Emprenedoria

«Barcelona Startup Map», cartografia d’un ecosistema emprenedor

startup map«Barcelona Startup Map» és una plataforma web impulsada per Barcelona Activa, l’organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu del projecte és potenciar Barcelona com una start-up city de referència facilitant l’atracció d’inversió i talent.

Barcelona està generant un ecosistema emprenedor dinàmic i en constant evolució. Noves start-up (empreses emergents amb alt potencial de creixement i menys de 5 anys d’activitat), programes d’acceleració, entitats de capital risc o espais de coworking, entre d’altres, trien la ciutat per desenvolupar la seva activitat.

En aquest marc, «Barcelona Startup Map» permet identificar i geolocalitzar els agents de l’ecosistema emprenedor de la ciutat: empreses start-up (178); inversors (15); acceleradores/incubadores (22); espais (42); i finalment, talent generat per universitats, escoles de negoci i centres tecnològics i de recerca (17). La plataforma disposa d’un cercador que permet realitzar les cerques per tipus de recurs i categories. Així mateix, per tal de fer créixer l’ecosistema i fomentar sinergies entre els diversos agents que el conformen, la plataforma facilita un formulari per afegir-hi empreses start-up i altres recursos.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del «Barcelona Startup Map».

Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2015)

MINETUREn el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert les convocatòries Emprendetur I+D+i i Emprendetur Jóvenes Emprendedores per a l’any 2015. Aquestes iniciatives tenen l’objectiu de donar suport a l’R+D+I aplicat a productes del sector turístic, així com facilitar la internacionalització de les empreses i els projectes d’emprenedoria.

1. Emprendetur I+D+i (2015)
– Finançament: 80 milions d’euros (40 milions per a la línia Emprendetur I+D, i 40 milions d’euros per a la línia Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores).
– Termini de sol·licituds: 2 de febrer de 2015

2. Emprendetur Jóvenes Emprendedores (2015)
– Finançament: 30 milions d’euros.
– Termini de sol·licituds: 2 de febrer de 2015

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa (2014)

ACCIÓACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, ha obert la convocatòria de l’any 2014 dels Ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa. L’objectiu és impulsar i donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials que sorgeixin com a conseqüència de sinergies entre empreses consolidades en el mercat i investigadors, emprenedors, start-ups, micropimes, empreses de base tecnològica i petites empreses.

Els ajuts van orientats a acompanyar als equips emprenedors en el procés de cerca d’un soci corporatiu, a través d’un procés d’assessorament individualitzat i de formació individual i/o en grup orientat a la validació del model de negoci, presentació del projecte i negociació d’un acord de col·laboració i/o inversió. Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les universitats, fundacions públiques i privades i les petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

La quantitat màxima destinada a aquests ajuts és de 250.000 euros. Seran subvencionables les despeses d’assessorament i formació fins a un cost màxim de 4.200 euros.

Els tràmits de sol·licitud s’han d’efectuar a través del lloc web d’ACCIÓ. El termini de presentació finalitzarà el 30 de desembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Convocatòries: Entrepreneurship education & Erasmus for Young Enterpreneurs (2014)

COSMECOSME és el programa de la Unió Europea (UE) per a la competitivitat de les pimes en el període 2014-2020, amb un pressupost global de 2.300 milions d’euros. Aquesta iniciativa pretén donar suport per millorar l’accés de les pimes a les finances i als mercats, a més de promoure l’emprenedoria.

Les dues convocatòries obertes són les següents:

a) Entrepreneurship education (Pan-European entrepreneurial learning initiative) (COS-ENTEDU-2014-4-06)
Termini: 20 d’agost de 2014.
Pressupost: 0,35 milions d’euros.

b) Erasmus for Young Enterpreneurs (COS-EYE-2014-4-05)
Termini: 17 de juliol de 2014.
Pressupost: 4,12 milions d’euros.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa COSME.

Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2014)

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), en el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), ha obert la convocatòria Emprendetur I+D+i (2014). Amb aquesta convocatòria es vol donar suport a la recerca i desenvolupament aplicats a productes del sector turístic espanyol per tal de millorar la seva competitivitat, rendibilitat i internacionalització.

El programa està compost per dues línies:
1. Emprendetur I+D (40 milions d’euros de pressupost màxim).
2. Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores (40 milions d’euros de pressupost màxim).

Els ajuts atorgats s’hauran de destinar a la realització de projectes i models de negoci que s’adeqüin als àmbits de coneixement científic següents: Energia i sostenibilitat; Tecnologies de la informació i de les comunicacions; Materials i construcció; Humanitats, societat i ciències jurídiques; Transport i serveis associats; Gestió empresarial; i Accessibilitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril del 2014. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria 2014 al lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Knowledge and Innovation Communities (KICs) proposals (2014)

L’European Institute of Innovation and Technology (EIT), que potencia el creixement econòmic sostenible a Europa i la competitivitat industrial, ha obert la convocatòria Knowledge and Innovation Communities (KICs) proposals (2014). L’objectiu de les KICs és dinamitzar l’educació superior, la recerca i la innovació en els seus àmbits temàtics. En aquest cas, les iniciatives han d’oferir solucions per afrontar reptes com l’envelliment de la població i la sostenibilitat dels sistemes de salut, tot coordinant els esforços i capacitats dels agents públics i privats, per aconseguir una Europa més competitiva.

Les candidatures a noves comunitats de coneixement i innovació en què Catalunya participa activament des del Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) i Biocat, han de tenir les temàtiques següents:
1. Vida saludable i envelliment actiu (Healthy living and active ageing)
2. Matèries primeres – Exploració, extracció, processament i reciclatge sostenibles (Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing and recycling)

El termini de presentació de les propostes és el 10 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EIT, així com l’entrada sobre les KICs publicada al Blog de l’OR-IEC.

Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017)

Govern de les Illes BalearsEl Govern de les Illes Balears disposa d’un nou full de ruta per desplegar polítiques d’R+D+I. Es tracta del nou Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017), impulsat des de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

El nou Pla s’ha elaborat tenint en compte sobretot el context de crisi econòmica internacional i les directrius de l’estratègia Europa 2020, de la Unió Europea (UE). Així, el document considera que la innovació és un repte fonamental per al creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades. Ara bé, és important tenir en compte que les Illes Balears ocupen les darreres posicions a l’Estat espanyol en despesa interna en activitats d’R+D i en despesa en innovació.

Continua llegint

Convocatòria: Exchange of New Entrepreneurs between the Federative Republic of Brazil and Europe (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Commissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Exchange of New Entrepreneurs between the Federative Republic of Brazil and Europe, per a l’any 2013. L’objectiu és seleccionar una organització activa en el suport de les empreses per tal de gestionar l’intercanvi de nous emprenedors entre la República Federal del Brasil i Europa. Això permetrà als empresaris adquirir noves habilitats, enriquir les seves experiències i ampliar les seves xarxes, així com la internacionalització i competitivitat de possibles noves empreses. El pressupost total és de 250.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de juliol de 2013 i cal fer-la a través del Participant Portal. Per a més informació sobre la convocatòria i documents rellevants podeu accedir al lloc web de la CE i al de l’EIP.

Convocatòria: European Design Innovation Platform (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria European Design Innovation Platform per a l’any 2013. L’objectiu és accelerar el dissseny en polítiques d’innovació a nivell europeu, nacional i regional, així com potenciar un major ús del disseny en la indústria europea i en el sector públic per tal de promoure la creació de valor, la competitivitat i l’ús eficient de recursos. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 2.850.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juliol de 2013 i cal fer-la a través del Participant Portal. Per a més informació podeu accedir al lloc web de la CE i al de l’EIP.

Convocatòries: Towards World-Class Clusters i Erasmus for Young Entrepreneurs (2013)

En el marc del programa Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), la Comissió Europea (CE) ha obert les convocatòries següents:

Towards World-Class Clusters – Promoting Cluster Excellence
Programa: EIP
Termini de presentació: 18 de juny de 2013
Pressupost: 1.377.000 €

Erasmus for Young Entrepreneurs
Programa: EIP
Termini de presentació: 9 de juliol de 2013
Pressupost: 4.650.000 €

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com al lloc web de l’EIP.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter