Drogodependències

Convocatòria: Proyectos de investigación sobre drogodependencias (2016)

Plan Nacional sobre DrogasEl Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias. La convocatòria s’emmarca dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) i d’acord amb el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

L’objectiu és finançar projectes triennals de recerca sobre drogodependències realitzats per entitats d’R+D públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva. La quantitat màxima atorgada per a la convocatòria és d’1,112 milions d’euros.

Els projectes finançats per a aquestes ajudes es poden presentar com a projectes individuals o coordinats. Es valoraran específicament els temes de drogodependències següents:
1. Prevenció selectiva i indicada en relació al consum abusiu de l’alcohol i cànnabis associats o indistints, i fonamentalment dirigits a menors.
2. Cost social de les addiccions.
3. Millora de la qualitat i resultats del procés terapèutic.
4. Estratègies de reinserció sociolaboral.
5. Actuacions en els entorns penitenciaris.
6. Prevenció i intervenció en drogodependents en l’àmbit laboral.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2016. Es poden presentar en paper o a través de la Seu Electrònica del MSSI.

Per a informar-vos en detall, podeu consultar el lloc web del PNSD.

Convocatòria: Proyectos de investigación sobre drogodependencias (2015)

pnsd1El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) ha obert la convocatòria de l’any 2015 de les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias. La convocatòria s’emmarca dins el Programa Nacional de Biomedicina i d’acord amb el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

L’objectiu és finançar projectes triennals de recerca sobre drogodependències realitzats per entitats d’R+D públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva. Es considera prioritari el principi d’equitat social en les polítiques de recerca sobre drogues i n’inclou la perspectiva de gènere. La quantitat màxima atorgada per a la convocatòria és d’1,143 milions d’euros.

Els projectes finançats per a aquestes ajudes es poden presentar com a projectes individuals o coordinats. Es valoraran específicament els temes de drogodependències següents:
1. Prevenció selectiva i indicada en relació al consum abusiu de l’alcohol i cànnabis associats o indistints, i fonamentalment dirigits a menors.
2. Cost social de les addiccions.
3. Millora de la qualitat i resultats del procés terapèutic.
4. Estratègies de reinserció sociolaboral.
5. Actuacions en els entorns penitenciaris.
6. Prevenció i intervenció en drogodependents en l’àmbit laboral.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2015. Es poden presentar en paper o a través de la Seu Electrònica del MSSI.

Per a informar-vos en detall, podeu consultar el lloc web del PNSD.

Convocatòria: Proyectos de investigación sobre drogodependencias (2014)

pnsd1El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) ha obert la convocatòria de l’any 2014 de les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias. La convocatòria s’emmarca dins el Programa Nacional de Biomedicina i d’acord amb el Plan Nacional sobre drogas (PNSD). L’objectiu és finançar projectes de recerca sobre drogodependències realitzats per entitats d’R+D+I públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva. Es considera prioritari el principi d’equitat social en les polítiques de recerca sobre drogues i n’inclou la perspectiva de gènere.

Els projectes finançats per a aquestes ajudes es poden presentar com a projectes individuals o coordinats. Es consideren prioritaris els temes de drogodependències següents:
1. Prevenció selectiva i indicada en relació al consum abusiu de l’alcohol i cànnabis associats o indistints, i fonamentalment dirigits a menors.
2. Cost social de les addiccions.
3. Millora de la qualitat i resultats del procés terapèutic.
4. Estratègies de reinserció sociolaboral.
5. Actuacions en els entorns penitenciaris.
6. Prevenció i intervenció en drogodependents en l’àmbit laboral.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d’agost de 2014. Es poden presentar en paper o a través de la Seu Electrònica del MSSI.

Per a informar-vos en detall, podeu consultar el lloc web del PNSD.

Convocatòria: Ajuts Mario Sàlvia i Ferret per a promoure la recerca en biomedicina i estil de vida (2014)

IECL’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha obert la convocatòria d’Ajuts Mario Sàlvia i Ferret per a promoure la recerca en biomedicina i estil de vida (2014). L’objectiu és atorgar ajuts a projectes de recerca biomèdica en l’àmbit de la salut i l’estil de vida relacionats amb la dieta, la pràctica d’exercici físic o el consum de substàncies tòxiques. Els ajuts van destinats a centres de recerca públics i privats sense ànim de lucre que tinguin llur seu en l’àmbit d’actuació de l’IEC.

El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 4 de març del 2014. L’import màxim de l’ajut és de 36.000  euros, que es distribueixen en 3 anualitats de 12.000 euros cadascuna.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria oficial al lloc web de l’IEC.

Convocatòria: Proyectos de investigación sobre drogodependencias (2013)

En el marc del Programa Nacional de Biomedicina i d’acord amb el Plan Nacional sobre drogas (PNSD), el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, convoca les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias per a l’any 2013. La convocatòria prioritza el principi d’equitat social en les polítiques de recerca sobre drogues i n’inclou l’enfoc de gènere. Els sol·licitants i beneficiaris de les ajudes són centres d’R+D+I espanyols públics i privats sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva.

Els projectes finançats per a aquestes ajudes es poden presentar com a projectes individuals o coordinats. Es consideren prioritaris els temes de drogodependències següents:

1. Visió integrada del consum d’alcohol en menors.
2. Adiccions i integració social.
3. Adiccions i cost social.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria, i es poden presentar en paper o electrònicament. Per a informar-vos de la documentació exigida podeu consultar el lloc web del PNSD.

Convocatòria: Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias (2012)

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marc del Programa Nacional de Biomedicina, i d’acord amb el Plan Nacional sobre drogas (PNSD), convoca les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias per a l’any 2012. La convocatòria prioritza el principi d’equitat social en les polítiques de recerca sobre drogues i n’inclou l’enfoc de gènere. Els sol·licitants i beneficiaris de les ajudes són centres d’R+D+I espanyols públics i privats sense ànim de lucre.

Els projectes finançats per a aquestes ajudes es poden presentar com a projectes individuals o coordinats. Es consideren prioritaris els temes de drogodependències següents:

1. Visió integrada del consum d’alcohol en menors.
2. Determinants biològics i culturals del policonsum de drogues.
3. Desenvolupament d’indicadors de desigualtats socials i consum de drogues.
4. Comorbilitat i complicacions derivades del consum de cocaïna i alcohol.
5. Drogodependències i inclusió social.
6. Cost social de las drogodependències.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 9 d’octubre de 2012, i es poden presentar en paper o electrònicament. Per a informar-vos de la documentació exigida podeu consultar el lloc web del PNSD.

Convocatòria: Proyectos de investigación sobre drogodependencias (2011)

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha convocat la concessió de les Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependències 2011.  Es financen projectes sobre drogodependències i inclusió social; i alcohol i menors. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juliol de 2011.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter