Enquestes

Imatge de la ciència avui: percepció social i vocacions CTM

La influència de la ciència i la tecnologia en pràcticament tots els aspectes de la vida és un fet inqüestionable. Darrerament, s’han presentat dues anàlisis que tenen com a objectiu orientar la cultura i el desenvolupament cientificotècnic de la societat: la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología i l’informe Factors influents en l’elecció dels estudis.

Segons dades de la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, realitzada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), gairebé un 90% dels espanyols pensa que l’R+D+I millora la qualitat de vida i contribueix al desenvolupament econòmic. L’enquesta es realitza biennalment des de l’any 2002 amb l’objectiu de mesurar la forma en la qual la societat espanyola percep la ciència i la tecnologia. En aquesta edició, les dades s’han obtingut a partir de 7.784 entrevistes.

Continua llegint

Online survey on scientific information in the digital age

La Commissió Europea (CE) ha publicat en línia l’informe de l’enquesta pública Online survey on scientific information in the digital age, que es va presentar l’any 2011 amb la voluntat d’obtenir idees per a l’adopció de polítiques d’accés i de preservació de la informació científica en l’era digital. L’objectiu de la consulta pública és reunir informació sobre els punts de vista del màxim nombre possible de fonts com ara governs, instituts de recerca, universitats, biblioteques, editorials, empreses, entre d’altres.

L’enquesta (oberta del  15 de juliol al 9 de setembre de 2011), d’aproximadament 15 minuts de durada, ha generat un gran interès entre els participants, fet que s’ha traduit en 1140 respostes rebudes des de 42 països. El qüestionari s’estructura de la forma següent:

  1. L’enquestat
  2. Quin paper hi té Europa?
  3. Accés a la informació científica digital (inclòs l’accés lliure): publicacions científiques.
  4. Preservació de la informació científica digital
  5. Comentaris

Podeu consultar el model d’enquesta i els resultats a l’informe publicat, recentment, al lloc web de la CE.

Percepción social de la ciencia y la tecnología 2010

Percepción Social de la Ciencia y TecnologiaLa Fundación Española para la Ciència y la Tecnologia (FECYT) ha publicat el cinquè informe sobre la Percepción social de la ciencia y la tecnología, corresponent a les dades de l’enquesta del 2010. Aquest estudi sociològic es realitza des del 2002, amb una periodicitat bienal, i  actualment compta amb una mostra de quasi 8.000 entrevistes. S’ha consolidat com un potent instrument d’anàlisi de l’opinió que té la societat sobre els avenços científics i tecnològics i la seva capacitat de millorar la qualitat de vida de la població.

Entre els seus  resultats destaca que l’interés ciutadà per la ciència i la tecnologia ha crescut un 37% des del 2008, sobretot entre els menors de 34 anys. També ha augmentant en un 10% el nombre de persones que associen el progrés científic al desenvolupament econòmic (88,4% dels entrevistats) i en un 20% aquells que ho vinculen amb la creació de llocs de feina (74,4%).

Jornada tècnica La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI

Jornada Tècnica Llengua CatalanaEl dimarts 29 de novembre a partir de les 9.00 hores se celebrarà la Jornada tècnica La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Amb l’objectiu de debatre i analitzar la situació actual del català, es presentaran els principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP), a càrrec de la Direcció General de Política Lingüística i de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Així mateix, es faran públics els darrers informes sobre la situació de la llengua catalana 2008-2009 i 2010, elaborats per la Xarxa Cruscat per encàrrec de l’Observatori de la Llengua Catalana.

La jornada s’emetrà en directe a través de la videoteca de l’IEC i a Twitter amb el perfil @jornadespl i l’etiqueta #jllengua. Podeu consultar el programa de la jornada al lloc web de la Xarxa Cruscat.

Interès creixent de la societat per la ciència i la tecnologia

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat els resultats de la cinquena edició de l’Enquesta Nacional de Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia. L’enquesta es realitza des de l’any 2002 amb una periodicitat biennal, a partir d’una mostra àmplia i representativa de la població de totes les comunitats autònomes.

Continua llegint

Enquestes sobre ciència i tecnologia a Espanya

Dues enquestes de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) revelen resultats destacables pel que fa a la taxa d’ocupació dels investigadors espanyols i l’augment de l’interès social per la ciència i la tecnologia. Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter