EIP

Convocatòria: Exchange of New Entrepreneurs between the Federative Republic of Brazil and Europe (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Commissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Exchange of New Entrepreneurs between the Federative Republic of Brazil and Europe, per a l’any 2013. L’objectiu és seleccionar una organització activa en el suport de les empreses per tal de gestionar l’intercanvi de nous emprenedors entre la República Federal del Brasil i Europa. Això permetrà als empresaris adquirir noves habilitats, enriquir les seves experiències i ampliar les seves xarxes, així com la internacionalització i competitivitat de possibles noves empreses. El pressupost total és de 250.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de juliol de 2013 i cal fer-la a través del Participant Portal. Per a més informació sobre la convocatòria i documents rellevants podeu accedir al lloc web de la CE i al de l’EIP.

Convocatòria: Supporting the enhancement and promotion of sustainable transnational thematic tourism products (2013)

La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Supporting the enhancement and promotion of sustainable transnational thematic tourism products per a l’any 2013, en el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP). L’objectiu és donar suport a la millora i la promoció de productes turístics temàtics transnacionals sostenibles que contribueixen al desenvolupament i promoció del turisme sostenible a Europa. El pressupost total és de 1.500.000 euros.

Un producte turístic temàtic transnacional ha de tenir les característiques següents:
– Ser transnacional: desenvolupat en almenys quatre dels països membres de la Unió Europea
– Ser temàtic: concebut i estructurat al voltant d’un tema comú
– Haver assolit un nivell de desenvolupament determinat
– Tenir un alt potencial pel desenvolupament del turisme sostenible.

El termini de presentacions de sol·licituds finalitza el 3 de juliol de 2013. Per a informar-vos sobre el contingut de la convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com al lloc web de l’EIP.

Convocatòria: European Design Innovation Platform (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria European Design Innovation Platform per a l’any 2013. L’objectiu és accelerar el dissseny en polítiques d’innovació a nivell europeu, nacional i regional, així com potenciar un major ús del disseny en la indústria europea i en el sector públic per tal de promoure la creació de valor, la competitivitat i l’ús eficient de recursos. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 2.850.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juliol de 2013 i cal fer-la a través del Participant Portal. Per a més informació podeu accedir al lloc web de la CE i al de l’EIP.

Convocatòries: Towards World-Class Clusters i Erasmus for Young Entrepreneurs (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Comissió Europea (CE) ha obert les convocatòries següents:

Towards World-Class Clusters – Promoting Cluster Excellence
Programa: EIP
Termini de presentació: 18 de juny de 2013
Pressupost: 1.377.000 €

Erasmus for Young Entrepreneurs
Programa: EIP
Termini de presentació: 9 de juliol de 2013
Pressupost: 4.650.000 €

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com al lloc web de l’EIP.

Convocatòria: Building and Implementing Strategic Roadmaps of Demand-side Policy Measures to boost Demand for Industrial Innovations (2013)

La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Building and Implementing Strategic Roadmaps of Demand-side Policy Measures to boost Demand for Industrial Innovations per a l’any 2013. L’objectiu és desenvolupar i implementar plans de treball estratègics per tal d’estimular la penetració d’innovacions en el mercat. La iniciativa s’emmarca dins el programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), i el pressupost total és de 950.000 euros.

El termini de presentacions de sol·licituds finalitza el 9 de juliol de 2013. Per a informar-vos sobre el contingut de la convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com al lloc web de l’EIP.

Convocatòria: Supporting public procurement of innovative solutions (2013)

La Comissió Europea (CE), amb l’objectiu de millorar les condicions econòmiques marc per a la innovació i contribuir a un creixement intel·ligent i sostenible, ha obert la convocatòria Supporting public procurement of innovative solutions per a l’any 2013. La iniciativa s’emmarca dins el programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP). El pressupost total és de 6.300.000 euros.

El termini de presentacions de sol·licituds és el 28 de maig de 2013. Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com al lloc web de l’EIP.

Convocatòries: SILC I-2013, Clusters and entrepreneurship in support of emerging industries i Exploratory Workshop proposals (2013)

La Comissió Europea (CE) ha obert per a l’any 2013 les convocatòries següents:

Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC I – 2013)
Programa: EIP
Termini de presentació: 13 de juny de 2013
Pressupost: 2.850.000 €

Clusters and entrepreneurship in support of emerging industries
Programa: EIP
Termini de presentació: 17 d’abril de 2013
Pressupost: 4.250.000 €

Així mateix, amb l’objectiu de desenvolupar noves orientacions estratègiques de recerca, la European Science Foundation (ESF) convoca els següents ajuts per a tallers d’exploració científica:

Exploratory Workshop proposals 2013
Termini de presentació: 18 d’abril de 2013
Dates de realització: entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2014
Pressupost: 15.000 € per taller

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, l’EIP i l’ESF.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter