EPO

L’European Patent Office (EPO) confirma l’augment de les patents europees

EPOL’European Patent Office (EPO) ha presentat l’Informe anual de l’any 2016, on va publicar 95.940 concessions de patents, amb un creixement del 40,2 % respecte al 2015. També s’hi van presentar 296.227 sol·licituds preliminars, amb un augment d’un 6,2 %. A més, l’EPO va rebre 159.353 sol·licituds de patents europees, xifra que representava una lleugera caiguda (-0,4 %) després del rècord del 2015, però que confirmava la tendència positiva en les sol·licituds dels últims cinc anys.

Pel que fa al tipus de sol·licitants, un 66 % eren grans empreses, un 28 %, pimes i inventors individuals, i, per últim, un 6 %, universitats i instituts públics de recerca. Per camps tecnològics, el camp amb un major nombre de sol·licituds de patents va ser Tecnologia mèdica (12.263), seguida per Comunicacions digitals (10.915), Tecnologia informàtica (10.657), Maquinària elèctrica i Energia (10.293) i, per últim, Transport (8.402).

Continua llegint

Informe: «Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014)»

CAPCITEl Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) és un òrgan del Parlament de Catalunya creat el 2008 amb l’objectiu de coordinar la informació i l’assessorament en matèria científica i tecnològica. El CAPCIT està format per diputats i representants d’algunes de les principals institucions científiques i tecnològiques de Catalunya: l’Institut d’Estudis Catalans (IEC); la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI);  el Consell Català de la Comunicació Científica (C4); la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB); i una representació de les universitats públiques i privades.

En el marc de les seves activitats, el CAPCIT ha publicat l’informe «Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014)», elaborat per Raül Méndez-Vásquez i Eduard Suñén-Pinyol, investigadors del Grup de Recerca en Bibliometria (BAC) de la FCRI.

Continua llegint

5 gràfics clau per entendre el nostre sistema d’R+D+I

Quina ha sigut l’evolució del sistema d’R+D+I dels territoris de llengua i cultura catalanes en els darrers 10 anys? Per respondre aquesta pregunta fonamental, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha preparat els gràfics de 5 indicadors essencials per al període 2005-2014, ponderats segons el Producte Interior Brut (PIB) o la població (ocupada o activa).

Com a marc de comparació, els gràfics presenten també la mitjana europea i estatal, així com dues regions capdavanteres a l’Estat espanyol (Madrid i el País Basc). Les fonts d’informació són bàsicament dades oficials de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i Eurostat.

Pel que fa als recursos econòmics i humans, es constata l’impacte destacat de la crisi econòmica sobre el nostre sistema d’R+D+I, per sota o en descens respecte a la mitjana europea. En relació als resultats, la bona productivitat científica no es tradueix en una millora dels indicadors minsos de patents. D’altra banda, el sistema basc ha evolucionat de forma positiva.

A continuació, es poden consultar els 5 gràfics amb els comentaris corresponents.

Continua llegint

Augment de l’11% en les sol·licituds de patents a escala mundial l’any 2013

IP5L’informe anual «IP5 Statistics Report 2013» constata un augment de l’11% en les sol·licituds de patents presentades l’any 2013. Concretament, es van presentar 2,1 milions de sol·licituds de patents a les 5 principals oficines de propietat intel·lectual: l’European Patent Office (EPO); la Japan Patent Office (JPO); la Korean Intellectual Property Office (KIPO); la State Intellectual Property Office of the Public Republic of China (SIPO); i la United States Patent and Trademark Office (USPTO). Les 5 oficines cooperen i debaten mitjançant el fòrum Five IP Offices (IP5). Val a dir, que aquest estudi compta amb el suport de l’International Bureau (IB) i la World Intellectual Property Organization (WIPO)

Aquest informe conté les dades i gràfics sobre sol·licituds i concessions de patents, així com informació sobre les principals operacions i esdeveniments internacionals de les 5 oficines. En conjunt, l’any 2013 es van concedir 956.644 patents, amb un augment d’un 4% respecte a l’any 2012. A més, a finals del 2012 8,5 milions de patents estaven en vigor arreu del món (un 8,3% d’augment) i el 90% d’aquestes patents eren vàlides en almenys una de les jurisdiccions de les 5 oficines.

Per obtenir-ne més informació podeu accedir al lloc web Five IP Offices (IP5).

Atles estadístic de ciència i tecnologia per regions europees

EurostatEurostat permet la consulta d’un «Statistical Atlas» a escala regional, a partir de les dades de l’anuari «Eurostat regional yearbook 2013» (també està disponible l’edició de l’any 2012). L’atles conté mapes amb informació estadística sobre economia i finances, població i condicions socials, indústria, comerç i serveis, agricultura i pesca, transport i, per últim, ciència i tecnologia. Cada mapa presenta una llegenda amb una breu explicació per interpretar correctament les dades.

Pel que fa a la informació estadística sobre ciència i tecnologia, es poden consultar 4 mapes per regions europees:
– % Producte Interior Brut (PIB) en Despesa R+D (2010)
– % Investigadors respecte a la població ocupada (2010)
– % Recursos humans dedicats a ciència i tecnologia respecte a la població activa (2011)
– Nombre de sol·licituds de patents a l‘European Patent Office (EPO) per milió d’habitants (2009)

Cal destacar que el mapa de patents es pot consultar a escala provincial. Així, les províncies capdavanteres a l’Estat espanyol es concentren al quadrant nord-est peninsular: Barcelona, Guipúscoa, Navarra i Saragossa.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’Eurostat.

Rècord absolut de les sol·licituds de patents europees (2013)

EPOSegons l’«Anual report 2013» de l’European Patent Office (EPO), les sol·licituds de patents van créixer un 2,8%. Es tracta d’un nou rècord que demostra que Europa segueix sent un mercat clau per a la innovació. El nombre de sol·licituds de patents que va rebre l’EPO l’any 2013 va ser de 266.000, 8.000 més que l’any anterior. Quant al nombre de concessions, l’oficina europea va concedir 66.700 patents, és a dir, un 1,6 % més que el 2012. En aquest marc, l’EPO destaca el paper de les empreses europees que patenten tecnologia intensiva per a fomentar l’ocupació i el creixement de l’economia.

Pel que fa a les patents sol·licitades per país i regió, els 38 estats membres de l’EPO mantenen el mateix percentatge de patents que l’any anterior, amb un 35% de les sol·licituds. Novament, gairebé dues terceres parts de les sol·licituds provenen de fora d’Europa. Els països més actius són (Gràfic 1, feu un clic per ampliar la informació): els Estats Units (24% del total); el Japó (20%); Alemanya (12%); la Xina (8%); Corea del Sud (6%); França (5%); Suïssa i els Països Baixos (tots dos 3%); i el Regne Unit i Suècia (tots dos el 2%).

Gràfic 1. Sol·licituds de patents europees per països d’origen (2012-2013)

Continua llegint

La innovació europea continua creixent l’any 2012 en nombre de patents sol·licitades

Els resultats anuals del nombre de patents sol·licitades l’any 2012 a la European Patent Office (EPO) han constatat un creixement de sol·licituds de les empreses europees. Així, l’any passat en va rebre un total de 257.744, xifra que representa un augment del 5,2% respecte el 2011 (244.934) i que estableix un nou rècord. Segons l’EPO aquest fet indica que la indústria ha optat per innovar per tal d’afrontar la crisi econòmica.

Segons les dades de l’EPO, Europa ha consolidat la seva posició com a regió tecnològica. Un 36,5% de totes les sol·licituds provenien dels estats membres de l’EPO (2011: 37,5%). L’any 2012, els cinc països principals van ser  els Estats Units (24,6%), Japó (20,1%), Alemanya (13,3%), la Xina (7,3%) i Corea (5,6%). Els països europeus més actius després d’Alemanya van ser  França (4,7%), Suïssa (3,2%), el Regne Unit (2,6%) i els Països Baixos(2,5%).

D’altra banda, 24 països de la Unió Europea (UE) van signar un acord internacional per a l’establiment d’una Unified Patent Court, sense l’adhesió d’Espanya i Itàlia. Aquest tribunal unificat permetrà impulsar un sistema de patents supranacional amb l’objectiu de millorar la situació actual dels tribunals i autoritats en la presa de decisions de la infracció i validesa de les patents europees.

En referència a les classificacions dels documents de patents, l’EPO i la United States Patent and Trademark Office (USPTO) han desenvolupat la Cooperative Patent Classification (CPC). La classificació incorpora les millors pràctiques d’ambdues oficines i inclou 250.000 símbols basats en l’European Classification System (ECLA).

Per a més informació sobre aquests temes, podeu accedir a l’Annual Report 2012, a l’Unitary patent & Unified Patent Court i al lloc web de la CPC.

Què patenten els nostres inventors a Europa?

EPOLes patents constitueixen un indicador clau de la producció tecnològica d’un sistema d’R+D+I. A partir de les estadístiques d’Eurostat, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha examinat la informació de les sol·licituds de patents catalanes, valencianes i balears presentades a l’European Patent Office (EPO). En l’entrada publicada el 23  de maig de 2012, s’analitzaven els resultats globals per territoris i anys, segons el nombre de patents i la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa. Tot seguit s’estudia l’especialitat de les patents segons les seccions i codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

L’Informe Patents sol·licitades a l’EPO per seccions CIP permet comparar la producció tecnològica de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears amb els països membres de la Unió Europea (UE) en el període 1996-2008. D’altra banda, l’Informe Patents sol·licitades a l’EPO per codis CIP permet analitzar detalladament les patents dels territoris de llengua i cultura catalanes, d’Espanya i de la UE a partir dels codis a 3 dígits de la CIP.

A continuació, s’estudien els resultats obtinguts per seccions (1) i per codis CIP (2) amb l’objectiu d’obtenir una imatge més precisa de l’especialització tecnològica de cada territori.

Continua llegint

Segons Eurostat, Catalunya patenta el doble que Espanya però la meitat que la mitjana europea

EPOEurostat publica les dades estadístiques de sol·licituds de patents presentades a l’European Patent Office (EPO). En el període 1996-2008, els territoris de llengua i cultura catalanes han augmentat de forma considerable el nombre de patents, fins arribar al 0,91% del total de la Unió Europea (UE) l’any 2008. Aquest mateix any, Catalunya es troba en termes absoluts per sobre de 16 dels 27 Estats membres de la UE i registra valors semblants a Eslovènia. Ara bé, la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa situa les xifres de Catalunya entre la mitjana espanyola i l’europea. Per tant, cal seguir impulsant la transferència tecnològica del coneixement científic generat pel nostre sistema d’R+D+I.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Patents sol·licitades a l’EPO, amb les dades 1996-2009 procedents d’Eurostat. Cal tenir en compte que la distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord amb el país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències. Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, només estan disponibles les dades fins l’any 2008, ja que la informació per regions es publica amb un retard de 4-5 anys.

Continua llegint

Catalunya supera la mitjana europea en patents biotecnològiques

EPO
La segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2) defineix la Biotecnologia com l’aplicació de les ciències biològiques, especialment de la genètica, als processos tecnològics i industrials. Per tant, la investigació biotecnològica representa un element clau de qualsevol sistema d’R+D+I.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Patents de Biotecnologia sol·licitades a l’European Patent Office (EPO), amb les dades 1996-2008 procedents d’Eurostat. Cal tenir en compte que la distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord amb el país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències. Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, destaca la situació de Catalunya: l’any 2008 representava un 1,7% del total europeu i, en relació al nombre d’habitants i a la població ocupada, registrava ràtios superiors a la mitjana europea.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter