Estudis romànics

Revista «Estudis Romànics»: Nou número

cover_issue_5459_ca_ES«Estudis Romànics», la revista anual de la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat el número 36 (2014). La revista va ser iniciada l’any 1947 per Ramon Aramon i Serra, i des de l’any 2000 és dirigida per Antoni M. Badia i Margarit, membre emèrit de la Secció Filològica (SF). A més, des del 2003 codirigida per Joan Veny, també membre emèrit de la mateixa secció. Els temes que inclou són de lingüística, filologia i crítica literària i de literatures de la Romània, i s’acullen aportacions globals i particulars de cada llengua.

Els volums d’aquesta publicació consten de cinc parts: articles, miscel·lània, recensions, crònica i necrologies. La llengua de la redacció és el català i les col·laboracions són redactades preferentment en qualsevol llengua romànica (excepcionalment en alemany o en anglès).

La revista es troba indexada a les bases de dades següents: ISOC; International Medieval Bibliography (IMB) i Regesta Imperii. A més, està classificada dins el grup A de CARHUS Plus+ i compleix els 33 requisits d’indexació de Latindex.

Per a més informació sobre la revista, podeu consultar el lloc web de l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter