» calibra la producció de 15.000 professors universitaris, malgrat que s’ha calculat la informació de més de 40.000. Les dades corresponen a l’any 2012, si bé la data concreta de consulta consta a cada àrea de coneixement. La informació s’organitza en 4 grans àmbits (Ciències socials, Ciències jurídiques, Ciències humanes i Belles arts), les quals se subdivideixen en disciplines i àrees de coneixement. Dins de cada àrea, hi consta els professors amb la universitat i els índexs bibliomètrics H i G.

Els objectius d’«H Index Scholar» són:
1) Comprovar la capacitat de  Google Scholar per recuperar la producció científica i acadèmica en àmbits gairebé invisibles en les bases de dades tradicionals.
2) Examinar la idoneïtat de  Google Scholar per identificar la producció d’entorns geogràfics i lingüístics diferents a l’anglosaxó.
3) Determinar la fiabilitat i validesa dels índexs bibliomètrics H i G basats en informació subministrada per  Google Scholar per detectar el nucli d’acadèmics de major influència en les disciplines humanístiques i socials.

El grup EC3 recalca el caràcter experimental de l’índex. Es tracta d’una versió en proves i les errades detectades es poden comunicar mitjançant un formulari de contacte. En aquest sentit, cal tenir en compte que  Google Scholar no realitza cap control ni normalització de les fonts que processa ni dels noms dels investigadors.

Les futures actualitzacions de l’índex bibliomètric es poden beneficiar de la difusió entre la comunitat científica de l’ús de perfils públics a  Google Scholar per millorar la visibilitat dels seus resultats. En aquest sentit, cal recordar que el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat recentment la tercera edició (en versió de proves) del rànquing «CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles».

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’«H Index Scholar», així com del grup EC3.

Convocatòria: Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública (2013)

EAPCL’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha obert la convocatòria 2013 de les Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública. El propòsit és atorgar subvencions per a la realització de treballs de recerca originals en l’àmbit de la gestió pública, el dret públic, l’organització administrativa, l’economia del sector públic i la funció pública. Amb aquests ajuts es pretén augmentar l’eficiència en la gestió dels serveis públics així com impulsar el coneixement empíric sobre les administracions públiques i el coneixement comparat.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions previstes, amb un import total màxim de 70.000 euros. Cada projecte se subvencionarà amb un màxim de 10.000 euros. La data màxima de presentació de sol·licituds serà el 6 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

La UNESCO publica unes directrius sobre l’Accés Obert

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha publicat l’informe «Directrices para Políticas de Desarrollo y Promoción del Acceso Abierto». La finalitat del document és facilitar la comprensió del concepte Accés Obert i adoptar les polítiques pertinents que enforteixin els sistemes de recerca.

L’informe pretén ser una eina de suport per als responsables polítics, administradors i gestors de recerca que vulguin centrar-se en el desenvolupament de polítiques de l’Accés Obert. Les directrius contenen suggeriments per a la presa de decisions i l’enfortiment dels sistemes nacionals de recerca.

El contingut del document s’estructura en 9 seccions:
1. Desenvolupament de l’accés obert a la informació científica i la investigació.
2. Enfocaments de l’accés obert.
3. La importància de l’accés obert.
4. Els beneficis de l’accés obert.
5. Models de negocis.
6. Drets d’autor i llicències.
7. Estratègies per a promoure l’accés obert.
8. Marc per a una política d’accés obert.
9. Resum de directrius polítiques.

Per més informació podeu consultar les Directrius al lloc web de la UNESCO.

Estudi bibliomètric: «Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas (2002-2011)» segons Google Scholar

El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada (UGR) ha presentat un estudi bibliomètric  de les revistes espanyoles de Ciències Socials i Jurídiques a Google Scholar. L’estudi Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas (2002-2011) pretén comprovar la cobertura de les publicacions en aquestes àrees,  i així mateix, comparar les diferències respecte al període 2001-2010. El treball ha estat finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

L’Índex H és un sistema de mesura de la qualitat professional dels científics, proposat per Jorge Hirsch de la University of California, basat en la quantitat de citacions que rep un article científic. És el balanç entre el nombre de publicacions i les citacions a aquestes, i vol diferenciar els investigadors amb una gran influència en el món científic d’aquells que simplement publiquen molts treballs.

Les cerques bibliogràfiques es van realitzar el mes de març de 2013. S’ha calculat l’Índex H de 1.038 revistes, de les quals 251 son de dret; 157 d’educació; 137 d’economia; 109 de psicologia; 87 de sociologia; 56 de ciències polítiques; 54 de geografia; 46 d’antropologia; 42 de ciències de l’esport; 39 d’urbanisme; 36 de documentació; i 24 de comunicació.

Per  a més informació, podeu consultar l’Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar (2002-2011), en les versions castellana i anglesa, al Repositorio Institucional de la UGR (DIGIBUG).

Samuel Moyn obre el cicle "Sobirania i drets de les nacions"

Samuel MoynEl 22 d’octubre s’iniciarà a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) el cicle “Sobirania i drets de les nacions” amb la conferència “Drets i sobirania a l’època contemporània” que pronunciarà Samuel Moyn, professor d’història de la Universitat de Colúmbia. L’acte se celebrarà a les 19 hores, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC.

Aquest cicle ha estat organitzat per la Presidència de l’IEC i continuarà fins a la primavera de l’any vinent. El cicle inclou també les conferències “Sobirania política i autonomia moral”, de Victòria Camps, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el 12 de novembre; “Sobirania al segle XXI. És possible? Té sentit?», de Joan Subirats, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB, el 14 de gener; “Westfàlia, postWestfàlia i sobiranies nacionals”, de Carles Boix, de la Universitat de Princeton, l’11 de març, i, per últim, “La nació: pot sobreviure sense el seu propi estat?”, de Montserrat Guibernau, de la Universitat de Cambridge, el 18 de març.

Convocatòria: Beques per a la recerca, estudis i treballs en els àmbits de l’administació de la justícia i el dret (2012)

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’administració de justícia i el dret civil català, per a l’any 2012. El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes des de la publicació de la convocatòria al DOGC (ORDRE JUS/237/2011).

Aquestes beques tenen dues modalitats segons el tipus de personal destinatari:

– Modalitat A: personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari, i professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració.

– Modalitat B: professorat universitari, estudiants universitaris de tercer cicle i professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar al lloc web del CEJFE.

Convocatòria: Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública (2011)

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha obert la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública per a l’any 2011. L’objectiu dels ajuts és realitzar projectes originals i inèdits en l’àmbit de la gestió pública, el dret públic, l’organització administrativa, l’economia del sector públic i funció pública, que permetin l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficiència en la gestió dels serveis públics.

La convocatòria és oberta a grups de recerca d’universitats i administracions de Catalunya. Els treballs s’han de lliurar en un termini de 9 mesos a partir de l’adjudicació. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2011.

Per a més informació, us podeu adreçar al lloc web de l’EAPC.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter