Equipament cientificotecnològic

Convocatòria: Ayudas a infraestructuras y equipamiento Científico-Técnico (2015)

ftLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2015 per a la concessió d’Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016). La finalitat de la convocatòria és proveir, mantenir i actualitzar les infraestructures científiques i tècniques perquè siguin accessibles a tots els agents del sistema i facilitar una recerca de qualitat. En concret, contempla l’adquisició i millora d’infraestructures i equipaments científics i tecnològics, preferentment d’ús compartit.

Els beneficiaris poden ser organismes públics d’investigació, universitats públiques, instituts universitaris i altres centres públics d’R+D. La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 150 milions d’euros per al període 2016-2017, en forma de subvencions, bestretes reemborsables i préstecs.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació finalitzarà el 5 de febrer de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Anàlisi dels contractes estatals de personal tècnic de suport a la recerca (2004-2014)

MINECOEl Programa de Personal Técnico de Apoyo (PTA) és una iniciativa estatal per contractar recursos humans especialitzats en l’ús d’infraestructures i equipaments científics, però també en projectes d’R+D, impuls de la internacionalització o transferència tecnològica. La durada dels contractes és de 3 anys i els candidats han de disposar d’un títol universitari o de tècnic superior de Formació Professional (FP).

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’informe estadístic Programa de Personal Técnico de Apoyo (PTA) del portal web MERIDIÀ, que presenta els nous contractes per entitats de recerca i comunitats autònomes en les convocatòries 2003-2013 (si bé, l’informe s’estructura per anys d’inici de contracte, 2004-2014). La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE). No s’han recollit renúncies posteriors ni altres canvis.

Continua llegint

Convocatòries: Projectes d’adquisició, creació o millora d’infraestructures de recerca i d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques susceptibles de ser cofinançats pel FEDER (2015)

Secretaria Universitats i RecercaLa Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha obert 2 convocatòries per un import total de 20 milions d’euros destinades al cofinançament de projectes d’adquisició, creació o millora d’infraestructures de recerca i d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques. El cofinançament procedeix del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) assignat al Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). El nou programa operatiu preveu una inversió total a Catalunya de 868,4 milions d’euros, el 41% dels quals (326,7 milions) es destinaran a potenciar l’R+D+I. Una part d’aquest import, 132 milions d’euros, serà executada per la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Les 2 convocatòries obertes donen prioritat a l’activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació, nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.

Continua llegint

Convocatòria: Projectes de fundacions de promoció R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER (2014)

Generalitat de CatalunyaEl Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre per la qual s’aproven les Bases reguladores per seleccionar projectes de les fundacions que tinguin com a objecte la promoció de l’R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER, dins el període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Seran objecte de finançament els projectes d’inversió en infraestructures i/o adquisició d’equipaments destinats a activitats d’R+D. Poden ser beneficiàries fundacions amb majoria pública en els seus òrgans de govern i que tinguin com a objecte la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses. L’objectiu és que l’excel·lència científica i tecnològica pugui aplicar-se a les empreses.

Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de 4,5 milions d’euros que provenen del fons del Programa Operatiu FEDER Catalunya (2007-2013). L’import de cofinançament és del 50% de la despesa elegible dels projectes, la qual ha de superar el milió d’euros per tal d’assegurar la dimensió i l’impacte adequats. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico (2013)

Infraestructures CTLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2013 per a la concessió d’Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016). La finalitat de la convocatòria és l’adquisició, manteniment i millora d’infraestructures i equipaments científics i tecnològics, preferentment d’ús compartit.

Els beneficiaris poden ser organismes públics d’investigació, universitats públiques, instituts universitaris i altres centres públics d’R+D. La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 200 milions d’euros per al període 2014-2015, en forma de subvencions, bestretes reemborsables i préstecs. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: EQUIPA. Equipamiento en Parques Científicos y Tecnológicos (2014)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria EQUIPA per a l’any 2014 amb l’objectiu de finançar l’adquisició d’equipament científic i tecnològic. La convocatòria s’adreça a entitats privades instal·lades a parcs científics i tecnològics per promoure una recerca de qualitat que impulsi el desenvolupament d’activitats empresarials d’R+D altament competitives. Per tant, els destinataris de la convocatòria són empreses, centres tecnològics privats i centres privats de suport a la innovació tecnològica.

El pressupost global és de 40 milions d’euros en préstecs, que s’utilitzaran per a finançar compres d’equipament per un mínim de 50.000 euros durant l’any 2014. Es poden finançar l’adquisició i instal·lació de l’equipament, així com els programes i aplicacions informàtiques especialitzades que siguin necessàries.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 24 de gener de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Realitat i ficció a les convocatòries estatals d’R+D+I

MINECOEl passat 6 de febrer, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) publicà una nota de premsa on s’anunciava que el Govern espanyol havia resolt tres convocatòries, que mobilitzaven 435 milions d’euros (M€) d’inversió privada en activitats d’R+D+I. Segons la nota, els ajuts arribaven a prop de 1.500 beneficiaris, sobretot petites i mitjanes empreses. Les tres convocatòries implicades donaven suport a 670 actuacions i mobilitzaven 7.300 llocs de treballs.

Els ajuts han estat finançats amb fons europeus FEDER. Els instruments financers utilitzats són majoritàriament bestretes reemborsables i préstecs avantatjosos, amb un interès inferior al 1,5%. Ara bé, les quantitats totals atorgades són força inferiors als pressuposts inicials (1.092,9 M€), consultables al lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Aquesta situació es veu agreujada per dos factors importants: primer, els pressupostos inicials ja havien baixat respecte a les convocatòries anteriors; segon, una prioritat bàsica del nou Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) és la innovació en el sector privat.

Les tres convocatòries implicades són les següents:

1) INNPACTO impulsa la col·laboració entre els sectors públic i privat. S’han concedit 380 M€ en total, 75 en subvencions i 305 en préstecs. El pressupost inicial de la convocatòria 2012 era de 851,7 M€ (a les dues convocatòries anteriors va ser de 827,5 M€, l’any 2010, i 951,9 M€, l’any 2011).

2) INNCORPORA facilita la incorporació de personal amb formació en innovació a les empreses. S’hi han destinat 30 M€, però el pressupost previst era de 91,2 M€ (l’any 2011 va ser de 342 M€).

3) INNPLANTA possibilita l’adquisició d’equipament per entitats ubicades als parcs científics i tecnològics. S’han concedit 12 M€ respecte als 150 M€ en préstecs que estaven pressupostats. A més, cal tenir en compte les previsions pressupostàries anteriors: 248,8 M€ (any 2010) i 651,5 M€ (any 2011).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa del MINECO.

Convocatòries: INNCORPORA i INNPLANTA (2012)

El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha obert les convocatòries INNCORPORA (2012) i INNPLANTA (2012). Mitjançant aquests programes, que s’emmarquen dins del Plan Nacional de I+D+I, el govern destinarà més de 90 milions d’euros per a la contractació i formació de professionals de l’àmbit de l’R+D+I, i per a l’equipament científic i tecnològic de les comunitats autònomes, en el període 2012-2015.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter