Enginyeria

Convocatòria: Beques Balsells per a realitzar postgraus i estades postdoctorals en enginyeries i ciències (2013)

La Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 2013 de les Beques Balsells (BBI) a la University of California, Irvine (UCI) per a realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i les ciències.

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:

– Modalitat A: 6 beques per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).
– Modalitat B: 2 beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).
– Modalitat C: 2 beques per realitzar estades de recerca postdoctorals a la HSSoE (BBI-PDE).
– Modalitat D: 1 beca per realitzar una estada de recerca postdoctoral a la School of Physical Sciences (SoPS) o laSchool of Biological Sciences (SBS) (BBI-PDPS).

La durada de les beques serà de 12 mesos per al curs acadèmic 2013-2014. Per a participar és indispensable estar admès prèviament als corresponents centres de recerca de la UCI.

La data de termini de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar a partir del 16 d’abril de 2013. Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Generalitat.

Estadístiques de la National Science Foundation (NSF)

NSFL’agència nord-americana National Science Foundation (NSF) ofereix al seu lloc web una secció de dades estadístiques d’R+D dins l’àmbit de la ciència i l’enginyeria amb l’objectiu de proporcionar  informació objectiva, útil i de lliure accés.

El National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) és l’organisme de la NSF encarregat de compilar, analitzar i difondre aquestes dades i d’elaborar al voltant de 30 informes anuals, entre els quals trobem els Science and Engineering Indicators (SEI). Les dades consultables ofereixen informació sobre el finançament i la despesa, els recursos humans, la producció científica i el sistema educatiu en ciència i enginyeria, majoritàriament dins l’àmbit geogràfic dels Estats Units d’America, però també s’inclouen informes amb dades d’altres nacions i de tipus comparatiu.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la NSF.

CETEMMSA dinamitza la recerca en materials i dispositius intel·ligents

CETEMMSACETEMMSA és un centre tecnològic de la xarxa TECNIO que centra la seva activitat en la recerca aplicada de materials i dispositius intel·ligents. Amb una trajectòria de 20 anys, és un centre de referència en el tractament de superfícies flexibles dins del camp dels Printed Electrònics. Una de les seves principals funcions és establir col·laboracions i sinèrgies amb empreses, centres de recerca i universitats per al desenvolupament experimental de projectes d’innovació per aportar noves utilitats en diferents sectors econòmics: salut i benestar, automoció, esport, seguretat, arquitectura i tèxtil, entre d’altres.

Actualment, CETEMMSA participa en el programa europeu Ambient Assisted Living (ALA), en col·laboració amb altres centres europeus, amb l’objectiu de fer R+D de productes que millorin la qualitat de vida de la gent gran i amb discapacitats. Els productes desenvolupats seran exposats a les instal·lacions del centre.

Convocatòria: Beques Balsells en col·laboració amb la UCI per realitzar postgraus i estades postdoctorals en enginyeries i ciències experimentals (2012)

Balsells-UCILa Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 2012 de les Beques Balsells (BBI) a la University of California, Irvine (UCI) per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i ciències experimentals.

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:

– Modalitat A: 6 beques per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).
– Modalitat B: 2 beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).
– Modalitat C: 2 beques per realitzar estades de recerca postdoctorals a la HSSoE (BBI-PDE).
– Modalitat D: 1 beca per realitzar una estada de recerca postdoctoral a la School of Physical Sciences (SoPS) (BBI-PDPS).

La durada de les beques serà de 12 mesos per al curs acadèmic 2012-2013. Per participar és indispensable estar admès prèviament als corresponents centres de recerca de la UCI.

La data de termini de les sol·licituds finalitza el 13 de maig de 2012. Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Generalitat.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter