ERC Starting Grants

Convocatòria: Acción de Dinamización “Proyectos Europa Excelencia” (2017)

Agencia Estatal de InvestigaciónL’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria 2017 de les Acciones de dinamización «Proyectos Europa Excelencia», incloses en les actuacions del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D i contribuir al progrés del coneixement científic a través del foment de la participació d’investigadors amb trajectòries científiques prometedores en els programes d’excel·lència de l’European Research Council (ERC).

Aquesta convocatòria finança projectes de recerca relacionats amb els objectius de les propostes ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants avaluades positivament i considerades elegibles, però que no han pogut ser finançades per raons pressupostàries. Els beneficiaris poden ser universitats, organismes i centres públics d’R+D+I, institucions sanitàries, centres tecnològics i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que executen activitats de recerca.

El pressupost per aquesta convocatòria és de 750.000 euros i el finançament de les propostes presentades no superarà els 75.000 euros. El termini d’execució de les actuacions serà d’un any.

El procediment de sol·licitud s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13  de juny de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Els centres de recerca catalans obtenen bons resultats a la convocatòria ERC Starting Grants (2016)

ERCL’European Research Council (ERC) ha resolt la convocatòria de l’any 2016 del programa ERC Starting Grants, amb un import global de 485 milions d’euros atorgats a 325 projectes d’investigadors joves.

En aquesta convocatòria, els països europeus capdavanters han sigut Alemanya (61), el Regne Unit (59) i França (46). Com en convocatòries anteriors, Catalunya s’ha situat al capdavant de l’Estat espanyol, ja que ha rebut 7 dels 19 projectes, seguida per Madrid (5), el País Basc (2), Galícia (2), el País Valencià (1), Andalusia (1) i Aragó  (1).

El programa ERC Starting Grants està adreçat als millors joves investigadors (la mitjana d’edat és de 35 anys) per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement actual i constituir els seus propis equips de recerca (s’estima la incorporació d’uns 1.000 investigadors predoctorals i postdoctorals). Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència (la taxa d’èxit d’aquest any ha sigut d’un 11%) reben un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada.

Els 325 investigadors (un 30% són dones) de la convocatòria 2016 representen a 42 nacionalitats i es reparteix de la manera següent segons grans camps científics: Physical Sciences & Engineering (146 projectes); Life Sciences (99 projectes); i, per últim, Social Sciences & Humanities (80 projectes).

Des de l’any 2007, Catalunya ha rebut 81 projectes i el País Valencià, 13. Les institucions catalanes que han obtingut un projecte en la convocatòria 2016 són les següents:
Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS)
– Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
– Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
– Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
– Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB, CSIC)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
– Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com les entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: ERC Starting Grants (2017)

ERCEn el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) està preparat per obrir la convocatòria ERC Starting Grants (2017). Aquest programa està adreçat als millors investigadors novells (han de ser doctors des de fa de 2 a 7 anys) de qualsevol nacionalitat per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement científic, a més de constituir els seus propis equips. L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència dels investigadors i de la seva proposta de recerca.

Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència rebran un màxim d’1,5 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada. El pressupost total de la convocatòria és de 605 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 18 d’octubre de 2016.

Per a més informació, podeu consular el Participant Portal de la Comissió Europea (CE), així com altres entrades sobre la convocatòria publicades aquest blog.

Convocatòria: Acción de Dinamización “Proyectos Europa Excelencia” (2016)

MINECO

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2016 de les Acciones de dinamización «Proyectos Europa Excelencia», incloses en les actuacions del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). L’objectiu és impulsar investigadors amb trajectòries científiques prometedores i potenciar la participació espanyola en els programes d’excel·lència de l’European Research Council (ERC).

Aquesta convocatòria finança dos tipus de projectes: ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants. Les propostes corresponents han d’haver-se presentat a la convocatòria 2015, haver estat seleccionades per la segona etapa d’avaluació i haver obtingut la qualificació A, però per raons pressupostàries no han pogut ser finançades. Els beneficiaris poden ser universitats, centres públics d’R+D+I i entitats públiques i privades sense afany de lucre que executen activitats de recerca.

El pressupost per aquesta convocatòria és d’1,12 milions d’euros i el finançament de les propostes presentades no superarà els 75.000 euros. El termini d’execució de les actuacions serà d’un any.

El procediment de sol·licitud s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 de juliol de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Catalunya manté els bons resultats a la convocatòria ERC Starting Grants (2015)

L’ERCEuropean Research Council (ERC) ha resolt la convocatòria del programa ERC Starting Grants (2015), amb un import global de 429 milions d’euros per 291 projectes d’investigadors joves. En aquesta convocatòria, els països europeus capdavanters han sigut el Regne Unit (48), Alemanya (47), els Països Baixos (32) i França (29). Com en convocatòries anteriors, Catalunya s’ha situat al capdavant de l’Estat espanyol, ja que ha rebut 4 dels 12 projectes, seguida pel País Basc (2), Madrid (2), Andalusia (2), Galícia (1) i Navarra (1).

El programa ERC Starting Grants està adreçat als millors joves investigadors (la mitjana d’edat és de 35 anys) per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement actual i constituir els seus propis equips de recerca (s’estima la incorporació d’uns 1.000 investigadors predoctorals i postdoctorals). Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència (la taxa d’èxit és d’un 10%) reben un màxim de 2 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada.

Els 291 investigadors de la convocatòria 2015 representen a  38 nacionalitats i es reparteix de la manera següent segons grans camps científics: Physical Sciences & Engineering (126 projectes); Life Sciences (95 projectes); i, per últim, Social Sciences & Humanities (70 projectes).

Des de l’any 2007, Catalunya ha rebut 76 projectes i el País Valencià, 12. Les institucions catalanes que han obtingut projectes en la convocatòria 2015 són les següents:
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2 projectes)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1 projecte)
– Universitat de Girona (UdG) (1 projecte)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com les entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: ERC Starting Grants (2016)

ERCEn el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) està preparat per obrir la convocatòria ERC Starting Grants per a l’any 2016. Aquest programa està adreçat als millors investigadors novells (la mitjana d’edat és d’uns 35 anys) per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement científic actual, a més de constituir els seus propis equips.

Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència rebran un màxim de 2 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada. El pressupost total de la convocatòria és de 485 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 17 de novembre de 2015.

Per a més informació, podeu consular el Participant Portal de la Comissió Europea (CE), així com altres entrades sobre la convocatòria publicades aquest blog.

Convocatòria: Acciones de dinamización «Proyectos Europa Excelencia» (2015)

Secretaría Estado I+D+iLa Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria 2015 de les Acciones de dinamización «Proyectos Europa Excelencia», incloses en les actuacions del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). L’objectiu és fomentar la participació d’investigadors amb trajectòries científiques prometedores i potenciar la participació espanyola en els programes d’excel·lència de l’European Research Council (ERC).

En concret, aquesta convocatòria finança investigadors que han superat la segona etapa d’avaluació de les ERC Starting Grants (2014) però que no han estat finançats. A més, es pretén finançar investigadors seleccionats a les convocatòries 2012-2013 dels EMBO YIP Awards. En ambdues modalitats, els investigadors han d’estar vinculats a universitats, centres públics d’R+D+I i entitats públiques i privades sense afany de lucre que executen activitats de recerca.

El pressupost per aquesta convocatòria és d’1,08 milions d’euros per al finançament de les ERC Starting Grants i 120.000 euros per als projectes EMBO YIP. El termini d’execució de les actuacions serà d’un o dos anys, en funció de la modalitat.

El procediment de sol·licitud s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de maig de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Bons resultats de Catalunya i del País Valencià a la convocatòria ERC Starting Grants 2014

ERCL’European Research Council (ERC) ha resolt la convocatòria del programa ERC Starting Grants (2014), amb un import total de 485 milions d’euros destinats a 328 projectes. Com va succeir a totes les convocatòries anteriors, Catalunya s’ha situat al capdavant de l’Estat espanyol, ja que ha rebut 8 dels 20 projectes atorgats a joves investigadors, seguida pel País Valencià (3), Madrid (3) i Andalusia (3).

El programa ERC Starting Grants està adreçat als millors joves investigadors (la mitjana d’edat és de 35 anys) per desenvolupar les millors idees en les fronteres del coneixement actual, a més de constituir els seus propis equips de recerca. Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència reben un màxim de 2 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada. Els 328 investigadors de la convocatòria 2014 representen a  38 nacionalitats.

Els 8 projectes catalans de la convocatòria ERC Starting Grants (2014) es reparteixen 2 al camp de Physical Sciences & Engineering (PE), 3 a Life Sciences (LS) i 3 a Social Sciences & Humanities (SH). Per la seva banda, el País Valencià ha obtingut 3 ajuts al camp LS. Des de l’any 2007, Catalunya ha rebut 72 ERC Starting Grants i el País Valencià, 12.

Les institucions catalanes i valencianes que han obtingut 1 projecte en la convocatòria 2014 són les següents:
– Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS)
– Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
– Fundación para el Fomento de la Investigacion Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO)
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (CSIC-IATA)
– Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Miguel Hernández (UMH)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com les entrades sobre aquest tema publicades al blog.

Convocatòria: ERC Starting Grants (2015)

ERCL’European Research Council (ERC) ha obert la convocatòria ERC Starting Grants per a l’any 2015. Aquest programa està adreçat als millors investigadors novells (la mitjana d’edat és d’uns 35 anys) per desenvolupar idees en les fronteres del coneixement científic actual, a més de constituir els seus propis equips de recerca.

Els beneficiaris d’aquests ajuts d’excel·lència rebran un màxim de 2 milions d’euros per desenvolupar projectes de fins a 5 anys de durada. El pressupost total de la convocatòria és de 430 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 3 de febrer de 2015.

Per a més informació, podeu consular el Participant Portal de la Comissió Europea (CE).

Investigadors catalans reben 6 dels 8 ajuts «Proyectos Europa Excelencia»

UELa Secretaría de Estado de I+D+I ha publicat la resolució de la convocatòria 2013 de l’acció de dinamització «Proyectos Europa Excelencia», inclosa en les actuacions del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). S’han concedit 8 ajuts amb un import total de 548.00 euros, tot i que el pressupost inicial era d’un milió.

L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D, enfortir el lideratge internacional dels grups espanyols i potenciar la participació en els programes de l’European Research Council (ERC). En concret, aquesta convocatòria finança parcialment les actuacions relacionades amb les propostes  avaluades positivament a la convocatòria 2013 de les ERC Starting Grants però que per raons pressupostàries no s’han pogut finançar. El termini d’execució de les actuacions serà d’un any.

Catalunya ha rebut 6 ajuts i Madrid 2, fet que torna a demostrar el lideratge català a les prestigioses convocatòries de l’ERC. El repartiment institucional ha sigut el següent:
a) Catalunya
– Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
– Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
– Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
– Universitat de Barcelona (UB)
– Universitat de Girona (UdG)
b) Madrid
– Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
– Fundación IMDEA Materiales

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter